Strona główna

  

kliknij, aby powiększyć:

  

  

  

  

mapa w większej rozdzielczości

  

  

  

  

  

 

  

O PARKU

  

   

Wigierski Park Narodowy wyróżnia niezwykłe bogactwo jezior otoczonych rozległymi lasami. Oprócz największego i słynnego ze swej malowniczości jeziora Wigry, w parku znajduje się jeszcze 41 naturalnych zbiorników wodnych. Osobliwością są suchary – śródleśne, niewielkie jeziorka dystroficzne (z kwaśną wodą bogatą w substancje humusowe), otoczone pływającym kożuchem składającym się głównie z mchów torfowców. Przez WPN przepływa Czarna Hańcza, dopływ Niemna. W północnej części parku płyną rzeki o bystrym nurcie: Kamionka, Wiatrołuża i Maniówka. Można śmiało stwierdzić, że nie ma w Polsce drugiego parku narodowego z tak dobrze wykształconym i urozmaiconym krajobrazem pojeziernym najmłodszego zlodowacenia. Ten leśno-jeziorny krajobraz uzupełniają otwarte tereny wsi, pól i łąk, z urozmaiconą polodowcową rzeźbą terenu. W wielu miejscach otwiera się widok na pokamedulski zespół klasztorny majestatycznie wznoszący się na wigierskim półwyspie.

 

Rok utworzenia

1989

Powierzchnia parku

15 085 ha

Powierzchnia otuliny

11 283,81 ha

Makroregion geograficzny

Pojezierze Litewskie

Mezoregiony geograficzne

Pojezierze Wschodniosuwalskie, Równina Augustowska

Użytki

(udział w powierzchni parku)

lasy - 61%, wody - 19%, treny rolnicze i inne - 20%

Formy ochrony

(udział w powierzchni parku)

ścisła - 12%, czynna - 70%, krajobrazowa - 18%

Położenie administracyjne

województwo podlaskie, powiat suwalski (gmina Suwałki), powiat sejneński (gminy Krasnopol i Giby), powiat augustowski (gmina Nowinka)

 

Wigierski Park Narodowy jest położony w północno-wschodniej części Polski, na wschód od miasta Suwałki, w centrum regionu zwanego Suwalszczyzną.

 

Wyjątkowa różnorodność ekosystemów wodnych, leśnych, torfowiskowych oraz użytków rolnych decyduje o dużym zróżnicowaniu gatunkowym występujących tu roślin, grzybów i zwierząt. Ze względu na obecność wielu siedlisk przyrodniczych i gatunków coraz rzadszych w skali kontynentu, teren parku został włączony do europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000.

 

Aktualizacja: 2021-10, J. Borejszo  

 

Strona główna Wigierskiego Parku Narodowego