Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

Analiza działalności Wigierskiego Parku Narodowego w roku 1998

Spis treści  

Strona główna WPN-u

  

  

SPIS TREŚCI

  

1. WSTĘP

1.1. Podział administracyjny

1.2. Powierzchnia Parku

1.3. Wykupy gruntów i budynków

1.4. Plan ochrony Wigierskiego Parku Narodowego

1.5. Plany zagospodarowania przestrzennego, operat urządzeniowy

1.5.1. Plany zagospodarowania przestrzennego

1.5.2. Operat urządzeniowy

1.6. Kronika Parku

1.7. Bibliografia

1.8. Łączność

1.9. Przejmowanie nieruchomości Skarbu Państwa

1.10. Powiększanie Parku

  

2. ZAGROŻENIA WYPEŁNIANIA PODSTAWOWYCH FUNKCJI PARKU ORAZ OMÓWIENIE PODJĘTYCH DZIAŁAŃ
    W CELU OBNIŻENIA SKUTKÓW

2.1. Zagrożenia wypełniania podstawowych funkcji Parku

2.2. Działania zmierzające do redukcji skutków zagrożeń wypełniania podstawowych funkcji parku

  

3. ANALIZA I OCENA WYPEŁNIANIA PODSTAWOWYCH FUNKCJI PARKU

3.1. Ochrona przyrody

3.1.1. Ochrona fauny

3.1.2. Zagospodarowanie przestrzenne Parku

3.2. Działalność naukowa

3.2.1. Monitoring środowiska Parku

3.3. Działalność edukacyjna

3.4. Turystyka

  

4. INFORMATYKA

4.1. Sprzęt komputerowy

4.2. Oprogramowanie

4.3. Sieć wewnętrzna LAN

4.4. Dostęp do usług internetowych

  

5. ANALIZA I OCENA DZIAŁALNOŚCI OCHRONNEJ

5.1. Ochrona ekosystemów leśnych

5.1.1. Ochrona lasu

5.1.2. Ochrona przeciwpożarowa

5.1.3. Hodowla lasu

5.1.4. Pozyskanie drewna

5.1.5. Ochrona zwierząt podlegających regulacji ilościowej

5.2. Ochrona ekosystemów nieleśnych lądowych

5.2.1. Grunty rolne

5.3. Ochrona ekosystemów wodnych

5.3.1. Zarybienia

5.3.2. Odłowy

5.3.3. Ochrona wód przed kłusownictwem

5.3.4. Inna działalność

5.4. Analiza stanu BHP

5.5. Ochrona przed szkodnictwem

5.6. Infrastruktura gospodarcza

5.7. Zatrudnienie i wynagrodzenia

5.7.1. Szkolenia

  

6. ZAGADNIENIA EKONOMICZNO-FINANSOWE

6.1. Gospodarstwo pomocnicze

6.2. Budżet

6.3. Fundusze celowe

  

7. OMÓWIENIE DZIAŁALNOŚCI RADY NAUKOWEJ WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO

  

8. OMÓWIENIE PRZEPROWADZONYCH KONTROLI

8.1. Kontrole zewnętrzne

8.2. Kontrole wewnętrzne

  

9. WSPÓŁPRACA Z WŁADZAMI I INNYMI ORGANIZACJAMI W KRAJU I ZAGRANICĄ

  

10. REALIZACJA WNIOSKÓW Z 1997 ROKU

  

11. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

11.1. Podsumowanie

11.2. Wnioski

  

12. WYKAZ TABEL I ZAŁĄCZNIKÓW

12.1. Tabele w tekście

12.2. Załączniki

  

  

  

Dalej »