Nr 1/2002

TURYSTYKA, WĘDKARSTWO, REKREACJA

   

Jarosław Borejszo 

      

CZERWONYM SZLAKIEM

wokół Wysokiego Mostu

   (1)

  

 

Jest wiosna, dni są coraz dłuższe i cieplejsze. Pogoda zachęca do pieszych i rowerowych wędrówek. Zapraszam dzisiaj na taką wędrówkę w poszukiwaniu śladów wiosny. Tym razem wybierzemy się do południowo - wschodniej części parku, w okolice Wysokiego Mostu. Podążać będziemy czerwonym szlakiem o długości 13 km. Ta okrężna trasa zaczyna się i kończy w Wysokim Moście, a biegnie przez wsie Sernetki oraz Studziany Las. Do jej przejścia będziemy potrzebować około 4 godzin (licząc z krótkimi przystankami), w sam raz na sobotnie lub niedzielne popołudnie. Na trasie zobaczymy najpiękniejszy w parku, śródleśny odcinek Czarnej Hańczy. Poznamy także interesujące przykłady budownictwa drewnianego oraz inne ślady historii. Poniżej przedstawiam kolejne miejsca i obiekty, które zobaczymy, idąc naszą trasą. Cyfry w nawiasach odpowiadają cyfrom w kółkach na mapie i oznaczają lokalizację wybranych obiektów.

Początek szlaku w Wysokim Moście. Jeżeli przyjechaliśmy samochodem, możemy go zostawić koło leśniczówki na skraju lasu (1). W dzisiejszej wsi Wysoki Most od dawna istniała ważna przeprawa przez Czarną Hańczę. Już na początku XV wieku przebiegała tędy droga z Grodna do dworu myśliwskiego wielkiego księcia Witolda na wyspie wigierskiej. Koło mostu, od 2000 roku stoi dębowy krzyż z wyrzeźbioną figurą Chrystusa frasobliwego. Stanął w miejscu starego, przewróconego krzyża.

  

Bindużka - pole namiotowe WPN. Z wysokiego brzegu możemy podziwiać jeden z najpiękniejszych w Parku odcinków Czarnej Hańczy. Nazwa tego miejsca wzięła się od słowa binduga - miejsca, z którego zrzucano do rzeki pnie ściętych drzew. Potem spławiano je Czarną Hańczą i Kanałem Augustowskim do Augustowa.

  

Dąbrowa. Leśne uroczysko o tej nazwie znajduje się w rejonie przecięcia drogi Wysoki Most - Sernetki ze szlakiem czerwonym.

Obecnie rosną tu stare drzewostany z sosnami i świerkami w wieku do 140 lat, na dość żyznym, wilgotnym podłożu. Pierwotnie był tu las liściasty z okazałymi dębami. Stąd wzięła się nazwa dąbrowa, nie pasująca do dzisiejszego charakteru drzewostanu.

Dziewiętnasty Kilometr. Ta niewielka, śródleśna polana znajduje się na końcu jednej z linii starej kolejki leśnej. Tory kolejki zostały już dawno zdemontowane, ale gdy jeszcze były, polana położona była na 19. kilometrze linii kolejowej. Składowano tu drewno wycięte w okolicy i przeznaczone do wywozu. Stąd inna nazwa tego miejsca (używana przez miejscowych leśników) - składnica. Dochodzi tutaj inny szlak, oznakowany kolorem czarnym. Można nim wrócić do Wysokiego Mostu, skracając całą wycieczkę. Powrotna trasa wyniesie około 3 km. 

Wysoki Most - początek szlaku (fot. M.Kamiński)

Będziemy wtedy mogli zobaczyć (tylko z drogi !) obszar ochrony ścisłej Parowy. Zajmuje on powierzchnię 33 ha. Celem ochrony ścisłej na tym obszarze jest zapewnienie niezakłóconego przebiegu naturalnych procesów w zbiorowiskach torfowisk, borach bagiennych i świerczynie na torfie. Warto wspomnieć, że w tym roku zostanie urządzona nowa ścieżka edukacyjna "Puszcza", której trasa będzie przebiegać skrajem Parowów.

   

Sernetki. Okolice Sernetek wyróżniają się w dość monotonnym krajobrazie tej części Puszczy Augustowskiej. Teren wokół Sernetek jest znacznie pofałdowany, z wieloma pagórkami starych moren lodowcowych. Na zachód od zabudowań Sernetek znajdują się podmokłe, źródliskowe łąki. Rośnie tu wiele rzadkich, zagrożonych i chronionych gatunków, m.in.: kruszczyk błotny, rosiczki, storczyki z rodzaju kukułka, turzyca bagienna i wełnianka delikatna. Osobliwością jest tu także występowanie skalnicy torfowiskowej, gatunku należącego do kategorii roślin wymierających w Polsce. Łąki znajdują się poza granicami WPN. Jeżeli uda się je wykupić, wtedy zostaną włączone do parku. Staramy się obecnie o uzyskanie dotacji na ten cel. Za łąkami widać ścianę lasu, który znajduje się w strefie ochrony ścisłej Wierchstaw. 

  ciąg dalszy   

  

  

indeks tematyczny "WIGRY" home Wigierski PN spis treści następny artykuł