Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

  

Nr 3/2011

   

Z życia WPN-u

Międzynarodowy Rok
Lasów w WPN-ie

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Zagrożenia lasów
parku

Kleszcze, wpleszcze
i inni krwiopijcy

Fotoreportaż

Antoni Patla

Miejsca pamięci

Park z perspektywy
bociana

Wiadomości lokalne

Rozmaitości

Redakcja

ANKIETA ! 

Początek numeru

  Strona główna

Nr 3/2011

 

  

  

Katarzyna Łukowska, Elżbieta Perkowska

  

DLA ROZWOJU INFRASTRUKTURY i ŚRODOWISKA

 

  

W dniach 2-5 sierpnia 2011 roku odbyły się kolejne zajęcia z cyklu Letniej Akademii Przyrody. W tym roku przebiegały one pod hasłem „Międzynarodowego Roku Lasów”. Dzięki zabawie, ciekawym ćwiczeniom grupa dzieci i młodzieży wraz z opiekunami miała okazję zgłębić tajniki przyrody, poznać tajemnice lasu. W trakcie zajęć, które odbywały się w dwóch blokach tematycznych, uczestnicy warsztatów mieli okazję poznać „makroświat” gleby, ściółki oraz zwierzęta i rośliny występujące w runie leśnym. Wiele ćwiczeń polegało na bezpośredniej obserwacji i doświadczeniach. Spotkania rozpoczynały się prezentacją bądź też oglądaniem ciekawego filmu wprowadzającego w tematykę zajęć. Później uzbrojeni w lupy, słoiczki do obserwacji, kuwety, pęsety, przewodniki oraz sprzęt do zapisywania obserwacji przyrodniczych ruszaliśmy w teren. W trakcie zajęć były też przerwy na posiłki i zabawę. Po powrocie grupa wykonywała jeszcze zadanie praktyczne: papierowego zawilca czy zabawną mrówkę z plasteliny. Wszyscy świetnie się bawili, tropiąc śluzowca i rozpoznając organizmy mieszkające w martwym drewnie. Bardzo nas cieszy, że kolejne spotkanie w ramach realizowanego przez nas zadania, pn. „Kwartalnik Wigry jako narzędzie edukacji mieszkańców Wigierskiego Parku Narodowego i jego okolic” cieszyło się tak dużym zainteresowaniem.

  

Gra edukacyjna. Fot. Elżbieta Perkowska

  

Przedsięwzięcie „Plan ochrony Wigierskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Ostoja Wigierska” jest finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz Skarbu Państwa. Ogólny koszt planowanych prac wyniesie 2 977 852 zł. W okresie 2011-2014 oprócz zadania tytułowego opracowany zostanie dodatkowo projekt planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 „Puszcza Augustowska”. W czerwcu 2011 roku został rozstrzygnięty przetarg na wykonawców planów i podpisano umowy. Wykonawcą planów ochrony Wigierskiego Parku Narodowego oraz obszaru Natura 2000 „Ostoja Wigierska” zostało konsorcjum Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska wraz firmą TAXUS SI z Warszawy. Plan zadań ochronnych obszaru Natura 2000 „Puszcza Augustowska” będzie opracowany przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku.

  

  

  

 

  

Prace nad projektem planu ochrony ruszyły „pełną parą”. Została opracowana i uzgodniona metodyka prac taksacyjnych w lasach parku. Taksacja, czyli w skrócie szczegółowy opis drzewostanów, już trwa. Operat ochrony ekosystemów leśnych stanowi najbardziej praco- i kosztochłonną część realizowanego projektu. Drugie miejsce pod tym względem zajmuje wykonanie ortofotomapy i numerycznego modelu terenu. W ramach tego zadania, które ma być zakończone do końca września, wykonano zdjęcia lotnicze i skaning laserowy za pomocą urządzenia zwanego LIDAR-em. LIDAR to urządzenie działające na podobnej zasadzie jak radar. Jego nazwa pochodzi od angielskiego akronimu, utworzonego od wyrażenia: Light Detection and Ranging. Lotniczy skaning laserowy jest jedną z najnowocześniejszych technik pozyskiwania danych dla numerycznego modelu terenu. Dzięki niemu uzyskamy bardzo dokładne informacje dotyczące topografii terenu parku i otuliny oraz takich obiektów, jak drzewa, budynki itd. W praktyce oznacza to uzyskanie precyzyjnej trójwymiarowej mapy rzeźby terenu i jej pokrycia. Zarówno ortofotomapa, jak i dane z LIDAR-a, dostarczą wielu cennych informacji o przestrzeni parku przydatnych przy realizacji różnych opracowań składających się na plan ochrony, jak również ułatwiających codzienną pracę służb parku narodowego.

  

Rozpoczęły się również prace nad planem zadań ochronnych obszaru Natura 2000 „Puszcza Augustowska”. 29 lipca odbyło się pierwsze ze spotkań dyskusyjnych – warsztatów (drugie jest planowane we wrześniu). Powstał Zespół Lokalnej Współpracy, skupiający przedstawicieli głównych interesariuszy projektu. Rozpoczęły się prace mające na celu zgromadzenie informacji o występujących w puszczy gatunkach ptaków będących przedmiotami ochrony w ramach sieci Natura 2000. Projekt planu zadań ochronnych dla „Puszczy Augustowskiej” będzie wykonany do końca I połowy 2012 roku.  

  

  

Więcej o projektach na stronie:

http://www.wigry.win.pl/inf_i_rozw/

   

  

Przypominamy, że na stronie WPN-u
(www.wigry.win.pl/kronika/wigry_ankieta.htm) zamieściliśmy ankietę dotyczącą kwartalnika oraz dodatków – „Na miedzy” i „Wigierka”. Gorąco zachęcamy do jej wypełnienia. Napływające odpowiedzi, uwagi i oceny są dla nas bardzo cenne, gdyż wskazują na Państwa potrzeby i oczekiwania, przyczyniając się do doskonalenia naszych wydawnictw.

Wszystkie wydania kwartalnika i dodatków są dostępne w witrynie internetowej parku, a od jesieni 2009 r. można poprzez Internet otrzymać je także w postaci plików PDF.

  

  

 Materiały przygotowali: Jarosław Borejszo, Katarzyna Łukowska.

   

  

  

 

indeks tematyczny "WIGRY" home Wigierski PN spis treści następny artykuł