Nr 4/2001

 HISTORIA, TRADYCJA, KULTURA   

 

Andrzej Strumiłło 

SZTUKA WIZUALNA

na terenie parku

(2)

 

  

Bardzo piękną stała się inicjatywa utworzenia parku rzeźb sakralnych w drewnie powstałych w czasie międzynarodowego spotkania artystów ludowych w Smolanach na wigierskim terenie podklasztornym.

  

Do kategorii małej rzeźby pamiątkarskiej w drewnie wypada też zaliczyć polichromowane ptaki Antoniego Kurzyna z Krzywego. Głośno należy przyklasnąć inicjatywie Macieja Ambrosiewicza z WPN zmierzającej do odrodzenia i kontynuacji rzemiosł artystycznych na terenie Parku.

  

Rzeźba nie była jedyną dyscypliną sztuk wizualnych, które pojawiły się w WPN. Przyroda Parku zainspirowała wiele dzieł malarskich, rysunków, fotogramów i albumów. Sam miałem zaszczyt przekazać 2 własne pejzaże wigierskie do zbiorów Jana Pawła II.

  

Zakończenie pleneru - występ zespołu ludowego
(fot. M.Kamiński)

  

Lista wybitnych fotografików z całej Polski, którzy utrwalali piękno Parku jest trudna do sporządzenia. Książki autorskie o Parku opracowali: Włodzimierz Łapiński, Jan Walencik, Stanisław Woś. Podkreślić należy także znaczny dorobek fotograficzny ludzi z Parkiem związanych: Jarosława Borejszo, Macieja Kamińskiego, Lecha Krzysztofiaka, Marka Misia.

   

  

 

  

Sądzę, że mogę w imieniu wszystkich swoich Kolegów Twórców, którzy gościli w WPN podziękować Dyrekcji i Pracownikom za życzliwość oraz wyrazić nadzieję na dalszą współpracę.

  

Dyrekcja Parku ambitnie dba o poziom swoich wydawnictw, medali okolicznościowych i tablic pamiątkowych.

   

Park widzi potrzebę pracy z dziećmi i młodzieżą. Uczniowie ze szkół w Maćkowej Rudzie i w Starym Folwarku zrealizowali instalacje: „Ptaki”, „Totemy” i „Różę Wiatrów”. Liczne konkursy na fotografie, rysunki i plakaty ogłaszane corocznie przez W.P.N. przynoszą piękne rezultaty i uwrażliwiają na piękno natury i sztuki.

  

To cieszy szczególnie, bo jest najlepszą realizacją tezy naczelnej tej notatki, którą podkreśliłem.

  

Jeden z „totemów" - dzieło uczennicy z Maćkowej Rudy
(fot. M.Kamiński)

 

indeks tematyczny "WIGRY" home Wigierski PN spis treści następny artykuł

.

.