PRZYSTANEK V – SUBBOREALNY BÓR MIESZANY
(SERRATULO–PINETUM J. Mat.)

Subborealny bór mieszany, sosnowo-świerkowo-dębowy, cechuje się bogatym składem florystycznym. Na północnym wschodzie Polski jest ­jedynym zespołem boru mieszanego. Jest najczęstszym zespołem leśnym występującym na terenie parku (48% powierzchni leśnej).

W warstwie drzew, poza sosną zwyczajną, świerkiem pospolitym, spotkać możemy: dąb szypułkowy, brzozę brodawkowatą. W bujnie wykształconej warstwie krzewów występują m.in.: leszczyna pospolita, wiciokrzew suchodrzew, kruszyna pospolita, malina właściwa i porzeczka alpejska.

Porzeczka alpejska (Ribes alpinum L.) o ludowej nazwie rodzynka, rozynki drobne jest krzewem osiągającym do 2,5 m wysokości. Liście ma drobne, do 4 cm długie, z 3-5 ostro zakończonymi klapami. Roślina jest dwupienna. Kwiaty niepozorne, zielonożółte, zebrane w wielokwiatowe, wznoszące się grona, kwitną od kwietnia do czerwca, owadopylne. Owocami są kuliste, czerwone jagody 0,5 cm średnicy, o mdłym smaku, dojrzewające w lipcu na żeńskich krzewach; rozsiewane są przy udziale zwierząt.


Porzeczka alpejska
(Ribes alpinum


Kokoryczka wonna
(Polygonatum odoratum)

W warstwie runa spotykamy m.in. gatunki borowe, takie jak: borówka czarna, kokoryczka wonna, poziomka pospolita, konwalia majowa i gatunki z lasów liściastych, m.in.: zawilec gajowy, fiołek leśny, perłówka zwisła.

Kokoryczka wonna (Polygonatum odoratum (MILL.) DRUCE). Nazwa ludowa – babikrówka. Kokoryczka jest byliną do 60 cm wysoką. Liście są z wierzchu zielone, pod spodem szarozielone, całobrzegie, jajowate lub wąsko eliptyczne, naprzemianległe, obejmują nasadą łodygę. Rośliny kwitną od maja do czerwca; Kwiaty są owadopylne lub samopylne, zebrane zwykle po 1-2 w grona jednostronnie zwisające, na cienkich szypułkach, osadzone w pachwinach liści. Okwiat jest dzwonkowaty, z ząbkami, biały z zielonymi koniuszkami. Owocem jest jagoda, początkowo czerwona, następnie stalowoczarna, rozsiewana przy udziale zwierząt. Kokoryczka jest rośliną trującą.

Konwalia majowa (Convallaria majalis L.). Nazwy ludowe: gładysz, końska grzywa. Konwalia jest byliną do 25 cm wysoka. Liście ma całobrzegie, prawie bez ogonka, odziomkowe, przeważnie dwa, otulone pochewkami, długie do 15 cm i szerokie do 5 cm. Kwiaty są samopylne lub owadopylne, kwitną w maju, czerwcu. Są zebrane w jednostronne grona, białe, dzbanuszkowate, zwisające, pachnące. Owocami są czerwone jagody, wielkości grochu, rozsiewane przy udziale zwierząt. Konwalia jest rośliną leczniczą, trującą, podlega częściowej ochronie.


Konwalia majowa
(Convallaria majalis)

Dalej ...

.