Lubosza Wesołowska, Wojciech Misiukiewicz

    

PRZEWODNIK

do rozpoznawania niektórych organizmów

występujących w lasach

Wigierskiego Parku Narodowego

     
SPIS TREŚCI:
   
 WPROWADZENIE
Wstęp

Drzewo jako siedlisko różnorodnych organizmów

Zespoły leśne

Rola martwego drewna w lesie

Jak przygotować się do pracy w terenie?

Poradnik obserwacji terenowych w lesie

   

 PRZEGLĄD ORGANIZMÓW
BEZKRĘGOWCE
Płazińce

Nicienie

Pierścienice

Skorupiaki

Pajęczaki

Skoczogonki

Pierwogonki

Chrząszcze

Skorki

Muchówki

Pluskwiaki

Błonkówki

Motyle

Prostoskrzydłe

Gryzki

Wielbłądki

Przylżeńce

Wije

Mięczaki

   

KRĘGOWCE
Płazy

Gady

Ptaki

Ssaki

  

   ZAŁĄCZNIKI
  Literatura

Zdjęcia

   

   

   Strona startowa

Wigierski Park Narodowy

Dalej