Zmiana rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

 

Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 24 marca 2020 r. w okresie od 25 marca 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. zakazuje się przemieszczania się osób, z wyjątkiem:

  • wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych,

  • zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego,

  • wykonywania ochotniczo świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19,

  • sprawowania lub uczestnictwa w sprawowaniu kultu religijnego.

W sytuacji gdy przemieszczanie się następuje pieszo, to jednocześnie mogą poruszać się dwie osoby w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie (z wyjątkiem rodzin).
 

Wychodzenie z domu należy ograniczyć do niezbędnego minimum.
 

Zwracamy się z prośbą o przestrzeganie zasad przemieszczania się podczas przebywania na terenie Wigierskiego Parku Narodowego. Służba Parku na bieżąco będzie monitorować sytuację na obszarze WPN-u związaną z przestrzeganiem zakazów ogłoszonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia.
 

Pełna treść rozporządzenia Ministra Zdrowia znajduje się tutaj.
 


Strona główna Wigierskiego Parku Narodowegoo