Nowa publikacja o wodach WPN-u

   

   

Wiosną 2006 r. ukazała się nowa publikacja poświęcona jeziorom WPN-u. Została ona przygotowana w ramach działalności statutowej i badań własnych Zakładu Hydrobiologii, Instytutu Biologii, Uniwersytetu w Białymstoku, kierowanego przez prof. dr hab. Andrzeja Górniaka. 

   

   

Spis treści:

I. Wstęp (A.Górniak)
II. Nazewnictwo jezior (L.Krzysztofiak)
III. Rzeźba terenu i geneza jezior (A.Górniak)
1. Zarys budowy geologicznej

2. Geneza jezior

IV. Wykorzystane materiały i metody badań własnych (A.Górniak, L.Krzystofiak)
V. Charakterystyka limnologiczna parku (A.Górniak, L.Krzystofiak)
VI.  Dynamika zasobów i termiki wód jeziornych (A.Górniak)
VII. Warunki meteorologiczne okresu badań (A.Górniak)
VIII. Stan hydrochemiczny wód jezior latem 2002 roku

1. Jezioro Wigry (A.Górniak, P.Zieliński)

2. Inne jeziora harmonijne parku (A.Górniak)

3. Jeziora dystroficzne (A.Górniak)

IX. Tendencje zmian jakości wód jeziornych WPN (A.Górniak)
X. Typologia i aktualna trofia jezior WPN (A.Górniak)
XI. Podsumowanie (A.Górniak)
XII. Literatura
XIII. Załączniki

   

   

W pracach terenowych brali udział pracownicy WPN - Lech Krzysztofiak, Aleksandra Mackiewicz, Jerzy Danilewicz, Mariusz Szczęsny oraz współautor Andrzej Górniak. Analizy chemiczne wód w laboratorium Zakładu Hydrobiologii UwB prowadzili: Andrzej Górniak. Piotr Zieliński, Helena Samsonowicz i Magdalena Grabowska. Tekst książki opracował Andrzej Górniak, przy współpracy Lecha Krzysztofiaka i Piotra Zielińskiego. Praca, wydrukowana przez Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku (ISBN 978-83-7431-070-3)  liczy 176 stron.