Nr 3/2002

 Z ŻYCIA PARKU   

 Joanna Dąbrowska  

LATEM w PARKU

"Eksploatacja dóbr puszczańskich" - wapiennik w Leszczewie
(fot. M.Kamiński)

   

W dniach 10 - 17 sierpnia odbywał się w parku LI Centralny Zlot Turystów Kolarzy PTTK "Stary Folwark 2002". Cykliści zmagali się z polodowcową rzeźbą terenu parku na dziesięciu różnych, jednodniowych trasach. Ich długość była urozmaicona - od 60 do 149 km. Suwalszczyznę odwiedziło w czasie tej imprezy ponad 300 kolarzy z Polski, Litwy, Białorusi, Rosji i Niemiec.

  

Wody jeziora Wigry to wymarzone miejsce dla miłośników sportów wodnych, choć w tym roku aura zdecydowanie sprzyjała kajakarzom. Amatorzy żeglarstwa na nadmiar wiatru nie mogli narzekać. Mimo to udało się rozegrać X Regaty Żeglarskie o Puchar Dyrektora WPN-u w miejscowości Stary Folwark. Dodatkową atrakcją były "III Spotkania z Piosenką Szantową - Wigry 2002". 

  

W dniu 17 sierpnia w Wysokim Moście uroczyście otwarta została nowa ścieżka edukacyjna "Puszcza". Jej pomysłodawcą jest Zdzisław Zaborowski, leśniczy Obwodu Ochronnego Wysoki Most. Ścieżka liczy sobie 3,3 kilometra, a na jej trasie na pewno nie zabraknie wrażeń. Podczas wędrówki poznamy bogactwo przyrodnicze i kulturowe Puszczy Augustowskiej na tle zmian, jakie dokonywał w niej człowiek od epoki kamiennej do współczesności. Na ścieżce umieszczono tablice informacyjne oraz słupki z numerami przystanków. 

  

Z. Zaborowski oprowadza po ścieżce "Puszcza"
(fot. M.Kamiński)

  

Wyruszając na ścieżkę warto zaopatrzyć się w przewodnik, w którym zamieszczone zostały opisy poszczególnych przystanków: Stare drogi, Rzeka Czarna Hańcza, Stanowisko archeologiczne z epoki kamienia, Kamedulska smolarnia, Morena czołowa i oz, Żurawinowe Bagno, Starodrzew sosnowy, Suchar Konopniak

  

Msza polowa - poświęcenie świątków  (fot. M.Kamiński) 

  

W tym samym dniu odbyła się w Wysokim Moście msza polowa, podczas której zostały poświęcone figurki świętych. Świątki zostaną umieszczone w kapliczkach nadrzewnych przy drogach pomiędzy wsiami Wysoki Most, Studziany Las, Sernetki; jedna z figur trafi w okolice Lipniaka. Figury powstały w czasie warsztatów rzeźbiarskich prowadzonych wspólnie przez Wigierski Park Narodowy i Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki w Suwałkach.

  

W sierpniu umieszczono przy szlakach turystycznych w różnych częściach parku nowe tablice informacyjne o wspólnym tytule "Eksploatacja dóbr puszczańskich". Na tablicach przedstawione zostały rozmaite formy dawnego użytkowania puszczy. Tablice informują m.in. o kolejce leśnej, rudni, terpentyniarni, smolarni i wapienniku. Poprawa zagospodarowania edukacyjnego parku była możliwa dzięki dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

  

 

 

  

Pracowicie spędzili cały sierpień artyści biorący udział w Międzynarodowym Plenerze Rzeźby w Granicie "Integrart 2002". Rzeźby powstawały na terenie Ośrodka Edukacji Środowiskowej WPNu nad Zatoką Słupiańską. Organizatorami pleneru byli między innymi: Okręg Warszawski Związku Polskich Artystów i Plastyków, Towarzystwo Rozwoju Ziemi Sejneńskiej "Ziemia Sejneńska" i WPN. Protektorat honorowy objął Minister Spraw Zagranicznych RP Włodzimierz Cimoszewicz. Kuratorem artystycznym pleneru był Pan Andrzej Strumiłło. W plenerze wzięło udział dwudziestu artystów z różnych krajów Japonii, Białorusi, Litwy, Niemiec, Ukrainy, Rosji i Polski. Rzeźby znajdują się obecnie na poplenerowej ekspozycji u Pana Andrzeja Strumiłły w Maćkowej Rudzie, licznie odwiedzanej przez okolicznych mieszkańców i turystów. Będzie je można jeszcze podziwiać do końca września br., później pojadą na wystawę do Warszawy. Planowana jest także ekspozycja w Berlinie. W końcu roku ukaże się katalog pleneru, a fotografie znacznej części prac znajdą się w kalendarzu na rok 2003, wydanym przez firmę Lafarge, jednego z sponsorów imprezy. 

Zobacz nasz fotoreportaż 

  

Nie tylko rzeźbiarze upodobali sobie malownicze zakątki parku. W sierpniu miał miejsce także Międzynarodowym Plener Fotograficzny "Wigry 2002". Uczestniczyło w nim 46 osób, między innymi z Francji i Białorusi.

  

Park od wielu lat i wiele pracy wkłada w przygotowanie swojego terenu dla zwiedzających. Nasze starania docenione zostały przez redakcję programu TVP1 "Pochwały Pawła Pochwały". Autor programu Paweł Pochwała przemierza Polskę w poszukiwaniu pozytywnych i ciekawych rozwiązań w zakresie turystyki. Wzorowe przykłady nagradza tzw. "Pochwałą Pochwały" w postaci medalu i dyplomu. WPN otrzymał takie wyróżnienie jako "Park przyjazny turystyce". Nagrodzony został także Pan Stanisław Huryn za uruchomienie przewozów turystycznych kolejką leśną. 

  

Park otrzymał dotację z funduszu "EkoFundusz" na realizację zadań związanych z czynną ochroną ichtiofauny. Ze środków EkoFunduszu zakupiony zostanie m.in. samochód dostawczy wraz z basenami do przewozu ryb oraz łódź motorowa. Dzięki temu polepszą się warunki transportu narybku, wzrośnie jego przeżywalność, a także usprawnione zostaną prace związane z czynną ochroną ryb.

   

Przez znaczną część okresu wakacyjnego obowiązywał III (najwyższy !) stopień zagrożenia pożarowego. W dniach 2 - 13. 08 wilgotność ściółki leśnej była tak katastrofalnie niska, że został wprowadzony zakaz wstępu do lasu. Niestety, mimo wzmożonej uwagi służb parku, nie udało się uniknąć pożarów. Wywołane były one najczęściej nieuwagą i bezmyślnością ludzką. W sprawie dwóch pożarów: lasu nad jeziorem Pierty oraz w budynku dawnej Stacji Hydrobiologicznej w Starym Folwarku trwają postępowania wyjaśniające prowadzone przez Komendę Miejską Policji w Suwałkach. 

  

Stowarzyszenie "Konferencja Służb Ochrony Przyrody Zielonych Płuc Polski" zainicjowało prowadzenie prac badawczych na temat oceny możliwości restytucji hodowli prymitywnych ras zwierząt hodowlanych na terenie WPN-u. W siedzibie parku zorganizowano spotkanie z sołtysami nadwigierskich wsi, którzy wytypują gospodarstwa do przeprowadzenia badań ankietowych. Prace mają na celu ustalenie możliwości i zainteresowania rolników hodowlą ras prymitywnych, by wspólnie opracować wniosek o sfinansowanie tego projektu.

   

Na terenie WPN-u gościliśmy Wojewodę Podlaskiego Marka Strzalińskiego oraz Posła na Sejm RP dr Jana Rzymełko, którzy poznawali nie tylko walory parku, ale także zasady i problemy jego funkcjonowania.

 

indeks tematyczny "WIGRY" home Wigierski PN spis treści następny artykuł

.

.