Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

  

Nr 3/2011

   

Z życia WPN-u

Międzynarodowy Rok
Lasów w WPN-ie

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Zagrożenia lasów
parku

Kleszcze, wpleszcze
i inni krwiopijcy

Fotoreportaż

Antoni Patla

Miejsca pamięci

Park z perspektywy
bociana

Wiadomości lokalne

Rozmaitości

Redakcja

ANKIETA ! 

Początek numeru

  Strona główna

 

 

STAROSTWO POWIATOWE w SUWAŁKACH

  • 22 lipca 2011 r. Starosta Suwalski Szczepan Ołdakowski gościł w Starostwie Powiatowym w Suwałkach uczestników warsztatów gwaroznawczo-kulturoznawczych, organizowanych przez Wyższą Szkołę Suwalsko-Mazurską im. Papieża Jana Pawła II w Suwałkach, pod przewodnictwem językoznawcy prof. dr hab. Barbary Falińskiej.

  

  • 4 września 2011 r., odbyła się w Dowspudzie uroczystość zakończenia żniw i podziękowania rolnikom za ich całoroczną pracę. W dawnym majątku hrabiego L. M. Paca odbyły się dożynki powiatu suwalskiego pod hasłem „Spiżarnia hrabiego Paca”, którym towarzyszyły obchody Europejskich Dni Dziedzictwa. Oprócz corocznych wyróżnień najlepszych rolników, na tysiące gości czekało wiele przygotowanych na tę okazję atrakcji, m. in. widowisko taneczno-teatralne „Kochajmy się”, zaprezentowane przez Zespół Pieśni i Tańca „Suwalszczyzna” z Regionalnego Ośrodka Kultury i Sztuki w Suwałkach, IV Powiatowa Wystawa Koni Hodowlanych rasy polski koń zimnokrwisty, warsztaty kulinarne, zwiedzanie piwnic pałacu jako dawnej spiżarni. Można było skosztować tradycyjnych specjałów, wysłuchać opowieści z epoki i uczestniczyć w spektaklu typu światło-dźwięk pt. „Ostatnie echa generała Paca”. Przedstawiciele branży gastronomicznej z powiatu suwalskiego zmierzyli się w konkursie „Na najlepszy spożywczy produkt regionalny Suwalszczyzny”. Zwycięzcami w kilku kategoriach byli: Teresa Biziewska (Wigry) za pierogi z owocami, PPHU „Sosenka” (Kurianki I) za pstrąga faszerowanego i roladę drobiową z żurawiną, Suwalski Ośrodek Wspierania Aktywności (Lipniak) za mrowisko, Dom Gościnny Mierkinie (Mierkinie) za nalewkę miodowo-piołunową, Bogusława Krejpcio-Nowosadko (Stary Folwark) za konfiturę malinową. Europejskie Dni Dziedzictwa współfinansował Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, a projekt pn. „Spiżarnia u Paca – promocja twórczości, rzemiosła i kuchni suwalskiej” współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

  

  • W dniu 16 września 2011 r. w siedzibie Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku odbyło się uroczyste wręczenie Odznak Honorowych „Świadek Historii”. Wśród wyłonionych trzynastu laureatów znajduje się Pan Fabian Jan Daniłowicz zgłoszony przez Pana Szczepana Ołdakowskiego Starostę Suwalskiego. Nagroda jest przyznawana osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla upamiętniania historii narodu polskiego w poszczególnych regionach. Nagrodę przyznaje kapituła, której przewodniczącym jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Pan Fabian Jan Daniłowicz jest prezesem Stowarzyszenia Wolność i Niezawisłość oraz aktywną osobą w środowisku kombatantów. W latach 19461951 był więziony za służbę w WiN. Aktywnie uczestniczył w budowie wielu pomników na Suwalszczyźnie., szczególnie pomnika Obławy NKWD i UB w 1945 r. w Gibach i pomnika 41.p.p. AK w Suwałkach. Był wielokrotnie odznaczany za swoją działalność.

  

URZĄD GMINY KRASNOPOL

  • Rozpoczęto budowę drogi powiatowej Krasnopol – Murowany Most.
  • Podpisano umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska na odbiór i utylizację eternitu z pokryć dachowych budynków mieszkańców gminy.
  • 7 sierpnia odbyły się Dożynki Gminne wraz z Dniami Krasnopola.

  

  

  

  

 

indeks tematyczny "WIGRY" home Wigierski PN spis treści następny artykuł