Raport

  

  

INWENTARYZACJA STANOWISK PTAKÓW DRAPIEŻNYCH I SÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ STREFOWĄ

ORAZ STANOWISK MYSZOŁOWA BUTEO BUTEO, BŁOTNIAKA STAWOWEGO CIRCUS AERUGINOSUS, BŁOTNIAKA ŁĄKOWEGO CIRCUS PYGARGUS I KOBUZA FALCO SUBBUTEO NA OBSZARZE WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO W LATACH 2003 I 2004

  

  

Michał A. Skierczyński

  

Białystok 2004

  

  

  

MATERIAŁ I METODY

Prace terenowe prowadzone były na obszarze Wigierskiego Parku Narodowego w latach 2003 i 2004 w okresie wiosenno-letnim. Kontrole powierzchni badawczej przeprowadzono dwukrotnie w każdym roku badań.

  • kontrola I: początek maja (wyszukiwanie ptaków wykazujących zachowania terytorialne, np.: tokowanie, krążenie nad lasem, odganianie konkurentów)
  • kontrola II: połowa czerwca (kontrola znanych już stanowisk oraz wyszukiwanie kolejnych rewirów)

W oparciu o metodykę proponowaną przez Króla (1985) oraz Komitet Ochrony Orłów (1994) 0bserwowane ptaki przypisywano do dwóch kategorii lęgowych stosowanych w badaniach nad drapieżnikami: COBT (rewir zajęty na pewno) oraz POBT (rewir zajęty prawdopodobnie).

Głównymi gatunkami ptaków drapieżnych, których stanowiska wyszukiwano były gatunki objęte w Polsce ochrona strefową (bielik Haliaeetus albicilla, orlik krzykliwy Aquila pomarina, kania ruda Milvus milvus, kania czarna Milvus migrans i puchacz Bubo bubo) oraz myszołów Buteo buteo, błotniak stawowy Circus aeruginosus, błotniak łakowy Circus pygargus oraz kobuz Falco subbuteo. Nie wyszukiwano stanowisk jastrzębia Accipiter gentilis oraz krogulca Accipiter nisus z uwagi na zbyt dużą ilość czasu, jaką należałoby poświęcić na kontrole ogromnych wnętrz obszarów leśnych.

Dla wszystkich gatunków ptaków drapieżnych zostało policzone zagęszczenie par lęgowych na 100 km2 powierzchni całkowitej Wigierskiego Parku Narodowego.

  

WYNIKI

W roku 2003 stwierdzono rewiry 8 gatunków ptaków drapieżnych. Suma rewirów wyniosła 33. Opisy rewirów zamieszczono w poniższej tabeli, a ich rozmieszczenie na mapach (Ryc. 1, 2, 3 i 4).

 

Gatunek

Nr rewiru

Kryterium

Zagęszczenie

Haliaeetus albicilla

1

COBT

0,7

Aquila pomarina

1

2

COBT

POBT

1,3

Milvus milvus

1

2

COBT

POBT

1,3

Milvus migrans

1

COBT

0,7

Buteo buteo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

COBT

COBT

COBT

COBT

COBT

COBT

COBT

COBT

COBT

POBT

COBT

COBT

POBT

COBT

POBT

POBT

10,7

Circus aeruginosus

1

2

3

4

5

6

7

8

9

COBT

COBT

COBT

POBT

POBT

COBT

COBT

POBT

COBT

6,0

Circus pygargus

1

COBT

0,7

Falco subbuteo

1

COBT

0,7

  

  

W roku 2004 stwierdzono rewiry 6 gatunków ptaków drapieżnych. Suma rewirów wyniosła 28. Opisy rewirów zamieszczono w poniższej tabeli, a ich rozmieszczenie na mapach (Ryc. 1, 2, 3 i 4).

  

Gatunek

Nr rewiru

Kryterium

Zagęszczenie

Haliaeetus albicilla

1

COBT

0,7

Aquila pomarina

1

2

COBT

POBT

1,3

Milvus milvus

1

2

COBT

POBT

1,3

Bubo bubo

1

POBT

0,7

Buteo buteo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

COBT

COBT

COBT

COBT

COBT

COBT

COBT

COBT

COBT

POBT

COBT

COBT

POBT

COBT

COBT

10,0

Circus aeruginosus

1

2

3

4

5

6

7

COBT

COBT

COBT

COBT

COBT

COBT

COBT

4,7

  

  

LITERATURA

Komitet Ochrony Orłów 1994. Szkolenia w zakresie monitoringu i ochrony populacji ptaków drapieżnych. Olsztyn, (maszynopis).

Król W. 1985. Breeding density of diurnal raptors in the neighborhood of Susz (Iława Lakeland, Poland) in the years 1977-1979. Acta orn. 28: 95-114.