WPN dla niepełnosprawnych

   

Każdy powinien mieć możliwość kontaktu z dziką i nieskażoną przyrodą. Parki narodowe powołuje się między innymi po to by tworzyły warunki do udostępnienia swojego terenu turystom. Nie wolno przy tym zapominać o osobach niepełnosprawnych. 

   

W Wigierskim Parku Narodowym niektóre odcinki szlaków turystycznych (ze względu na niewielkie deniwelacje terenu) są dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Przedstawia je tabela poniżej:

   

Lp.

Szlak

Nawierzchnia

Długość

[km]

 1

Niebieski szlak pieszy, odcinek Huta – Krzywe - Sobolewo

żwirowa

6,6

 2

Czerwony szlak pieszy, odcinek przez wieś Leszczewek (od drogi asfaltowej do przesmyku pomiędzy jeziorami Wigry i Leszczewek

żwirowa / asfaltowa

2,8

 3

Zielony szlak pieszy, odcinek Gawrych Ruda (spod ośrodka „U Jawora”) – Słupie oraz fragment ścieżki edukacyjnej „Jeziora” do Suchara Wielkiego.

asfaltowa

3,5

 4

Zielony szlak pieszy, odcinek droga asfaltowa – Binduga – Powały – droga asfaltowa.

żwirowa

2,4

 5

Zielony szlak pieszy, odcinek Jastrzęby – Czerwony Krzyż

żwirowa

2,5

 6

Zielony szlak pieszy, odcinek od drogi asfaltowej w kierunku i przez wieś Rosochaty Róg

żwirowa

3,0

 7

Czerwony szlak pieszy, odcinek Krusznik – Monkinie (od leśniczówki Krusznik drogą żwirową na skraju lasu)

żwirowa

3,5

 8

Niebieski szlak pieszy, odcinek Maćkowa Ruda – Wysoki Most

żwirowa

2,3

 9

Czarny szlak pieszy Wysoki Most – Dziewiętnasty Kilometr (w tym fragment ścieżki edukacyjnej „Puszcza”).

żwirowa

2,8

 10

Droga Wysoki Most – Sernetki

żwirowa

3,9

 11

Międzynarodowy szlak rowerowy R11, odcinki:

Danowskie – Monkinie – Bryzgiel – Gawrych Ruda – Sobolewo;

asfaltowa

15,8

 12

Sobolewo – Leszczewek – Stary Folwark – klasztor wigierski;

żwirowa / asfaltowa

9,5

 13

Mikołajewo – Maćkowa Ruda – Maćkowa Ruda – Pogorzelec

asfaltowa

9,4

 14

Podlaski szlak bociani (rowerowy), odcinki:

Sernetki – Czerwony Krzyż - Mikołajewo

żwirowa

9,7

 15

Mikołajewo – Magdalenowo

asfaltowa

4,4

 

RAZEM

 

82,1

   

   

Od kilku lat Wigierski Park Narodowy sukcesywnie przystosowuje swoje obiekty do korzystania z nich przez osoby niepełnosprawne. Poniżej przedstawiamy aktualną listę obiektów będących w zarządzie parku i posiadających stosowne udogodnienia:

  1. Miejsce edukacji i wypoczynku „Dziupla” w pobliżu dyrekcji WPN w Krzywem. Znajduje się w nim toaleta przystosowana dla niepełnosprawnych.

  2. Platforma widokowa we wsi Bryzgiel nad jeziorem Wigry. Jest to w parku pierwszy tego rodzaju obiekt, z którego mogą korzystać osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich i osoby z ograniczeniami ruchowymi. Platforma znajduje się na budynku dawnej lodowni na wysokiej skarpie przy leśniczówce Bryzgiel (lodownia, to budowla, w której gromadzono lód i przechowywano złowione ryby). Do punktu widokowego prowadzi łagodnie opadająca, utwardzona dróżka. Na samą platformę wjeżdża się po drewnianej kładce.

  3. Pole biwakowe „Jastrzęby” we wsi Zakąty. Znajdują się na nim dwa budynki sanitarne z kabinami dla niepełnosprawnych.

  4. Budynek sanitarny na plaży „Krzywe” nad Jeziorem Czarnym. Znajduje się tu oddzielna kabina z wszelkimi udogodnieniami dla osób poruszających się na wózkach.

  5. Budynek dyrekcji WPN w Krzywem. Główne wejście pozbawione jest kłopotliwych schodków i progów. Niepełnosprawni dzięki temu mogą bez problemu dostać się na parter budynku oraz do wystawy "Nad Wigrami". Wejście prowadzące do sali zostało przystosowane dla osób niepełnosprawnych (światło otworu drzwiowego 100 cm). Wystawa jest przystosowana dla osób z ograniczeniami ruchowymi, a także z dla osób niewidzących - plansze mają teksty napisane alfabetem Braila, a eksponaty - np. makiety z ukształtowaniem terenu lub grodziskiem średniowiecznym, kora drzew, zwierzęta są tak wyeksponowane by można było je dotykać. Miejsca gdzie umieszczono pnie drzew oraz zwierzęta zostały wydzielone specjalnymi podestami, aby osoby niewidzące lub poruszające się na wózkach mogły bezpiecznie przemieszczać się po sali wystawienniczej. Ponadto dwa ekrany dotykowe z prezentacjami o WPN zawierają warstwę dźwiękową umożliwiającą osobą niewidzącym uzyskanie informacji o WPN. Jeden z nich jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (jest niższy, z pochylonym monitorem). 

  6. Wystawa „Historia i tradycje rybołówstwa nad Wigrami” w Czerwonym Folwarku. jest również przystosowana dla osób niepełnosprawnych (z ograniczeniami ruchowymi). Kajakarze mogą dobijać do pomostu z obniżonym stopniem, a zejście do sali wystawowej po pochylni jest zabezpieczone za pomocą balustrad.

   

Wigierski Park Narodowy organizuje zajęcia edukacyjne dla zorganizowanych grup osób niepełnosprawnych. Pracownicy parku przygotowują specjalne programy zajęć dostosowane do rodzaju i stopnia niepełnosprawności ich uczestników. Realizacja takich programów wymaga przygotowań, dlatego konieczne jest wcześniejsze uzgodnienie terminu zajęć, do czego serdecznie zapraszamy. 

   

   

Jarosław Borejszo