TORFOWISKA NAKREDOWE

 

 

Torfowiska nakredowe (kod 7210) rozwinęły się na podłożu zasobnym w wapń – na brzegach jezior (tam gdzie podłoże zawiera kredę jeziorną i gytię wapienną). Roślinność wapniolubna zwykle ma charakter szuwarów. Najbardziej charakterystycznym typem roślinności są szuwary kłoci wiechowatej i mszyste, niskie szuwary z turzycą Buxbauma lub innymi gatunkami turzyc (nitkowatej, tunikowej, prosowatej). W grupie gatunków torfowiskowych i szuwarowych, zwłaszcza wapniolubnych, charakterystyczna jest warstwa mszysta, tworzona przez takie gatunki jak skorpionowiec brunatny, złocieniec gwiazdkowaty i limprichtia pośrednia.


Torfowisko Jurkowy Róg, fot. Maciej Romański
Torfowisko nakredowe na półwyspie Jurkowy Róg, fot. Maciej Romański

 

 

   

Powrót

    

Strona główna Wigierskiego Parku Narodowego