Ocalić od zapomnienia ...
Wstęp / Specyfika regionu / Narzędzia rolnicze / Wyposażenie domu / Rzemiosła i wytwórczość / Budownictwo /
Strój ludowy / Lista ofiarodawców / Piśmiennictwo / Wigierski Park Narodowy
  

 
 

 

 

 

Rzemiosła i wytwórczość

Międlica (fot.M.K)
Międlica

Tkactwo

Tkactwo traktowane było jako umiejętność, którą wykazywały się kobiety prawie w każdym domu. Występowało ono jeszcze po 1945 r. Wyrabiano wówczas płótno, kilimy, narzuty, chodniki itp.

Wykonywanie całego cyklu obróbki surowca lnianego, konopi i wełny w tradycyjnym gospodarstwie przetrwało do okresu międzywojennego, mimo dużej pracochłonności tych prac i niskiej jakości otrzymywanego z surowca włókna. Narzędzia do wstępnej obróbki lnu znajdowały się w każdym gospodarstwie niezależnie od jego wielkości, zamożności.
Na wystawie są eksponowane przedmioty służące do całego procesu tkackiego.

Do obróbki lnu stosowano:

Międlice, które służyły do łamania zdrewnianych łodyg dla łatwiejszego oddzielenia włókna. Miały one formę drewnianych nożyc, składających się z dwóch części: dolnej, w której wycięta była podłużna szpara i górnej, w kształcie drewnianego miecza.

Cierlice zbudowane podobnie, posiadające jedynie dwudzielny miecz służący do czyszczenia i prostowania włókna.

Klepacze, kijanki używane do ubijania lnu. Drewniane deski z nacięciem u góry osadzone w grubym klocu do klepania lnu w celu usunięcia resztek paździerzy. Kijanki - deseczki z rączką.

Szczotka (fot.M.K)
Szczotka podwójna

Szczotki podwójne służyły do czesania włókna lnianego i konopnego przeznaczonego na wyrób cienkiej przędzy - bywało, że czesano dwu, a nawet trzykrotnie. Pierwsze czesanie lnu odbywało się na rzadszej, a kończono na najgęściejszej szczotce. Stosowano również szczotki umocowywane na stołku lub specjalnej podstawie. Szczotka z żelaznymi zębami; część pracująca miała formę kwadratową lub okrągłą. Po czesaniu włókna z konopi, dzielono je na dwa gatunki: cienki i gorszy. Z cienkiego robiono lejce do uprzęży, sznury, liny, powrozy, płótno workowe.

Kulasy prymitywne narzędzia drewniane wykonane z naturalnie rozgałęzionego kawałka drewna, najczęściej jałowcowego, używane do kręcenia sznurów.

Narzędzia do obróbki wełny:

Nożyce do strzyżenia owiec zamawiane były u miejscowego kowala lub kupowane na targu. Obcięta wełna zwana runem poddawana była rozskubaniu, a następnie wyczesywana na grzebieniach i szczotkach w rodzaju zgrzebeł. Później poddawano ją gręplowaniu.

Nożyce (fot.M.K)
Nożyce

Grępla domowa do wełny jest to rodzaj parzystego zgrzebła z nabitymi w skórę licznymi żelaznymi haczykami. Do przędzenia włókna roślinnego i zwierzęcego służyło wrzeciono, zrobione z kawałka wydłużonego drewna, zwężające się ku górze; na dole zaopatrywano go w przęślik (kamienny, gliniany, drewniany). Wrzeciona do lnianego włókna wyposażone były w przęślicę. Były w użytku przęślice krążołkowe i małe łopatkowe, które prządki zatykały sobie za pas; później przytwierdzano je do ramienia kołowrotka.

Kądziel przymocowuje się sznurem do przęślicy łopatkowej, a na nią nasadza krążek. Przędzenie: prządka lewą ręką wyciągała z kądzieli pasemka włókna i dla lepszego skręcania nici zwilżała je śliną (w trakcie przędzenia piła sok z kapusty lub jadła suszone śliwki), prawą ręką wprawiała w ruch wrzeciono.

   

dalej »