Strona główna
 Aktualności
 Historia
 Wystawy
 Oferta
 edukacyjna
 Wodne ścieżki
 edukacyjne
 Zasady
 zwiedzania
 Dojazd
 Wirtualne
 muzeum
 Kronika
 Kontakt
 Wigierski Park
 Narodowy
 
 

WODNE ŚCIEŻKI EDUKACYJNE

 

Wigierski Park Narodowy posiada łódź motorową z przeszklonym dnem służącą do prowadzenia zajęć na wodnych ścieżkach edukacyjnych. Na swój pokład łódź może jednorazowo zabrać 10 osób (w tym osobę kierującą łodzią). Łódź zabiera pasażerów z pomostu przy Muzeum Wigier. Sprzedaż biletów uprawniających do rejsu w wyznaczonym dniu i godzinie (do wyczerpania miejsc) prowadzi Muzeum Wigier.

  

Dla grup szkolnych*:

  

Sezon: maj - czerwiec oraz wrzesień – październik.

Lekcje na wodnych ścieżkach edukacyjnych są prowadzone od poniedziałku do piątku.

Koszt karty uprawniającej do udziału w zajęciach: 20 złotych/osoba.

Minimalna liczba pasażerów: 5 osób.

  

Dla turystów indywidualnych:

  

Sezon letni: lipiec - sierpień.

Zwiedzanie wodnych ścieżek edukacyjnych przez grupy* i osoby indywidualne odbywa się codziennie.

Rejsy rozpoczynają się w godzinach: 10.00, 11.00, 13.00, 14.00

Koszt karty upoważniającej do rejsu: 30 złotych/osoba (ulgowe 20 złotych/osoba).

Minimalna liczba pasażerów: 5 osób.

 

   Uwaga! Dzieci, które nie ukończyły 12 lat mogą uczestniczyć w zajęciach na wodzie wyłącznie pod opieką dorosłych.

  

* Uwaga! Grupy zorganizowane należy zgłaszać na 14 dni przed zajęciami telefonicznie na numer 87 5630152.

  

  

 

Informacja dla uczestników zajęć

  

Podczas przebywania na łodzi pasażerowie zobowiązani są do ścisłego wykonywania poleceń osoby kierującej łodzią.

Jednorazowo na pokładzie łodzi może przebywać 10 osób (w tym osoba kierująca łodzią).

Dzieci, które nie ukończyły 12 lat mogą uczestniczyć w zajęciach na wodzie wyłącznie pod opieką dorosłych.

Podczas przebywania na łodzi pasażerom zabrania się:

1.Zdejmowania kamizelek ratunkowych.

2.Używania otwartego ognia i palenia tytoniu.

3.Wychylania się za burtę.

4.Samowolnego opuszczania pokładu.

5.Wyrzucania śmieci i odpadów za burtę.

6.Spożywania posiłków, napojów alkoholowych.

7.Używania obuwia mogącego uszkodzić poszycie pokładu.

Ponadto zabrania się wstępu na pokład osobom nietrzeźwym i pod wpływem środków odurzających.

     

Instrukcja postępowania w razie niebezpieczeństwa

  

W czasie przebywania na łodzi wszyscy pasażerowie zobowiązani są do używania kamizelek ratunkowych.

  

1. Sygnały alarmowe:

W razie niebezpieczeństwa osoba kierująca łodzią uruchamia alarm za pomocą sygnałów dźwiękowych, tj.:

A. alarm ogólny: siedem lub więcej sygnałów krótkich i jeden sygnał długi:

- - - - - - - --------

B. alarm pożarowy: dwa sygnały krótkie i jeden sygnał długi: - - ---------

  

2. Postępowanie w razie pożaru:

A. W przypadku zauważenia pożaru należy ostrzec o niebezpieczeństwie pozostałych pasażerów okrzykiem POŻAR.

B. Po ogłoszeniu alarmu jeżeli jest to pożar ,,w zarodku” kierujący łodzią przystępuje do gaszenia pożaru.

C. W czasie alarmu pasażerowie powinni zachować spokój i zobowiązani są do bezwzględnego wykonywania poleceń załogi łodzi.

  

3. Postępowanie w przypadku wypadnięcia człowieka za burtę:

A. W przypadku zauważenia wypadnięcia człowieka za burtę należy ogłosić alarm okrzykiem CZŁOWIEK ZA BURTĄ.

B. Kierujący łodzią lub osoba, która zauważyła zdarzenie rzuca koło ratownicze osobie znajdującej się w wodzie .

C. Podczas udzielania pomocy osoba ratowana powinna znajdować się pod stałą obserwacją osoby rzucającej koło ratunkowe.

D. Osoby nie uczestniczące w akcji ratowniczej zobowiązane są do zachowania spokoju i wykonywania poleceń kierującego łodzią.

  

4. Postępowanie w przypadku alarmu wodnego (pęknięcia kadłuba).

A. W przypadku zauważenia przecieku kadłuba należy zaalarmować obsługę łodzi okrzykiem PRZECIEK.

B. Zachować spokój i wykonywać polecenia kierującego łodzią..

 

Awaryjne opuszczenie łodzi będącej na wodzie dopuszczalne jest wyłącznie po wydaniu przez kierującego komendy OPUŚCIĆ STATEK.

 

Osobą wyznaczoną do udzielania pierwszej pomocy jest kierujący łodzią.