Spis treści

  

Wstęp

Uwagi ogólne

Wykorzystanie makrofauny bezkręgowej do oceny jakości wód powierzchniowych

Metodyka pobierania próbek makrofauny bezkręgowej

Klucz do oznaczania dużych grup systematycznych

Część szczegółowa: 

Demospongiae - gabki niewapienne

Hydrozoa - stułbiopławy

Turbellaria - wirki

Annelida - pierścienice 

     Oligochaeta - skąposzczety

     Hirudinea - pijawki

Crustacea - skorupiaki

Insecta-owady

     Planipennia - siatkoskrzydłe (larwy)

     Plecoptera - widelnice (larwy)

     Odonata - ważki (larwy)

     Ephemeroptera - jętki (larwy)

     Trichoptera - chruściki (larwy)

     Coleoptera - chrząszcze 

          postaci dorosłe

          larwy

     Heteroptera - pluskwiaki różnoskrzydłe

     Diptera - muchówki (larwy)

Arachnida - pajęczaki

Mollusca - mięczaki 

     Gastropoda - ślimaki

     Bivalvia - małże

Bryozoa - mszywioły

Piśmiennictwo

Strona główna

Wigierski Park Narodowy