Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

Analiza działalności Wigierskiego Parku Narodowego w roku 1989

Spis treści  

Strona główna WPN-u

  

  

SPIS TREŚCI

  

(pierwsze dwie strony maszynopisu "Analizy" nie zachowały się)

  

Zagrożenia wypełniania podstawowych funkcji Parku

Działalność naukowa

Działalność dydaktyczna

Turystyka i komunikacja

Leśna gospodarka rezerwatowa

Ochrona lasu

Pozyskanie

Gospodarka pielęgnacyjno-hodowlana zwierzyną dziką

Gospodarka gruntami ekonomicznymi

Gospodarka rybacka

Infrastruktura gospodarcza

Zagrożenia ekonomiczno-finansowe

Omówienie działalności Rady Parku

Omówienie przeprowadzonych kontroli

Kontakty z zagranicą

Zatrudnienie i wynagrodzenia

Wnioski

  

Załączniki  

  

  

Dalej »