Ekozespoły w Wigierskim Parku Narodowym

   

   

Wigierski Park Narodowy, jako Koordynator Lokalny, przystąpił do Programu Ekozespołów w 2002 roku. W dniach 12-13 października w siedzibie WPN w Krzywym miały miejsce pierwsze warsztaty dla instruktorów działań ekologicznych. Program warsztatów szczegółowo wprowadzał uczestników w zagadnienia wykorzystania materiałów edukacyjnych Programu Ekozespołów w realizacji ścieżek edukacyjnych, planowania przedsięwzięć związanych z ekologicznym i zdrowym trybem życia w szkole i społeczności lokalnej oraz angażowania uczniów do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska w domu, szkole i najbliższym otoczeniu. Po okiem doświadczonych prowadzących - Alicji Szarzyńskiej - nauczyciela konsultanta edukacji ekologicznej i geograficznej Warmińsko - Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, a jednocześnie kierownika Olsztyńskiego Centrum Edukacji Ekologicznej oraz Zdzisława Nitaka - Prezesa Fundacji GAP Polska, uczestnicy opracowali plany realizacji Programu Ekozespołów oraz kampanii ekologicznych w swoich szkołach. Do Programu przystąpiły szkoły: SP w Karolinie, SP w Maćkowej Rudzie, Zespół Szkół w Płaskiej, SP w Zielonym Kamedulskim, SP Nr 4 w Suwałkach, SP Nr 5 w Suwałkach, SP Nr 11 w Suwałkach, SP w Jeglińcu, SP w Przebrodzie, SP w Starym Folwarku, SP w Mikołajewie, SP w Udziejku i SP w Kaletniku. Ekozespoły otrzymały komplet programowych materiałów dydaktycznych - karty pomiarów, podręczniki dla instruktorów i uczniów. Wymiana informacji między Ekozespołami w całej Polsce odbywa się na łamach Biuletynu Programu Ekozespołów, który systematycznie rozsyłany jest do szkół. (fotografia kompletu materiałów) We wrześniu ukaże się wydanie specjalne Biuletynu, w całości poświęcone pracy Ekozespołów na Suwalszczyźnie.

 

   

Zestaw materiałów do pracy "Ekozespołów". Fot.J.Adamczewska

   

W sumie do Programu Ekozespołów przystąpiło 106 uczniów, zgrupowanych w 18 Ekozespołach. Przykładowymi działaniami podjętymi przez uczniów w gospodarstwach domowych są:

 • segregowanie odpadów do odzysku 
 • oddawanie niepotrzebnej odzieży do PCK 
 • używanie torby płóciennej na zakupy
 • wyłączanie światła w pustych pomieszczeniach 
 • dbanie o szczelność i czystość lodówki 
 • korzystanie z roweru przy krótkich dojazdach 
 • wybieranie produktów wytworzonych lokalnie 
 • wybieranie produktów z atestem ekologicznym, kiedy to możliwe i wiele innych.

  

Aktywność uczniowskich Ekozespołów przejawiała się na terenie szkoły w następujących działaniach:

 • wykonanie i ustawienie pojemników do segregacji odpadów dla wszystkich uczniów 
 • organizowanie i prowadzenie zbiórki surowców wtórnych we współpracy z rodzicami (do 400 kg makulatury lub 80 kg puszek aluminiowych) 
 • szycie toreb płóciennych na zakupy i ich sprzedaż podczas kiermaszów 
 • zbieranie i przekazywanie PCK niepotrzebnej odzieży, a zabawek ośrodkom pomocy lub przedszkolom 
 • kompostowanie odpadów organicznych w przyszkolnym ogrodzie i uprawianie warzyw w klasie (gł. szczypiorku) do spożywania na II śniadaniach przez uczniów 
 • promowanie oszczędzania wody w łazienkach i energii elektrycznych w pomieszczeniach - przez projektowanie i naklejanie odpowiednich ilustracji i haseł w tych miejscach 
 • sadzenie drzew, budowanie karmników i budek lęgowych oraz ich zakładanie w pobliżu szkoły 
 • badanie szczelności spłuczek i kranów w toaletach szkolnych 

   

Działania Ekozespołów wychodziły często poza szkołę. Uczniowie angażują się w:

 • kampanie we współpracy z Urzędem Gminy na rzecz selektywnej zbiórki odpadów - roznoszenie ulotek wśród mieszkańców 
 • roznoszenie ulotek wśród mieszkańców nt. prostych sposobów oszczędzania energii 
 • ustawianie przed sklepami wykonanych samodzielnie pojemników do zbiórki puszek aluminiowych 
 • wykonywanie mapy dzikich wysypisk śmieci w okolicy i przedstawianie jej w Urzędzie Gminy, często sprzątanie takich wysypisk, etc.