TYTUŁ PROJEKTU:

Ochrona przeciwpożarowa na terenie Wigierskiego Parku Narodowego w 2014 r.

 

Lp.

Zakres rzeczowy - wyszczególnienie

Liczba JM

1.

Konserwacja nawierzchni dróg dojazdowych: oddz. 87-117, 92-132

6,45 km

2.

Powiększanie prześwitów dróg pożarowych i dojazdowych

19,0 km

3.

Porządkowanie przy drogach publicznych

131,10 ha

4.

Konserwacja punktów czerpania wody

6 szt.

5.

Konserwacja tablic przeciwpożarowych

11 szt.

6.

Zakup tablic przeciwpożarowych ze stelażem, montaż w terenie

2 szt.

7.

Konserwacja sprzętu gaśniczego

20 rbh,

40 szt.

8.

Konserwacja sprzętu radiokomunikacji ruchomej lądowej

54 szt.

9.

Obsługa Punktu Alarmowo Dyspozycyjnego

8 os.

10.

Zakup indywidualnego wyposażenia dla SOPP:

- koszulki termoaktywne

- kominiarki NOMEX

16 szt.

8 szt.

11.

Zakup wyposażenia baz sprzętu ppoż.: szpadle

20 szt.

 

 

Powrót