Aktualne zadania dla wolontariuszy:

  

  

Lp.

Termin

/liczba dni

/liczba osób

Zadanie

Opis zadania

Wymagania

Opiekun

1

wiosna-jesień
/ 6 dni
/ 2 osoby

Sprzątanie szlaków oraz brzegów jezior i rzek

Zbieranie śmieci, przenoszenie worków ze śmieciami do dróg

-

Leśniczy danego
Obwodu Ochronnego

2

wiosna-lato
/ 3 tygodnie
/ 2-4 osoby

Prace porządkowe
na wystawie etnograficznej i wokół wystawy

Czyszczenie eksponatów, prace porządkowe w salach wystawowych,
czyszczenie dużych eksponatów – maszyn rolniczych przed wystawą,
porządkowanie terenu - grabienie

-

Barbara Perkowska

3

cały rok
/ 4-6 dni
/ 2-4 osoby 

Konserwacja drewnianej infrastruktury turystycznej

Malowanie impregnatem drewnianych elementów infrastruktury:
płotów, kładek, pomostów, ławostołów itp.

-

Adam Januszewicz

4

lipiec-wrzesień
/ 3 tygodnie
/ 2-4 osoby

Usuwanie obcych gatunków inwazyjnych roślin
(niecierpka gruczołowatego)

Wyrywanie, wykopywanie i składowanie roślinności

Sprawność fizyczna

Leśniczy danego
Obwodu Ochronnego

   

   

   

Powrót

   

© Wigierski Park Narodowy