...

STAROSTWO POWIATOWE w SEJNACH

  

 • Starostwo otrzymało z programu Phare 2000 ponad 14 tys. euro na realizację projektu "Sejneńszczyzna przygranicznym szlakiem turystycznym Polski i Litwy" - promocję turystyki i agroturystyki, w tym przygotowanie trójjęzycznego (polsko-angielsko-litew- skiego) albumu o przygranicznych terenach Polski i Litwy.

  

STAROSTWO POWIATOWE w AUGUSTOWIE

  

 • Powiat uczestniczył w Święcie Dziękczynienia w Sanktuarium Matki Bożej Rajgrodzkiej Królowej Rodzin w Rajgrodzie. Dożynkom towarzyszyły m.in. konkurs wieńców dożynkowych, wystawa płodów rolnych, kiermasz wydawnictw rolniczych, występy zespołów ludowych.
 • W dniach 26-28 września Wydział Promocji, Rozwoju Powiatu, Kultury i Turystyki Starostwa Powiatowego uczestniczył w Międzynarodowych Targach Turystycznych TT Warsaw Tour & Travel. Na stoisku województwa podlaskiego prezentowane były główne atrakcje turystyczne Ziemi Augustowskiej oraz oferty biur turystycznych regionu.
 • Z inicjatywy Powiatu został wydany "Przewodnik Agroturystyczny Powiatu Augustowskiego" promujący gospodarstwa świadczące usługi turystyczne.
 • Z serii "Rowerem przez Puszczę Augustowską" Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Oś" wydało kolejne mapy prezentujące wytyczone i oznakowane ścieżki rowerowe: "Trasa rowerowa Doliny Rospudy", "Lipskie trasy rowerowe" i "Trasy rzeki Netty".

  

URZĄD GMINY KRASNOPOL

  

 • W dniach 2930 czerwca odbyły się "Dni Krasnopola" zorganizowane przez Urząd Gminy i Ośrodek Kultury w Krasnopolu. Bogaty program imprezy obejmował m.in.: turniej piłki nożnej, wystawę twórczości ludowej, występy zespołów ludowych, dziecięcych i młodzieżowych oraz liczne konkursy.
 • Zakończono prace budowlano-wykończeniowe wewnątrz nowej szkoły w Krasnopolu. W budynku szkoły odbyła się XLVI Sesja Rady Gminy, której tematem były między innymi sprawy zagospodarowania przestrzennego gminy oraz zmiany w budżecie na 2002 rok. 

  

URZĄD GMINY NOWINKA

  

 • Od 2. września Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Nowince tworzą Zespół Szkół w Nowince. Dyrektorka tej placówki, Pani Maria Matwiejczyk, została wyłoniona w drodze konkursu.
 • Kończy się udany sezon dla turystów oraz właścicieli kwater turystycznych i pól biwakowych. Sprzyjająca aura spowodowała, iż teren gminy odwiedziło, a zarazem wypoczywało na nim, znacznie więcej turystów niż w latach ubiegłych. Dużym powodzeniem wśród wczasowiczów cieszyły się takie miejscowości jak: Ateny, Bryzgiel, Danowskie, Tobołowo, Kopanica, Walne, Krusznik, "Goła Zośka", "Ostry Róg". Szacuje się, że gminę odwiedziło ponad 5 tys. turystów.
 • Kontynuowana jest budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Nowince. Wartość inwestycji wynosi prawie 2,2 mln zł. Planowany termin oddania obiektu do użytku to koniec III kwartału 2003 r. Do końca października br. ma być przekazany do użytku kompleks infrastrukturalny boisk sportowych.
 • Niebawem zostanie ogłoszony przetarg na modernizację 7 km odcinka drogi powiatowej Monkinie - Danowskie - Kopanica - Tobołowo. W ramach tego zadania gmina pozyskała środki z programu Phare 2000 w kwocie 464,6 tys. euro. Wartość całego projektu wynosi 619,4 tys. euro. Zaangażowanie środków własnych gminy wyniesie 200 tys. zł, natomiast powiatu augustowskiego 425 tys. zł. Zakończenie zadania przewidywane jest na IV kwartał 2003 r.
 • Trwa przebudowa drogi łączącej wsie Józefowo i Cisówek na odcinku ok. 1 km. Nastąpi poprawa parametrów drogi i uzyska ona nawierzchnię żwirową. Zakończenie zadania nastąpi z końcem października br.

  

URZĄD GMINY SUWAŁKI

  

 • Oddano do użytku budynek zakupiony przez gminę na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi. Uroczyste otwarcie nastąpiło w dniu 30 sierpnia.
 • W związku z długotrwałą suszą na terenie gminy dotychczas oszacowano straty u 36 rolników. Gmina po raz drugi wystąpiła do wojewody o ogłoszenie klęski suszy.
 • 24 pierwszoklasistów z terenu gminy otrzymało wyprawki szkolne.

   

indeks tematyczny "WIGRY" home Wigierski PN spis treści następny artykuł