Opis projektu
 Aktualności
 WPN

  

  

OPIS PROJEKTU

  

 

  PROJEKT LT-PL-5R-384

„Współpraca Litwy i Polski w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i promowanie
rozwoju turystyki”

 

 

Cel projektu:

Dialog międzykulturowy i zwiększenie aktywności obiektów kultury
i dziedzictwa przyrodniczego w regionie transgranicznym poprzez rozwój bliższych powiązań
kulturowych i zrównoważone podejście do turystyki.


Termin realizacji projektu:
1 stycznia 2021 r. - 31 grudnia 2022 r.

Wartość projektu: ogółem 883 836,83 euro

Dofinansowanie UE: 751 261,28 euro
 

Projekt jest realizowany przez:

Administrację samorządu rejonu Solecznickiego (LT) – Partner Wiodący
Gmina Suwałki – Partner 2
Wigierski Park Narodowy – Partner 3
Ośrodek Kultury gminy rejon Solecznicki (LT) – Partner 4

 


 

Działania projektu po stronie Wigierskiego Parku Narodowego:

 1. Restauracja i rozbudowa budynku dawnej stodoły przy leśniczówce w Krzywem,
  w której mieści się wystawa etnograficzna „Ocalić od zapomnienia” oraz ochrona
  i konserwacja eksponatów i aranżacja nowej wystawy. Zagospodarowanie terenu wokół
  budynku (ogrodzenie, ujęcie wody, ogródki), dostosowanie obiektu do zwiedzania przez
  osoby niepełnosprawne.
 2. Seria zajęć edukacyjnych online z zakresu wytwarzania tradycyjnych pamiątek, zabawek,
  produktów i kuchni regionalnej.
 3. Działania i wydawnictwa promocyjne.
 4. Zarządzanie projektem.