Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

  

Nr 3/2011

   

Z życia WPN-u

Międzynarodowy Rok
Lasów w WPN-ie

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Zagrożenia lasów
parku

Kleszcze, wpleszcze
i inni krwiopijcy

Fotoreportaż

Antoni Patla

Miejsca pamięci

Park z perspektywy
bociana

Wiadomości lokalne

Rozmaitości

Redakcja

ANKIETA ! 

Początek numeru

  Strona główna

FOTOREPORTAŻ

OGÓLNOPOLSKI KONKURS FOTOGRAFICZNY "LAS ..."

   

kliknij, aby powiększyć

  1    2    3  

4   5   6  

7   8    9   

   Na ogłoszony przez park konkurs napłynęły liczne prace ukazujące piękno i różnorodność przyrodniczą naszych lasów. Zdjęcia oceniane były w trzech kategoriach wiekowych autorów fotografii: I grupa – do 15 lat, II grupa – 16-20 lat, III grupa – powyżej 20 lat. Prezentujemy zdjęcia laureatów konkursu. W grupie II nie przyznano I nagrody, natomiast przyznano dwa III miejsca.


1. I miejsce - Magdalena Balewicz (I grupa)
2. II miejsce - Bartosz Baraniewicz (I grupa)
3. III miejsce - Katarzyna Maliszewska (I grupa)
4. II miejsce - Karolina Lutyńska (II grupa)
5. III miejsce - Anna Klimczyk (II grupa)
6. III miejsce - Marta Karbowska (II grupa)
7. I miejsce - Marek Śleszyński (III grupa)
8. II miejsce - Marcin Skibowski (III grupa)
9. III miejsce - Henryk Milewski (III grupa)

Konkurs sfinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

  

  

 

indeks tematyczny "WIGRY" home Wigierski PN spis treści następny artykuł