Konkurs „Nasze działania na rzecz Ziemi - czyli Ekozespoły w naszej szkole”

    

W styczniu 2003 roku Wigierski Park Narodowy ogłosił konkurs pod hasłem "Nasze działania na rzecz Ziemi - czyli Ekozespoły w naszej szkole", aby wyłonić najbardziej aktywne i najskuteczniejsze Ekozespoły.  

Organizatorzy i uczestnicy konkursu ogólnopolskiego: Pani Irena Świacka - trzecia z lewej,  Pani Halina Wołosewicz - druga z prawej.  Fot. H. Schmidt

     Ocenie podlegała dokumentacja działań podjętych na rzecz środowiska, w domu, w szkole i najbliższym otoczeniu. W konkursie przewidziano dwie kategorie wiekowe - klasy I - III oraz IV - VI szkół podstawowych. W młodszej grupie wiekowej nagrodę główną komisja konkursowa przyznała Ekozespołowi ze Szkoły Podstawowej Nr 5 w Suwałkach (pod opieką Pani Haliny Wołosewicz), a wyróżnienie Ekozespołowi ze Szkoły Podstawowej w Starym Folwarku (pod opieką Pani Elżbiety Wasilewskiej). W starszej grupie wiekowej nagrodę główną ex aequo przyznano Ekozespołom ze Szkoły Podstawowej w Maćkowej Rudzie (pod opieką Pani Ireny Świackiej) oraz ze Szkoły Podstawowej Nr 4 w Suwałkach (po opieką Pani Anny Łazarskiej). Miejsce II zdobyły Ekozespoły z SP w Płaskiej (pod opieką Pani Bogumiły Łebskiej) i SP w Przebrodzie (pod opieką Pani Beaty Birkos), miejsce III Ekozespoły z SP w Starym Folwarku (pod opieką Pani Elżbiety Wasilewskiej) i SP w Mikołajewie (pod opieką Pani Grażyny Żukowskiej), a wyróżnieniem uhonorowano pracę Ekozespołów z SP w Karolinie (pod opieką Pani Danuty Klidzio), SP Nr 11 w Suwałkach (pod opieką Pani Małgorzaty Drażby) i SP w Kaletniku (pod opieką Pana Jana Grzędzińskiego)  


Ekozespół z SP Nr 4 
z opiekunką - Panią Anną Łazarską. Fot. W.Malinowska


Pani Halina Wołosewicz - instruktor z SP Nr 5 w Suwałkach
z przedstawicielami Ekozespołu. Fot. M.Ambrosiewicz

Nagrody rzeczowe zostały zakupione dzięki środkom Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. 
Najlepsze prace w obu kategoriach wiekowych wytypowano do konkursu ogólnopolskiego, organizowanego przez Fundację GAP Polska. W dniu 17 czerwca, w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie miało miejsce spotkanie nauczycieli 18 szkół zaangażowanych w Program Ekozespołów w roku 2002 - 2003. Byli to najlepsi spośród ponad 200 szkół z całej Polski. W gronie tym znalazły się także dwie szkoły z Suwalszczyzny - Szkoła Podstawowa w Maćkowej Rudzie i Szkoła Podstawowa Nr 5 w Suwałkach, które zajęły III miejsce. W nagrodę każda ze szkół otrzymała cyfrowy aparat fotograficzny.

    

"Ekodziewczyny" z SP w Maćkowej Rudzie z opiekunką Panią Ireną Świacką
odbierają nagrodę z rąk Zdzisława Szkirucia - dyrektora WPN-u. Fot. M.Ambrosiewicz

   

   

Jak przystąpić do Programu Ekozespołów ?

   

Na dni 11 - 12 października 2003 roku zaplanowano kolejną edycją warsztatów dla instruktorów działań ekologicznych. Przewidziane są warsztaty dla nauczycieli szkół średnich, gimnazjów i szkół podstawowych. Warsztaty zorganizowane zostaną dzięki środkom WFOŚiGW w Białymstoku. Szkoły, w których już są instruktorzy i wyrażają wolę kontynuacji swoich wspaniałych działań zapraszamy do zgłaszania zapotrzebowania na podręczniki (do wszystkich tych szkół rozesłano ankiety i formularze rejstracyjne). W styczniu 2004 roku ogłoszona zostanie II edycja konkursu "Nasze działania na rzecz Ziemi - czyli Ekozespoły w naszej szkole".