Centrum Informacji Turystycznej   Nasza oferta   Wystawy   Ścieżki edukacyjne   Szlaki  

Zagospodarowanie szlaków    Zasady zwiedzania parku  Wędkowanie  Baza noclegowa 

 Kuchnia regionalna  Inne atrakcje  Wypożyczalnie  Przewodnictwo  Mapa  Strona główna  


  

  

Wędkowanie

  

Zarządzenie dyrektora WPN

Regulamin amatorskiego połowu ryb

Ceny licencji

Miejsca sprzedaży licencji wędkarskich

  

  

Zarządzenia dyrektora WPN

  

  

Zarządzenie Nr 21/2017

Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego

z dnia 12 grudnia 2017 r.

w sprawie zasad wędkowania oraz opłat za wędkowanie

w wybranych wodach Wigierskiego Parku Narodowego

 

Na podstawie art. 8e ust. 1, art. 12 ust. 3, 4 i 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 t.j. z późn. zm.) zarządzam co następuje:

  

§ 1

1. Ustalam zasady wędkowania określone w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb w wybranych wodach Wigierskiego Parku Narodowego określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Ustalam opłaty uprawniające do amatorskiego połowu ryb w wybranych wodach Wigierskiego Parku Narodowego wg cennika stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

  

§ 2

Wysokość opłat określona w załączniku nr 2 ma zastosowanie do sprzedaży licencji w punktach bezpośredniej dystrybucji. Przy zakupie licencji za pośrednictwem serwisu www.wpn.eparki.pl do opłat ustalonych w załączniku nr 2 naliczana będzie prowizja na rzecz operatora serwisu, zgodnie z obowiązującym regulaminem sprzedaży online biletów wstępu do Wigierskiego Parku Narodowego.

  

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r.

  

§ 5

Z dniem 1 stycznia 2018 r. traci moc Zarządzenie nr 24/2015 Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie zasad oraz opłat za wędkowanie w wybranych wodach Wigierskiego Parku Narodowego.

  

___________

  

Załącznik nr 1

  

Załącznik nr 2

  

do góry

  

  

Miejsca sprzedaży licencji wędkarskich

  

Miejsca sprzedaży licencji wędkarskich:

  

Lista podmiotów sprzedających licencje wędkarskie na wody WPN (stan na dzień 14 maja 2018 r.).

  

1. Sklep Wędkarski REX – ul. Noniewicza 85 f, Suwałki,

2. Sklep Wędkarski STYNKA – ul. 1 Maja 1 lokal 2, Suwałki,

3. Sklep Wędkarski BARRAKUDA – ul. Noniewicza 42 a, Suwałki,

4. Sklep Zoologiczno-Wędkarski SKORPION – ul. Sikorskiego 4, Suwałki,

5. Sklep Wędkarski KORMORAN – ul. Sejneńska 6/2, Suwałki,

6. Sklep Zoologiczny GADOSFERA – ul. Minkiewicza 15, Suwałki,

7. CIT Suwałki, ul. Hamerszmita 16, Suwałki,

8. Sklep Wędkarski Jan Kamiński, ul. Mostowa 24, Augustów,

9. Sklep Wędkarski KORMORAN – ul. Kopernika 3, Augustów,

10. P.H.U. KARAMIX – Bryzgiel 6,

11. Bar WIGRASZEK – Bryzgiel 19 a.

12. Zespół ds. Udostępniania Parku - Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82

do góry

  

  

  


Centrum Informacji Turystycznej   Nasza oferta   Wystawy   Ścieżki edukacyjne   Szlaki  

Zagospodarowanie szlaków    Zasady zwiedzania parku  Wędkowanie  Baza noclegowa 

 Kuchnia regionalna  Inne atrakcje  Wypożyczalnie  Przewodnictwo  Mapa  Strona główna