Rowerem

wokół

Wigier

  

cz.3 z 3

  

  

  

Tekst: Elżbieta Perkowska

Zdjęcia: Jarosław Borejszo

Wykonanie strony: KAJA Janina Elżbieta Kamińska

  

© WPN, 2006

  

Przez teren Wigierskiego Parku Narodowego przebiegają cztery oznakowane szlaki rowerowe:

  

  

  

  
Międzynarodowa trasa rowerowa EURO VELO R-11: (Ateny - Przylądek Północny). Odcinek przebiegający przez WPN: Bryzgiel - Płociczno - Sobolewo - Stary Folwark - Wigry - Rosochaty Róg - Mikołajewo - Maćkowa Ruda - Wysoki Most - Pogorzelec, znaki zielone.

  

  

Pierścień Rowerowy Suwalszczyzny: szlak krajowy w dwóch częściach: północnej i południowej. Przez teren WPN przebiega północna część: Mała Huta - Leszczewo - Stary Folwark, znaki niebieskie.

  

  

Podlaski Szlak Bociani (PSB): szlak województwa podlaskiego w części podlaskiej przebiega z Białowieży do Goniądza, w części suwalskiej z Jasionowa nad Biebrzą do Stańczyk. Przebieg szlaku przez WPN: Sernetki - Lipowe - Czerwony Krzyż - Piaski - Stary Folwark - Leszczewo - Krzywe - Mała Huta - Lipniak - Dębowo, znaki czerwone.

  

Szlak rowerowy Suwałki - Stary Folwark: z Suwałk do Krzywego prowadzi ścieżka rowerowa, dalej żółte znaki przez wieś do dyrekcji Parku w Krzywem - Leszczewo - Stary Folwark.

  

  

  

  

Zorganizowane imprezy rowerowe na terenie WPN

  • Ogólnopolski Wielodyscyplinowy Rajd po WPN
  • Sztafeta Obszarów Chronionych Województwa Podlaskiego
  • Edukacyjne wycieczki rowerowe z przewodnikiem

  

  

Wypożyczalnie rowerów i serwis:

Gawrych Ruda 18, S. Ochtera, tel. 87-5639321, 604470167 (45 rowerów)

Gawrych Ruda 40, „U Jawora”, 87/5639336, 691727865 (15 rowerów)

Krzywe 44a, W. Meyer, tel. 87/5630440, 503075403 (10 rowerów)

Lipniak 3, Ośrodek Wsparcia w Lipniaku, tel. 87/5621002 (12 rowerów)

Nowa Wieś 9, Maniówka, tel. 87/5656355 (właściciel - SIRT) (15 rowerów)

Stary Folwark 19, Dom Gościnny AZYL, A. i M. Rowiński, tel 87/5637722, 604179877 (18 rowerów)

Stary Folwark 79, „Al-wig”, A. i L. Abramowicz, tel. 87/5637752, 502951308 (14 rowerów)

Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna (SIRT), Suwałki, ul. Kościuszki 82, tel. 87/5665872, 5665494 (100 rowerów)

Serwis rowerowy: „Tandem” Suwałki, ul. Kościuszki 130,

tel. 87/5665436

  

Użyteczne przewodniki i mapy:

Mapa WPN 1:50000, ATI KART 2004

Rowerem po WPN, Ellen Marson, Jarosław Borejszo, WPN 2001

Ścieżki edukacyjne - pakiet broszur, praca zbiorowa, WPN 2002

Wędrówki po WPN, praca zbiorowa, WPN 2006

Przewodniki po ścieżkach edukacyjnych: Las, Suchary, Puszcza, Jeziora, Płazy

  

IT - usługi przewodnickie, sprzedaż wydawnictw i kart wstępu

Centrum Informacji Turystycznej WPN

tel. 87/5632562, e-mail: wpn_bas@go2.pl

  

Rowerzysto!

Przebywając na terenie parku narodowego,

pamiętaj o obowiązku posiadania

Karty wstępu do parku.

  

  

  

Informacja turystyczna