Zamówienia publiczne

ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT

 

 

 

 

Informacja

z otwarcia ofert złożonych w dniu 31.07.2020 w postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego o nazwie Budowa kładki i mostu dla pieszych na „zielonym” szlaku turystycznym „Wokół Wigier” im. Antoniego Patli w miejscowości Cimochowizna

 

1. Kwota brutto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 7 500 zł

 

2. Zamawiający w dniu 31.07.2020 otrzymał następujące oferty

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Uwagi

1

Pracownia projektowa „DARPOL” mgr inż. Zygmunt Dargiewicz Gawrych Ruda 86

16-402 Suwałki

5 904,00

Oferta złożona pisemnie

2

BIKSBIT Sp.z o.o. Aleja Jana Pawła II 27; Warszawa

3 600,00

Oferta złożona pisemnie

4

EUROENERGIA Mirosław Polens ul. Konińska 2

16-400 Suwałki

4 400,00

Oferta złożona elektronicznie podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Podpis zweryfikowano

   

Metryczka informacji:

 

Wytworzył:rzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 31.07.2020 r.

Data udostępnienia: 

 31.07.2020 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 31.07.2020 r., 11:35

 

 

 

Informacja

z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego o nazwie

Modernizacja Infrastruktury Turystycznej Szlaku Rowerowego „Wokół Wigier” im. Antoniego Patli. Budowa kładki i mostu dla pieszych na „zielonym” szlaku turystycznym w miejscowości Cimochowizna

1. Kwota brutto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 508 313,79

 

2. Wykaz złożonych ofert

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty

Okres gwarancji

Ilość miesięcy

Termin wykonania

2

HANIMAT Sp. z o.o. ul. Nowa 3; 84-123 Rekowo Górne

503 994,75

96

16.11.2020

3

BUDIMAR Radosław Zięcina

Krasnoborki 37; 16-310 Sztabin

498 027,00

96

25.10.2020

5

Budownictwo Przyrodnicze DANBUD Aleksander Daniłowicz ul. Lipowa 41; 16-400 Suwałki

648 499,05

96

16.11.2020

 

   

Metryczka informacji:

 

Wytworzył:rzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 22.07.2020 r.

Data udostępnienia: 

 22.07.2020 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 22.07.2020 r., 10:43

 

 

 

Informacja

 z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego o nazwie Instalacja systemu telewizji przemysłowej CCTV na plaży nad jeziorem Czarne w m. Krzywe.

 

 1. Kwota brutto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 10 500 zł
   
 2. Wykaz złożonych ofert

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty

brutto

Termin wykonania

Uwagi

1

MP Technology Sp. z o.o Plac Niepodległości 9c; 18-400 Łomża

14 391,00

28.08.2020

Oferta złożona w formie pisemnej

2

HESTEL Instalacje Elektryczne – Teletechniczne Putra Szymon. Ul. Piotrkowska 16; 16-400 Suwałki

11 796,93

07.08.2020

Oferta złożona w formie pisemnej

3

Zakład Elektroniki SUWAR Sadowska Spółka Jawna ul. 1-go Maja 24; 16-400 Suwałki

15 621,00

07.08.2020

Oferta złożona w formie elektronicznej. Podpis prawidłowy

4

BIT Spółka Akcyjna Al. Jana Pawła II 23; 00-854 Warszawa;

30 577,80

07.08.2020

Oferta złożona w formie elektronicznej. Podpis prawidłowy

 

   

Metryczka informacji:

 

Wytworzył:rzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 22.07.2020 r.

Data udostępnienia: 

 22.07.2020 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 22.07.2020 r., 09:46

 

 

Informacja

z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego o nazwie Remont instalacji domofonowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w miejscowości Krzywe 82.

 

 1. Kwota brutto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 12 300,00 zł
   
 2. Wykaz złożonych ofert

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty

brutto

Termin wykonania

Uwagi

1

HESTEL Instalacje Elektryczne – Teletechniczne Putra Szymon. Ul. Piotrkowska 16; 16-400 Suwałki

9 000,00

28.08.2020

Oferta złożona w formie pisemnej

3

Zakład Elektroniki SUWAR Sadowska Spółka Jawna ul. 1-go Maja 24; 16-400 Suwałki

Przesyłka złożona w formie elektronicznej na ePUAP Zamawiającego nie zawierała oferty lecz zaszyfrowany plik klucza publicznego.

 

   

Metryczka informacji:

 

Wytworzył:rzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 22.07.2020 r.

Data udostępnienia: 

 22.07.2020 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 22.07.2020 r., 09:46

 

 

Informacja z otwarcia ofert w postepowaniu dotyczącym odnowienia szlaków turystycznych na terenie Wigierskiego Parku Narodowego w Krzywem

W dniu 21 lipca 2020 roku dokonałem otwarcia ofert w wyżej wymienionym postępowaniu. Do wyznaczonego terminu na składanie ofert wpłynęło 5 ofert według poniższego zestawienia.

Nazwa oferenta

Wartość oferty brutto w złotych

Okres gwarancji

Termin wykonania zamówienia

PHU TELKOP M. Lutyński

16–400 Suwałki, Sejneńska 83

11070

5 lat

31.10.2020

Budimar Radosław Zię [i] cina Krasnoborki 37, 16–310 Sztabin

32000

5 lat

31.10.2020

Promotion.net.pl Sp.z o.o. Ul 18 Stycznia 98B, 98-300 Wieluń

17554

5 lat

31.10.2020

Stomp Marcin Sottaniuk, ul. Kętrzyńskiego 17/19, 11-500 Giżycko

31980

3 lata

31.10.2020

AM Projekt Pracownia architektoniczna Monika Pasik, Dobczyn, ul. Wąska 10, 05-205 Klembów

38680,81

5 lat

31.10.2020

W wyniku rozbieżności dotyczącej wymaganego okresu gwarancji polegającej na tym, że w ogłoszeniu wymagany był 5 letni okres gwarancji, natomiast w wzorze umowy omyłkowo wstawiony został 3 letni okres gwarancji jeden z oferentów zaproponował 3 letni okres gwarancji. W związku z tym Wigierski park Narodowy postanowił wystąpić do firmy Stomp Marcin Sottaniuk, ul. Kętrzyńskiego 17/19, 11-500 Giżycko z wnioskiem o wyjaśnienie oferty w punkcie dotyczącym okresu gwarancji.

 

   

Metryczka informacji:

 

Wytworzył:rzył:

 Stefan Mackiewicz

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 21.07.2020 r.

Data udostępnienia: 

 21.07.2020 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 21.07.2020 r., 11:07

 

 

 

Informacja

z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego o nazwie Modernizacja Infrastruktury Turystycznej WPN w 2020 roku

 

1. Kwota brutto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Część 1 Wzmocnienie skarp i remont mostu dla pieszych przez rzekę Czarna Hańcza w miejscowości Magdalenowo 30 656,75 zł

Część 2 Remonty i budowa drewnianych elementów wyposażenia szlaków 59 114,76 zł

 

2. Wykaz złożonych ofert

a. W zakresie części 1

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty

Okres gwarancji

Ilość miesięcy

Termin wykonania

1

Budownictwo Przyrodnicze DANBUD Aleksander Daniłowicz ul. Lipowa 41; 16-400 Suwałki

45 018,00

96

30.09.2020

2

Ricoland –Dom Papiernia 4 e;

16-400 Suwałki

36 900,00

84

30.09.2020

3

BUDIMAR Radosław Zięcina

Krasnoborki 37; 16-310 Sztabin

23 616,00

64

30.09.2020

4

Mój Dom z Drewna Tomasz Waszkiewicz Jaziewo 103 B,

16,310 Sztabin

62 856,94

96

30.09.2020

5

KINAK-BUD Krystian Jarocki 15-446 Białystok Al. J. Piłsudskiego 20/3/6

Oferta złożona elektronicznie, nie podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

68 880,00

72

30.05.2020

b. W zakresie części 2

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty

Okres gwarancji

Ilość miesięcy

Termin wykonania

1

Budownictwo Przyrodnicze DANBUD Aleksander Daniłowicz ul. Lipowa 41; 16-400 Suwałki

67 805,00

96

30.05.2020

2

RICOLAND-DOM; Papiernia 4 E

16-400 Suwałki;

57 810,00

84

30.05.2020

3

BUDIMAR Radosław Zięcina

Krasnoborki 37; 16-310 Sztabin

78 474,00

64

30.05.2020

4

Mój Dom z Drewna Tomasz Waszkiewicz Jaziewo 103 B,

16,310 Sztabin

104 041,26

96

30.05.2020

 

   

Metryczka informacji:

 

Wytworzył:rzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 03.07.2020 r.

Data udostępnienia: 

 03.07.2020 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 03.07.2020 r., 12:05

 

 

 

Informacja

z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego o nazwie

Modernizacja Infrastruktury Turystycznej Szlaku Rowerowego „Wokół Wigier” im. Antoniego Patli. Budowa kładki i mostu dla pieszych na „zielonym” szlaku turystycznym w miejscowości Cimochowizna

 

1. Kwota brutto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 508 313,79

 

2. Wykaz złożonych ofert

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty

Okres gwarancji

Ilość miesięcy

Termin wykonania

1

Mój Dom z Drewna Tomasz Waszkiewicz Jaziewo 103 B,

16,310 Sztabin

692 555,28

96

16.11.2020

2

HANIMAT Sp. z o.o. ul. Nowa 3; 84-123 Rekowo Górne

569 083,28

72

16.11.2020

3

BUDIMAR Radosław Zięcina

Krasnoborki 37; 16-310 Sztabin

524 000,00

96

16.11.2020

4

SORTED Sp.z o.o. Chyliczki ul. Wschodnia 27 B; 05-500 Piaseczno

872 070,00

96

16.11.2020

5

Budownictwo Przyrodnicze DANBUD Aleksander Daniłowicz ul. Lipowa 41; 16-400 Suwałki

777 999,60

96

16.11.2020

 

   

Metryczka informacji:

 

Wytworzył:rzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 02.07.2020 r.

Data udostępnienia: 

 02.07.2020 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 02.07.2020 r., 11:49

 

 

 

Informacja

z otwarcia ofert złożonych w dniu 30.06.2020 w postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego o nazwie Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad robotami budowlanymi realizowanymi przez Wigierski Park Narodowy

 

1. Kwota brutto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 12 000 zł

 

2. Zamówienie podzielono na dwie części:

1) Część 1 Budowa kładki i mostu dla pieszych na „zielonym” szlaku turystycznym w miejscowości Cimochowizna.

2) Część 2 Modernizacja Infrastruktury Turystycznej WPN w 2020 roku.

 

3. Wykaz złożonych ofert

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

część 1

Cena oferty brutto

część 2

Termin wykonania

Część 1

Termin wykonania

Część 1

Uwagi

1

Artbud-Complex

Krasnoborki 37;

16-310 Sztabin

4 428,00

xxx

15.12.2020

xxx

Oferta złożona pisemnie

2

Pracownia projektowa „DARPOL” mgr inż. Zygmunt Dargiewicz Gawrych Ruda 86 16-402 Suwałki

5 535,00

xxx

15.12.2020

xxx

Oferta złożona pisemnie

3

Instytut Doradztwa Inwestycyjnego

Robert Żyliński

Ukośna 33 C/3 15-836 Białystok

7 109,4

7 872,00

15.12.2020

30.10.2020

Oferta złożona elektronicznie podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Podpis zweryfikowano

4

EUROENERGIA Mirosław Polens ul. Konińska 2

16-400 Suwałki

8 400,00

5 400,00

15.12.2020

30.10.2020

Oferta złożona elektronicznie podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Podpis zweryfikowano

   

Metryczka informacji:

 

Wytworzył:rzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 01.07.2020 r.

Data udostępnienia: 

 01.07.2020 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 01.07.2020 r., 07:33

 

 

 

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu dotyczącym dostawy odzieży mundurowej i służbowej przeznaczonej pracownikom Wigierskiego Parku Narodowego w Krzywem
 


W dniu 3 czerwca 2020 roku dokonano otwarcia ofert w postępowaniu dotyczącym dostawy odzieży mundurowej i służbowej przeznaczonej pracownikom Wigierskiego Parku Narodowego. W niniejszym postępowaniu wpłynęła 1 oferta z firmy Leśny Rynek Piotr Bremerski, ul Gen. Mieczysława Mackiewicza, 16 – 402 Suwałki. Wartość oferty 121131,50 złotych netto. Z uwagi na brak w ofercie wymaganych dokumentów WPN wezwał oferenta do ich uzupełnienia w terminie do dnia 5 czerwca 2020 roku do godziny 14.00.
 

   

Metryczka informacji:

 

Wytworzył:rzył:

 Stefan Mackiewicz

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 03.06.2020 r.

Data udostępnienia: 

 03.06.2020 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 03.06.2020 r., 12:47

 

 

 

Informacja

 

z otwarcia ofert złożonych w dniu 29.05.2020 w postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego o nazwie Sporządzenie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na modernizację budynku mieszkalnego Wysoki Most – drugie postępowanie

 1. Kwota brutto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 12 300
 2. Wykaz złożonych ofert

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Koszt wykonania dokumentacji

Koszt nadzoru autorskiego

Razem cena oferty

Termin wykonania dni

Uwagi

1

ATELIER ZETTA ZENON ZABAGŁO

Siedziba:
ul. Pratulińska 10/2

03-511 Warszawa

Oddział:
ul. Suraska 2/11

15-422 Białystok

14 000, 00

1 000,00

15 000,00

70

Oferta złożona elektronicznie podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Podpis zweryfikowano poprawnie

2

Usługi InżynierSKO – Budowlane Cezary Marciniak

ul. Bursztynowa 19

15-157 Białystok

12 915,00

2 230,00

15 145,00

70

Oferta złożona pisemnie

3

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Projektowe „Ósemka” Kinga Zawistowska ul. Mikołaja Kopernika 3/13 14-200 Iława

25 830,00

9 840,00

35 670,00

80

Oferta złożona pisemnie

 

   

Metryczka informacji:

 

Wytworzył:rzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Adam Januszewicz

Data wytworzenia: 

 29.05.2020 r.

Data udostępnienia: 

 29.05.2020 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 29.05.2020 r., 13:30

 

 

Informacja

z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego o nazwie Wymiana zużytych elementów instalacji sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) oraz kontroli dostępu w budynku Dyrekcji WPN w miejscowości Krzywe

 

1. Kwota brutto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 18 450 zł

 

2. Wykaz złożonych ofert

 

Część 1 Wymiana centrali alarmowej

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Uwagi

1

Zakład Elektroniczny ALFA Krzysztof Filipkowski ul. Romualda Minkiewicza 38

16-400 Suwałki

14 637,00

17.07.2020

Oferta złożona w formie pisemnej

2

Zakład Elektroniki SUWAR Sadowska Spółka Jawna ul. 1-go Maja 24; 16-400 Suwałki

10 206,54

17.07.2020

Oferta złożona w formie elektronicznej. Podpis prawidłowy

 

Część 2 Wymiana elementów systemu kontroli dostępu

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Uwagi

1

Zakład Elektroniczny ALFA Krzysztof Filipkowski ul. Romualda Minkiewicza 38

16-400 Suwałki

16 728,00

17.07.2020

Oferta złożona w formie pisemnej

2

Zakład Elektroniki SUWAR Sadowska Spółka Jawna ul. 1-go Maja 24; 16-400 Suwałki

17 339,31

17.07.2020

Oferta złożona w formie elektronicznej. Podpis prawidłowy

 

   

Metryczka informacji:

 

Wytworzył:rzył:

 Marek Wronana

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 28.05.2020 r.

Data udostępnienia: 

 28.05.2020 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 28.05.2020 r., 11:05

 

 

 

 

Informacja

z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu  o nazwie


Oznakowanie szlaku rowerowego „Wokół Wigier” im. Antoniego Patli

Wykonanie i dostarczenie do siedziby zamawiającego drogowskazów turystycznych typu R-3 oraz plansz tablic informacyjnych:

1) 89 sztuk drogowskazów turystycznych typu R-3 o wym. 40 x 20 cm, wykonanych
z płyty kompozytowej typu Dibond o gr. 3 mm

2) 2 sztuki plansz tablic informacyjnych o wym. 215 x 125 cm, wykonanych z płyty kompozytowej typu Dibond o gr. 2 mm

 

1. Kwota brutto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
wynosi 6 411,38 zł

 

2. Wykaz złożonych ofert

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty
brutto

Okres gwarancji

Ilość lat

Termin wykonania

1

ELKAM PRODUCENT  REKLAM Marcin Kamiński
Dąbrowa 55, 26-001 Masłów

185 963,82

7

17.06.2020

4

Agencja Fotograficzno-Reklamowa "Mazury" s.c.
ul. Kościuszki 6, 12-200 Pisz

2 000,00

7

17.06.2020

6

Xpression Marceli Łankiewicz
ul. Wesoła 43, 16-400 Suwałki

4 400,00

7

17.06.2020

 

   

Metryczka informacji:

 

Wytworzył:rzył:

 Adam Januszewicz

Wprowadził: 

 Adam Januszewicz

Data wytworzenia: 

 27.05.2020 r.

Data udostępnienia: 

 27.05.2020 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 27.05.2020 r., 13:35

 

 

Informacja

z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu  o nazwie
Oznakowanie szlaku rowerowego „Wokół Wigier” im. Antoniego Patli

 

1. Kwota brutto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Część I - 3 921,24 zł

Część II - 6 411,38 zł

Część III - 22 071,12 zł

 

2. Wykaz złożonych ofert

a. W zakresie Części I

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty

Okres gwarancji

Ilość miesięcy

Termin wykonania

1

IDEART Andrzej Sikora
ul. Bażancia 6; 05-250 Radzymin

5 640,00

36

04.06.2020

2

TIOMAN Sp. z o.o. Sp. k.
Ostaszewo 57E, 87-148 Łysomice

4 420,62

84

04.06.2020

3

Agencja Fotograficzno-Reklamowa "Mazury"
ul. Kościuszki 6, 12-200 Pisz

4 750,00

84

03.06.2020

4

S-system Jacek Sirant
11-510 Wydminy, ul. Konopnickiej 10
15-345 Białystok, ul. Kręta 2/104

3 453,60

84

04.06.2020

5

Anton New Technology Sp. z o.o.
ul. 18 tycznia 98B, 98-300 Wieluń

6 878,00

84

04.06.2020

6

Agencja Reklamowa Idea Print s.c. Marcin Korżyński, Andrzej Rusc
ul. Składowa 10, 15-399 Białystok

5 707,20

36

04.06.2020

7

GZD Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Lipowa 49a, 11-042 Jonkowo

5 803,14

84

04.06.2020

 

b. W zakresie Części II

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty
netto

Okres gwarancji

Ilość miesięcy

Termin wykonania

1

Agencja Reklamowa Idea Print s.c. Marcin Korżyński, Andrzej Rusc
ul. Składowa 10, 15-399 Białystok

2 129,13

84

04.06.2020

2

Anton New Technology Sp. z o.o.
ul. 18 tycznia 98B, 98-300 Wieluń

5 989,00

84

04.06.2020

3

S-system Jacek Sirant
14-510 Wydminy, ul. Konopnickiej 10
15-345 Białystok, ul. Kręta 2/104

3 333,30

84

04.06.2020

4

Agencja Fotograficzno-Reklamowa "Mazury"
ul. Kościuszki 6, 12-200 Pisz

1 078,00

84

03.06.2020

5

Pracownia Reklamy Romuald Skoczylas
ul. Noniewicza 93C, 16-400 Suwałki

4 900,00

84

04.06.2020

6

Xpression Marceli Łankiewicz
ul. Wesoła 43, 16-400 Suwałki

4 610,00

84

04.06.2020

7

GZD Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Lipowa 49a, 11-042 Jonkowo

10 922,40

84

04.06.2020

 

c. W zakresie Części III

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty

Okres gwarancji

Ilość miesięcy

Termin wykonania

1

RICOLAND-DOM;
ul. Papiernia 4 E, 16-400 Suwałki

21 961,65

36

28.08.2020

2

Agencja Fotograficzno-Reklamowa "Mazury"
ul. Kościuszki 6, 12-200 Pisz

4 300,00

36

01.08.2020

3

S-system Jacek Sirant
14-510 Wydminy, ul. Konopnickiej 10
15-345 Białystok, ul. Kręta 2/104

7 011,00

36

28.08.2020

4

Anton New Technology Sp. z o.o.
ul. 18 tycznia 98B, 98-300 Wieluń

26 430,00

36

28.08.2020

5

Agencja Reklamowa Idea Print s.c. Marcin Korżyński, Andrzej Rusc
ul. Składowa 10, 15-399 Białystok

18 204,00

36

28.08.2020

6

GZD Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Lipowa 49a, 11-042 Jonkowo

45 325,50

36

28.08.2020


W niniejszym postępowaniu wpłynęły dwie oferty po wyznaczonym terminie na składanie ofert:

1. Zakład Reklamowy Znaki pl Krzysztof Gabory, ul. Nyska 22, 48-385 Otmuchów

2. DROG-ZNAK SABAT SEBASTIAN Monika Trafny, Podobna 4, 03-532 Warszawa 

W związku z powyższym oferty nie były brane pod uwagę.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sprostowanie do Informacji z zestawienia ofert!


Jedna z ofert, które wpłynęły na Oznakowanie szlaku rowerowego „Wokół Wigier” im. Antoniego Patli została omyłkowo pominięta w powyższym zestawieniu złożonych ofert.

 

Oferta została złożona do trzech części Zamówienia przez:

MM Maciej Palion, 43-460 Wisła, ul. B. Prusa 12a

 

a. W zakresie Części I

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty

Okres gwarancji

Ilość miesięcy

Termin wykonania

1

MM Maciej Palion, 43-460 Wisła, ul. B. Prusa 12a

8 671,50

84

04.06.2020

 

b. W zakresie Części II

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty
netto

Okres gwarancji

Ilość miesięcy

Termin wykonania

1

MM Maciej Palion, 43-460 Wisła, ul. B. Prusa 12a

2 829,00

84

04.06.2020

 

c. W zakresie Części III

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty

Okres gwarancji

Ilość miesięcy

Termin wykonania

1

MM Maciej Palion, 43-460 Wisła, ul. B. Prusa 12a

11 685,00

84

04.06.2020

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

   

Metryczka informacj:i:

 

Wytworzył:rzył:

 Adam Januszewicz

Wprowadził: 

 Adam Januszewicz

Data wytworzenia: 

 18.05.2020 r.

Data udostępnienia: 

 18.05.2020 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 18.05.2020 r., 9:17

 

 

 

Informacja

z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego o nazwie Sporządzenie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na modernizację budynku mieszkalnego Wysoki Most

 

1. Kwota brutto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 12 000 zł

 

2. Wykaz złożonych ofert

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Koszt nadzoru autorskiego

Uwagi

1

ATELIER ZETTA ZENON ZABAGŁO

Siedziba : ul. Pratulińska 10 / 2 ,

03-511 Warszawa

Oddział: ul. Suraska 2/11

15-422 Białystok

31 000

70 dni

1500

Oferta złożona elektronicznie podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym

2

Pracownia Projektowa Architekt Jowita Pietraszkiewicz

ul. G Narutowicza 10a

16-400 Suwałki

21 000

40 dni

2000

Oferta złożona pisemnie

3

Usługi InżynierSKO – Budowlane Cezary Marciniak

Ul Bursztynowa 19

15-157 Białystok

14 145

90 dni

2500

Oferta złożona elektronicznie podpisana profilem zaufanym, niezgodnie z wymaganiami ogłoszenia

   

Metryczka informacj:i:

 

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 14.05.2020 r.

Data udostępnienia: 

 14.05.2020 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 14.05.2020 r., 13:57

 

 

 

Informacja

z otwarcia ofert złożonych w dniu 06.03.2020 w trakcie postępowania mającego na celu udzielenie zamówienia publicznego o nazwie Wykonanie obowiązkowych przeglądów budynków i budowli art. 62 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane w roku 2020.

 

1. Kwota brutto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 10 000,00 zł

 

2. Wykaz złożonych ofert

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty

Okres gwarancji

Ilość miesięcy

Termin wykonania

1

Bułak &syn Budownictwo Maciej Bułak 15-057 Białystok; ul. Bolesława Chrobrego 6a/4

9 348,00

12

17.04.2020

2

DB_Profesja s.c. D. Nowak-Gil, B. Wrona ul. Radomska 16, 26-400 Przysucha

20 787,00

brak

17.04.2020

3

Z.R.B. BUDPOL Malesa Krzysztof, J. Korczaka 21 D; 05-300 Mińsk Mazowiecki

8 487,00

12

17.04.2020

4

EUROENERGIA Mirosław Polens ul. Konińska 2; 16-400 Suwałki

6 600,00

60

17.04.2020

5

VARA Mariusz Iwanowicz; Róznowo 66 L, 11-001 Dywity

15 000,00

brak

17.04.2020

6

Biuro Usług Budowlanych Jan Zaręba; ul. Bakałarzewska 78 16-400 Suwałki

9 963,00

6

17.04.2020

 

   

Metryczka informacj:i:

 

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 06.03.2020 r.

Data udostępnienia: 

 06.03.2020 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 06.03.2020 r., 13:24

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Nazwa zamówienia: Wykonanie prac leśnych w WPN w 2020 roku (cz.2)

 

Numer ogłoszenia o zamówieniu: 2020/S 017-036736

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zawiadamia o kwotach przewidzianych na realizację poszczególnych części oraz o ofertach złożony w postępowaniu.

 

Do wyznaczonego terminu składania ofert, oferty złożyli następujący Wykonawcy:

nr

część zamówienia

KWOTY ZAMAWIAJACEGO

WYKONAWCA

CENA OFERTY

1

Zrębkowanie - O.O. Wigry - 560 godz.

66 528,00 zł

Wszelkie Prace w Lesie Jarosław Kuźnicki, Macharce 11, 16-326 Płaska

72 576,00 zł

2

Zrębkowanie - O.O. Maćkowa Ruda - 570 godz.

67 716,00 zł

Wszelkie Prace w Lesie Jarosław Kuźnicki, Macharce 11, 16-326 Płaska

73 872,00 zł

3

Pielęgnacja upraw - koszenia - O.O. Krzywe - 1,35 ha

1 341,36 zł

Zakład Usług Leśnych Stanisław Hołubowicz, Nowa Wieś 42, 16-402 Suwałki

1 749,60 zł

4

Pielęgnacja upraw - koszenia - O.O. Gawarzec - 4,99 ha

4 958,06 zł

Wszelkie Prace w Lesie Jarosław Kuźnicki, Macharce 11, 16-326 Płaska

4 958,06 zł

5

Pielęgnacja upraw - motyczenia - O.O. Gawarzec - 26350 szt.

18 497,70 zł

Wszelkie Prace w Lesie Jarosław Kuźnicki, Macharce 11, 16-326 Płaska

18 497,70 zł

159 041,12 zł

171 653,36 zł

 

   

Metryczka informacj:i:

 

Wytworzył:

 Wojciech Kamiński

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 03.03.2020 r.

Data udostępnienia: 

 03.03.2020 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 03.03.2020 r., 09:44

 

 

 

 

Informacja

z otwarcia ofert złożonych w dniu 28.02.2020 w trakcie postępowania mającego na celu udzielenie zamówienia publicznego o nazwie Wykonanie mebli do pokoju nr 8 –I piętro budynku Dyrekcji WPN

 

1. Kwota brutto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:
8 610 zł

 

2. Wykaz złożonych ofert

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty

Okres gwarancji

Ilość miesięcy

Termin wykonania

1

Meble Nosek 07-436 Lipniki; ul. Sierbińskiego 18 A

16 700

36

20 dni od podpisania umowy

2

ZPUH Anix Jerzy Złotorzyński 16-400 Suwałki; ul Rzemieślnicza 4

7 900

Nie podano

Nie podano

3

KOMA R.Kozakiewicz Spółka Jawna 26-600 Radom; ul Chorzowska 3 lok. 3

19 300

36

01.04.2020

4

Przedsiębiorstwo Wenus Bożena Książek 19-400 Olecko; ul. Armii Krajowej 1

7 800

36

4 tygodnie od podpisania umowy

5

Zakład Stolarski E.M. Meble-EBLE s.c. 16-400 Suwałki; ul. Bakałarzewska 84

7 000

24

31.03.2020

6

Zakład Stolarski Dariusz Cieślukowski

(nie podał adresu)

15 867

36

20.03.2020

7

Czapla i Spółka s.c. 11-041 Olsztyn; ul. Sokola 6c

7 090,13

36

1.04.2020

8

Biuro Inżynieryjne DOT Tomasz Dubiecki 62-090 Mrowino; Lubomira 29A

14 760

48

01.04.2020

9

Biuroland Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Anna Kordala; 16-400 Suwałki,

9 993,75

36

21 dni roboczych od podpisania umowy

10

Biuro Kosztorysowo-Handlowe „MATEO” Mariusz Słomiński; 76-010 Polanów ul. Sławieńska 9

20 295

60

21 dni roboczych od podpisania umowy

11

TRONUS POLSKA sp. z o.o. 01-237 Warszawa; ul. Ordona 2 A

14 637

36

01.04.2020

   

Metryczka informacj:i:

 

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 28.02.2020 r.

Data udostępnienia: 

 28.02.2020 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 28.02.2020 r., 10:51

 

 

 

 

Informacja

z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego o nazwie Modernizacja Infrastruktury Turystycznej Szlaku Rowerowego „Wokół Wigier” im. Antoniego Patli

 

1. Kwota brutto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Część 1 Budowa platformy widokowej na półwyspie Wigierskim 71 277,42 zł

Część 2 Dostawa i montaż elementów wyposażenia plaży w miejscowości Krzywe 53 726,71 zł

Część 3 Zagospodarowanie miejsca odpoczynku Słupie i wykonanie konstrukcji do tablic informacyjnych 51 354,47 zł

 

 

2. Wykaz złożonych ofert

 

a. W zakresie części 1

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty

Okres gwarancji

Ilość miesięcy

Termin wykonania

1

HANIMAT Sp. z o.o. ul. Nowa 3; 84-123 Rekowo Górne

150 700,15

96

29.05.2020

2

Ricoland –Dom Papiernia 4 e;

16-400 Suwałki

72 570,00

96

29.05.2020

3

BUDIMAR Radosław Zięcina

Krasnoborki 37; 16-310 Sztabin

65 805,00

96

29.05.2020

4

Zakład Innowacji Przyrodniczych Ecoexpert Sp. z o.o. ul. Lipowa 41/1; 16-400 Suwałki

98 400,00

96

29.05.2020

 

b. W zakresie części 2

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty

Okres gwarancji

Ilość miesięcy

Termin wykonania

2

RICOLAND-DOM; Papiernia 4 E

16-400 Suwałki;

53 505,00

72

29.05.2020

3

BUDIMAR Radosław Zięcina

Krasnoborki 37; 16-310 Sztabin

52 500,00

96

29.05.2020

4

Zakład Innowacji Przyrodniczych Ecoexpert Sp. z o.o. ul. Lipowa 41/1; 16-400 Suwałki

87 330,00

96

29.05.2020

 

c. W zakresie części 3

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty

Okres gwarancji

Ilość miesięcy

Termin wykonania

2

RICOLAND-DOM; Papiernia 4 E

16-400 Suwałki;

51 229,50

96

29.05.2020

3

BUDIMAR Radosław Zięcina

Krasnoborki 37; 16-310 Sztabin

48 200,00

96

29.05.2020

4

Zakład Innowacji Przyrodniczych Ecoexpert Sp. z o.o. ul. Lipowa 41/1; 16-400 Suwałki

92 619,00

96

29.05.2020

 

   

Metryczka informacj:i:

 

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 20.02.2020 r.

Data udostępnienia: 

 20.02.2020 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 20.02.2020 r., 10:50

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Nazwa zamówienia: Wykonanie prac leśnych w WPN w 2020 roku

Numer ogłoszenia o zamówieniu: 2019/S 233-571856

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zawiadamia o kwotach przewidzianych na realizację poszczególnych części oraz o ofertach złożony w postępowaniu.

 

Do wyznaczonego terminu składania ofert, oferty złożyli następujący Wykonawcy:

nr

część zamówienia

KWOTY ZAMAWIAJACEGO

WYKONAWCA

CENA OFERTY

1

LIPNIAK

182 848,32 zł

Zakład Usług Leśnych Antoni Olszewski, ul. Lityńskiego 11/6, 16-400 Suwałki

186 845,40 zł

2

KRZYWE

222 078,24 zł

Zakład Usług Leśnych Stanisław Hołubowicz, Nowa Wieś 42, 16-402 Suwałki

225 128,80 zł

3

LESZCZEWEK

299 885,76 zł

Zakład Usług Leśnych i Remontowo - Budowlanych SKOGEN Jerzy Bogdanowicz, Studziany Las 20, 16 - 506 Giby

290 569,68 zł

4

GAWARZEC

179 676,36 zł

Wszelkie Prace w Lesie Jarosław Kuźnicki, Macharce 11, 16-326 Płaska

177 399,72 zł

5

SLUPIE

159 760,08 zł

Zakład Usług Leśnych Antoni Olszewski, ul. Lityńskiego 11/6, 16-400 Suwałki

161 507,39 zł

6

POWAŁY

211 090,32 zł

Usługi Leśne Marcin Stankiewicz, ul. Kościuszki 96/11, 16-400 Suwałki

210 803,47 zł

7

KRUSZNIK

222 037,20 zł

Wszelkie Prace w Lesie Jarosław Kuźnicki, Macharce 11, 16-326 Płaska

221 930,17 zł

8

MIKOLAJEWO

229 809,96 zł

Zakład Usług Leśnych Stanisław Barszczewski, Mikołajewo 34, 16-503 Krasnopol

229 768,81 zł

9

LIPOWE

161 106,84 zł

Zakład Usług Leśnych i Remontowo - Budowlanych SKOGEN Jerzy Bogdanowicz, Studziany Las 20, 16 - 506 Giby

167 492,88 zł

10

WYSOKI MOST

196 874,28 zł

Zakład Usług Leśnych i Remontowo - Budowlanych SKOGEN Jerzy Bogdanowicz, Studziany Las 20, 16 - 506 Giby

197 138,23 zł

11

zrębkowanie Wigry

60 480,00 zł

brak ofert

-

12

zrębkowanie M.Ruda

61 560,00 zł

brak ofert

-

Razem:

2 187 207,36 zł

2 068 584,55 zł

   

Metryczka informacj:i:

 

Wytworzył:

 Wojciech Kamiński

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 07.01.2020 r.

Data udostępnienia: 

 07.01.2020 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 08.01.2020 r., 10:50

 

 

 

  Informacja

z otwarcia ofert złożonych w dniu 12.12.2019 w postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego o nazwie Remont klatki schodowej budynku mieszkalnego, pokoi hotelowych i pomieszczeń administracyjnych Krzywe 82

 

1. Kwota brutto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 130 000, 00 zł

 

2. Wykaz złożonych ofert

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Okres gwarancji/ilość

miesięcy

Termin wykonania

1

TRONUS POLSKA Sp. z.o.o. ul. Ordonowa 2a, 01-237 Warszawa

1 182 180,30 zł

60

28.02.2020

2

Dachtechnik Szymon Kopko Agrafinówka 1, 16-424 Filipów

158 804,99

60

28.02.2020

4

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Budowlane „ARKADA” ul. Kowalskiego 24/16 16-400 Suwałki

128 570,66

60

28.02.2020

5

Przedsiębiorstwo Budowlane „Zefir” Zefir Marian Nowikowski ul. 1 Maja 42, 16-420 Raczki

154 967,33

60

28.02.2020

 

   

Metryczka informacj:i:

 

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 12.12.2019 r.

Data udostępnienia: 

 12.12.2019 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 12.12.2019 r., 09:43

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Nazwa zamówienia: Zakup serwisów licencji oprogramowania GIS

Numer referencyjny zamówienia: ZP-040-4/2019

Numer ogłoszenia o zamówieniu: 627741-N-2019 z dnia 27.11.2019 r.

 

Zamówienie w ramach projektu pn. „Teledetekcyjna ocena stanu zasobów przyrodniczych Wigierskiego Parku Narodowego”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 2.4.4d - ocena stanu zasobów przyrodniczych w parkach narodowych przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii teledetekcyjnych.

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zawiadamia że:

1) Kwota brutto jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Część A – 74 009 zł

Część B – 55 276 zł

Część C – 26 900 zł

2) Do wyznaczonego terminu składania ofert, oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Nr oferty

 

Wykonawcy: nazwa, adres

Cena

złotych brutto

Asysta techniczna - dni

Termin wykonania - dni

1

ESRI Polska Sp. z o.o.

Plac Konesera 9, 03-736 Warszawa

Cz. A: 73 875,03

120

1-4

Cz. B: 55 227,00

120

1-4

2

ProGea 4D Sp. z o.o.

ul. Pachońskiego 9, 31-223 Kraków

Cz. C: 26 814,00

120

4

   

Metryczka informacj:i:

 

Wytworzył:

 Piotr Pieczyński

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 05.12.2019 r.

Data udostępnienia: 

 05.12.2019 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 05.12.2019 r., 12:16

 

 

 

Informacja

 z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego o nazwie Budowa i remont elementów infrastruktury turystycznej w WPN w 2019 r

 1. Kwota brutto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:
 • Część 1 - 71 277,42 zł
 • Część 2 - 187 206,06 zł
 1. Wykaz złożonych ofert
 2. W zakresie części 1

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty

Okres gwarancji/ilość

miesięcy

Termin wykonania/dni skrócenia terminu z siwz

1

PHUP „PALWOD” EXPORT-IMPORT Ryszard Pawlukanis ul. Suwalska 16; 19-500 Gołdap

70 181,59

60

0

2

BUDIMAR Radosław Zięcina Krasnoborki 37; 16-310 Sztabin

77490,00

72

21

4

TRANSPORT CIĘŻAROWY ROBOTY ZIEMNE Waldemar Olsztyn ul. Lityńskiego 10 A/40; 16-400 Suwałki

48 972,45

72

30

 1. W zakresie części 2

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty

Okres gwarancji/ilość

miesięcy

Termin wykonania/ dni skrócenia terminu z siwz

1

PHUP „PALWOD” EXPORT-IMPORT Ryszard Pawlukanis ul. Suwalska 16; 19-500 Gołdap

185 001,00

60

0

3

RICOLAND-DOM; Papiernia 4 E

16-400 Suwałki;

175 890,00

84

15

4

TRANSPORT CIĘŻAROWY ROBOTY ZIEMNE Waldemar Olsztyn ul. Lityńskiego 10 A/40; 16-400 Suwałki

118 990,2

72

30

   

Metryczka informacj:i:

 

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 14.08.2019 r.

Data udostępnienia: 

 14.08.2019 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 14.08.2019 r., 11:19

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Nazwa zamówienia:

„Koszenie i odkrzaczanie powierzchni w Wigierskim Parku Narodowym w 2019 roku”

Nr referencyjny zamówienia: OPiK-37-1/2019

Nr ogłoszenia TED: 2019/S 075-178369

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1986), zawiadamia że:

 1. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 21.06.2019 r., o godz. 09:15 w siedzibie Zamawiającego.
 2. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi łącznie: 72 400,00 zł
 1. Do wyznaczonego terminu składania ofert, oferty złożyli następujący Wykonawcy:

nr oferty

Wykonawcy – nazwa, adres

liczba osób zatrudnionych do wykonania zadania

cena brutto

1

Zakład Usług Leśnych Jolanta Bogdanowicz, Studziany Las 20, 16-506 Giby

2

72338,40 zł

   

Metryczka informacj:i:

 

Wytworzył:

 Wojciech Kamiński

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 21.06.2019 r.

Data udostępnienia: 

 21.06.2019 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 21.06.2019 r., 09:45

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Nazwa zamówienia:

„Dostawa samochodu z modułem gaśniczym, łodzi motorowej i przyczepy podłodziowej”

Nr referencyjny zamówienia: OPiK-37-2/2019

 Zamówienie w ramach projektu pn. „Ochrona ekosystemów Wigierskiego Parku Narodowego przed szkodnictwem i pożarami”, finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”.

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1986), zawiadamia że:

 1. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 19.06.2019 r., o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego.
 2. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi łącznie:

506760,00 zł brutto, w tym na poszczególne części:

 • SAMOCHÓD TERENOWY Z MODUŁEM GAŚNICZYM – 172200,00 ZŁ
 • ŁÓDŹ MOTOROWA – 319800,00 ZŁ
 • PRZYCZEPA PODŁODZIOWA – 14760,00 ZŁ
 1. Do wyznaczonego terminu składania ofert, oferty złożyli następujący Wykonawcy:

nr oferty

Wykonawcy – nazwa, adres

część zamówienia

cena brutto

okres gwarancji

1

Frank-Cars Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 147/151 42-200 Częstochowa

1 – samochód z modułem gaśniczym

179700,00 zł

5 lat

2

Sportis Spółka Akcyjna, Bojano 84-207 Koleczkowo,
ul. Na Dambnik 22

2 – łódź motorowa

303810,00 zł

2 lata

3 – przyczepa podłodziowa

15990,00 zł

2 lata

 

 

   

Metryczka informacj:i:

 

Wytworzył:

 Wojciech Kamiński

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 19.06.2019 r.

Data udostępnienia: 

 19.06.2019 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 19.06.2019 r., 11:05

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Nazwa zamówienia:

„Pozyskanie wieloźródłowych danych teledetekcyjnych oraz ich analiza dla obszaru Wigierskiego Parku Narodowego z częścią zlewni jeziora Wigry i rzeki Czarnej Hańczy”

Nr referencyjny zamówienia: ZP/040-2/2019

 

Zamówienie w ramach projektu pn. „Teledetekcyjna ocena stanu zasobów przyrodniczych Wigierskiego Parku Narodowego”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 2.4.4d - ocena stanu zasobów przyrodniczych w parkach narodowych przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii teledetekcyjnych.

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1986), zawiadamia że:

1. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 21.03.2019 r., o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego.

2. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

2 608 092,00 zł brutto.

3. Do wyznaczonego terminu składania ofert, oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Nr oferty

Wykonawcy – nazwa, adres

 

Termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności

Cena zł brutto

1.

 

Konsorcjum firm:

MGGP Aero Sp. z o.o., ul. Kaczkowskiego 6, 33-100 Tarnów;

OPEGIEKA Sp. z o.o., Al. Tysiąclecia 11, 82-300 Elbląg

 

 

Zgodnie z zapisami SIWZ

 

 

2 613 996

   

Metryczka informacj:i:

 

Wytworzył:

 Piotr Pieczyński

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 21.03.2019 r.

Data udostępnienia: 

 21.03.2019 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 21.03.2019 r., 13:03

 

 

 

Informacja

z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego o nazwie Sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę

 1. Wykaz złożonych ofert w zakresie części 1 Budowa wieży widokowej w m. Gawrych Ruda

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto dokumentacji projektowej

Cena brutto nadzoru autorskiego

Termin wykonania

Ilość dni

1

Atelier Architektury Radosław Żubrycki ul. Św. Jana 9 A; 59-900 Zgorzelec

36 900,00

7 380,00

30.06.2019

121

2

Pracownia projektowa Darpol mgr inż. Zygmunt Dargiewicz; Gawrych Ruda 86 16-402 Suwałki

16 974,00

246,00

15.07.2019

136

3

„ATM” Krzysztof Miklaszewicz usługi budowlane ul. Bema 99/33; 15-370 Białystok

19 926,00

3 690,00

15.07.2019

136

4

Pracownia Projektowa Architekt Jowita Pietraszkiewicz ul. G. Narutowicza 10 A 16-400 Suwałki

17 000,00

1 000,00

30.06.2019

121

5

Nadzorowanie, Projektowanie i Budowa Dróg – Jarosław Grabiński ul. Jana Pawła II18/61; 16-400 Suwałki

11 070,00

2 460,00

15.07.2019

136

6

Studium Sp. z o.o. sp.k. ul. Noakowskiego 12/99; 00-666 Warszawa

61 115,00

2 460,00

30.06.2019

121

7

PW Projekt Biuro Inżynieryjno Konstrukcyjne Piotr Wiorek ul. Śląska 11; 43-600 Jaworzno

30 000,00

6 900,00

Nie podano

x

8

INFRA-TEL Sp. Z o.o. ul. Żorska 14, 44-203 Rybnik

29 520,00

6 000,00

15.07.2019

136

 1. Wykaz złożonych ofert w zakresie części 2 Remont nawierzchni parkingu i drogi wewnętrznej przy siedzibie Dyrekcji WPN w m. Krzywe.

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto dokumentacji projektowej

Cena brutto nadzoru autorskiego

Termin wykonania

Ilość dni

1

Atelier Architektury Radosław Żubrycki ul. Św. Jana 9 A; 59-900 Zgorzelec

24 600,00

4 920,00

30.05.2019

90

3

„ATM” Krzysztof Miklaszewicz usługi budowlane ul. Bema 99/33; 15-370 Białystok

36 777,00

3 690,00

28.06.2019

119

5

Nadzorowanie, Projektowanie i Budowa Dróg – Jarosław Grabiński ul. Jana Pawła II18/61; 16-400 Suwałki

31 980,00

3 690,00

30.05.2019

90

6

Studium Sp. z o.o. sp.k. ul. Noakowskiego 12/99; 00-666 Warszawa

76 695,00

2 460,00

30.06.2019

121

9

„BETAS” Grażyna Wandzioch ul Kowalskiego 8c/12; 16-400 Suwałki

19 950,00

2 450,00

30.06.2019

121

10

Firma Inżyniersko Projektowa Maciej Domysławski ul. Bohaterów 35; 16-400 Suwałki

44 000,00

5 000,00

30.06.2019

121

 

   

Metryczka informacj:i:

 

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 28.02.2019 r.

Data udostępnienia: 

 28.02.2019 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 28.02.2019 r., 12:28

 

 

 

 

Informacja

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24 ze zm.), Wigierski Park Narodowy przekazuje informację z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego 

pn. „Wykonanie prac leśnych w Wigierskim Parku Narodowym w 2019 roku”:

Część zamówienia

Kwoty zamawiającego przewidziane na wykonanie zadania

Wykonawca

Cena oferty

l. os. zatrudnianych na umowę o pracę

doświadczenie – l. lat pracy przy pracach leśnych

Lipniak

168638,60 zł

Zakład Usług Leśnych Antoni Olszewski, ul. Lityńskiego 11/6, 16-400 Suwałki

168521,69 zł

3

18

Krzywe

255382,63 zł

Zakład Usług Leśnych Stanisław Hołubowicz, Nowa Wieś 42, 16-402 Suwałki

255190,50 zł

2

42

Leszczewek

295880,26 zł

Zakład Usług Leśnych i Remontowo – Budowlanych „SKOGEN” Jerzy Bogdanowicz, Studziany Las 20, 16-506 Giby

298809,65 zł

4

23

Gawarzec

252246,20 zł

Wszelkie Prace w Lesie Jarosław Kuźnicki, Podmacharce 11, 16-326 Płaska

248824,44 zł

4

20

Słupie

198076,54 zł

Zakład Usług Leśnych Antoni Olszewski, ul. Lityńskiego 11/6, 16-400 Suwałki

197957,95 zł

3

18

Powały

226850,11 zł

Usługi Leśne Marcin Stankiewicz, ul. Kościuszki 96/11, 16-400 Suwałki

220260,60 zł

3

2

Krusznik

127809,36 zł

Usługi Leśne Trocki Edward Andrzej, Krusznik 12, 16-304 Nowinka

111014,00 zł

3

24

Wszelkie Prace w Lesie Jarosław Kuźnicki, Podmacharce 11, 16-326 Płaska

120048,50 zł

4

20

Mikołajewo

241658,10 zł

Zakład Usług Leśnych Stanisław Barszczewski, Mikołajewo 34, 16-503 Krasnopol

241476,66 zł

1

20

Lipowe

109674,00 zł

Zakład Usług Leśnych i Remontowo – Budowlanych „SKOGEN” Jerzy Bogdanowicz, Studziany Las 20, 16-506 Giby

114359,58 zł

4

23

Wysoki Most

205841,95 zł

Zakład Usług Leśnych i Remontowo – Budowlanych „SKOGEN” Jerzy Bogdanowicz, Studziany Las 20, 16-506 Giby

206979,30 zł

4

23

Wigry – rozdrabnianie

69897,60 zł

Wszelkie Prace w Lesie Jarosław Kuźnicki, Podmacharce 11, 16-326 Płaska

69120,00 zł

4

20

M. Ruda - rozdrabnianie

59400,00 zł

Wszelkie Prace w Lesie Jarosław Kuźnicki, Podmacharce 11, 16-326 Płaska

59400,00 zł

4

20

 

   

Metryczka informacj:i:

 

Wytworzył:

 Wojciech Kamiński

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 30.11.2018 r.

Data udostępnienia: 

 30.11.2018 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 30.11.2018 r., 10:27

 

 

 

 

Informacja

z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego o nazwieOcena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Wigierskim Parku Narodowym.

1. Kwota brutto, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 5 000,00 zł

2. Wykaz złożonych ofert:

Nr oferty Nazwa oferenta Cena oferty
1 SALUDY SEGURIDAD EN LA TRABAJA BHP – SZKOLENIA LESZEK ŁADZIŃSKI 
ul. Wieniecka 40/10, 87-800 Włocławek
1770,00 zł
2 BHP CONSULTING AGNIESZKA BRYKAŁA ul. Andrzeja Kmicica 28, 09-411 Biała 6150,00 zł
3 EKONS BHP I OCHRONA ŚRODOWISKA STANISŁAW NALASKOWSKI 
ul. Balladyny 12, 87-100 Toruń
1107,00 zł
4 MOLTAR EWELINA SOBCZAK 
ul. Okrężna 10/8, 56-400 Oleśnica
3198,00 zł

 

   

Metryczka informacj:i:

 

Wytworzył:

 Wojciech Kamiński

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 29.11.2018 r.

Data udostępnienia: 

 29.11.2018 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 29.11.2018 r., 09:36

 

 

 

Informacja

z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego o nazwie Budowa elementów infrastruktury na trasie zielonego szlaku turystycznego "Wokół Wigier" Remont sanitariatów na polu namiotowym Jastrzęby

1. Kwota brutto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

a. Część 1 zamówienia 113 774,32 zł

b. Część 2 zamówienia 110 814,93 zł.

 1. Wykaz złożonych ofert

a. W zakresie części 1

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty

Okres gwarancji/ilość

miesięcy

Termin wykonania

1

ELMAR” Marek Surażyński ul. Lityńskiego 13/10 16-400 Suwałki

104 595,52

60

30.11.2018

b. W zakresie części 2

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty

Okres gwarancji/ilość

miesięcy

Termin wykonania

1

ELMAR” Marek Surażyński ul. Lityńskiego 13/10 16-400 Suwałki

102 521,58

72

30.11.2018

 

   

Metryczka informacj:i:

 

Wytworzył:

 Marek Wronai

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 18.09.2018 r.

Data udostępnienia: 

 18.09.2018 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 18.09.2018 r., 07:04

 

 

 

Informacja

z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego o nazwie Opracowanie dokumentacji projektowych na wykonanie obiektów infrastruktury turystycznej

 

1. Kwota brutto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (opracowanie dokumentacji projektowych) wynosi: 36 900 zł

 

2. Wykaz złożonych ofert

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto dokumentacji projektowej

Cena brutto nadzoru autorskiego

Termin wykonania

1

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Usługowe Inżynieria PRO-EKO Sp. z o.o. ul. Strażacka 37; 43-382 Bielsko Biała

37 900, 00

24 300,00

30.11.2018

2

Pracownia Projektowa Architekt Jowita Pietraszkiewicz ul. G. Narutowicza 10 A 16-400 Suwałki

28 000,00

2 000,00

30.11.2018

3

Socha Pracownie Inżynierskie Socha Sp. z o.o. ul. Jana Karola Chodkiewicza 15; 85-065 Bydgoszcz

116 235,00

6150,00

30.11.2018

4

Pracownia projektowa Darpol mgr inż. Zygmunt Dargiewicz; Gawrych Ruda 86 16-402 Suwałki

48 462,00

1107,00

30.11.2018

5

Eko Projects Sp. z o.o. ul. Parkowa 25; 51-616 Wrocław

69 495,00

2 460,00

120 dni tj. 03.01.2019 oferta nie spełnia wymogów IWZ –do odrzucenia

 

   

Metryczka informacj:i:

 

Wytworzył:

 Marek Wronai

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 06.09.2018 r.

Data udostępnienia: 

 06.09.2018 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 00.09.2018 r., 11:00

 

 

Informacja

z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego o nazwie Budowa elementów infrastruktury na trasie zielonego szlaku turystycznego "Wokół Wigier"

Budowa i remonty elementów wyposażenia szlaku turystycznego

1. Kwota brutto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Część 1 173 527,29 zł

Część 2 99 380,86 zł

2. Wykaz złożonych ofert

a. W zakresie części 1

Nr

oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty

brutto

Okres gwarancji

/liczba miesięcy

Termin wykonania

/dni od podpisania

umowy

2

RICOLAND-DOM;

Papiernia 4 E

16-400 Suwałki;

172 200,00

60

Zgodnie z SIWZ

b. W zakresie części 2

Nr

oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena

oferty

brutto

Okres gwarancji

/liczba miesięcy

Termin wykonania

/dni od podpisania

umowy

1

Budownictwo Przyrodnicze

DANBUD

Aleksander Daniłowicz;

ul. Lipowa 41,

16-400 Suwałki

98 400,00

73

Zgodnie z SIWZ

 

   

Metryczka informacj:i:

 

Wytworzył:

 Marek Wronai

Wprowadził: 

 Maciej Kamiński

Data wytworzenia: 

 31.08.2018 r.

Data udostępnienia: 

 03.09.2018 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 03.09.2018 r., 07:53

 

 

  

Informacja

z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego

o nazwie: Remont nawierzchni leśnych dróg pożarowych 2018

  

  

1. Kwota brutto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Część 1: 489 693.57 zł

Część 2: 1 047 660 zł

 

2. Wykaz złożonych ofert

 

a. W zakresie części 1

Nr

oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty

Okres

gwarancji

/liczba

miesięcy

Termin

wykonania

1

Publiczny Transport Ciężarowy Marian Kutyło;

Biała Woda 50 A; 16-402 Suwałki

346 169,97

72

30.11.2018

2

BUDIMAR Radosław Zięcina;

Krasnoborki 37; 16-310 Sztabin

580 000,00

78

30.11.2018

3

Budownictwo Przyrodnicze DANBUD

Aleksander Daniłowicz;

ul. Lipowa 41,16-400 Suwałki

413 789,10

60

30.11.2018

4

Roboty Drogowo Ziemne Bud-Drog

Marek Zieliński;

Olszanka 3; 16-304 Nowinka

443 457,33

72

30.11.2018

  

b. W zakresie części 2

Nr

oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty

Okres

gwarancji

/liczba

miesięcy

Termin

wykonania

1

Publiczny Transport Ciężarowy Marian Kutyło;

Biała Woda 50 A; 16-402 Suwałki

770 566,71

72

30.11.2018

2

BUDIMAR Radosław Zięcina;

Krasnoborki 37; 16-310 Sztabin

1 115 000,00

78

30.11.2018

3

Budownictwo Przyrodnicze DANBUD

Aleksander Daniłowicz;

ul. Lipowa 41,16-400 Suwałki

1 020 002,10

60

30.11.2018

4

Roboty Drogowo Ziemne Bud-Drog;

Marek Zieliński ;

Olszanka 3; 16-304 Nowinka

878 911,78

72

30.11.2018

  

   

Metryczka informacj:i:

 

Wytworzył:

 Marek Wronai

Wprowadził: 

 Maciej Kamiński

Data wytworzenia: 

 20.08.2018 r.

Data udostępnienia: 

 21.08.2018 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 21.08.2018 r., 09:29