TYTUŁ PROJEKTU:

Czynna ochrona ekosystemów leśnych Wigierskiego Parku Narodowego w 2014 r.

 

Lp.

Zakres rzeczowy - wyszczególnienie

Jednostki

miary

Ilość,

liczba szt.

1.

Przebudowa drzewostanów:

a) sadzenie – dolesienie luk i przerzedzeń

tys. szt.

9,00

b) sadzenie – poprawki i uzupełnienia

tys. szt.

0,40

c) zdarcie pokrywy i przekopanie gleby, samo zdarcie pokrywy

tys. szt.

5,10

d) porządkowanie gleby do odnowień

ha

0,73

e) motyczenie wokół sadzonek

tys. szt.

21,40

f) wykaszanie chwastów na uprawach

ha

3,95

g) pielęgnowanie upraw -czyszczenia wczesne

ha

6,50

h) pielęgnowanie młodników- czyszczenia późne

ha

10,80

i) Zakup sadzonek

tys. szt.

9,40

2.

Ochrona upraw przed zwierzyną:

a) zabezpieczanie upraw repelentami

ha

69,30

b) naprawa uszkodzonych osłon indywidualnych

szt.

1200

c) zdejmowanie osłon indywidualnych

szt.

2950

d) grodzenie upraw siatką

mb

1480

e) naprawa grodzeń

rbh.

490

f) wykładanie drzew osikowych do zgryzania przez zwierzynę

szt.

10

g) zakupy: repelenty

kg

390

siatka wys. 2 m

mb

1600

dębowe słupki

szt.

510

3.

Prognozowanie i ograniczanie występowania owadów

liściożernych i kambiofagicznych :

 

 

a) jesienne poszukiwania owadów

prób

57

 

b) wystawianie pułapek feromonowych na brudnicę mniszkę

szt.

40

 

c) wykładanie pułapek klasycznych na kornika drukarza

szt.

16

d) wystawianie pułapek feromonowych na kornika drukarza

szt.

187

e) wyznaczanie drzew trociknowych

godz.

6680

f) korowanie drzew zaatakowanych przez kornika

m3

80

g) zbieranie i likwidacja zasiedlonej kory

rbh.

54

h) zakupy: feromony brudnica

szt.

40

feromony kornik

szt.

380

farba do znakowania

szt.

200

4.

Ograniczanie zagrożeń wystąpienia klęsk gradacyjnych:

 

 

rozdrabnianie gałęzi

godz.

920,00

5.

Ochrona ptaków:

a) czyszczenie skrzynek lęgowych

szt.

805

b) zakup karmy dla ptaków

kg

399,50

6.

Zwalczanie inwazyjnych gatunków obcego pochodzenia:

 

 

a) niecierpka gruczołowatego

ha

19,97

d) nawłoci kanadyjskiej

ha

0,01

e) róży pomarszczonej

ha

0,019

f) winobluszczu

ha

0,036

g) trojeści amerykańskiej

ha

1,60

h) czeremchy amerykańskiej

szt.

430

i) rdestowca ostrokończystego

m2

250

 

Powrót