PRZYSTANEK VI – PRZYRODA I SZTUKA

Rzeźba „Bez tytułu” wykonana jest przez polską artystkę Małgorzatę Niedzielko. Autorka opaliła końcówki dziewięciu pni i ustawiła obok ­żywego drzewa. Patrząc na instalację rzeźby, nie widzimy od razu kamuflażu żywego drzewa wśród martwych pni. Jasne, okorowane drewno ­pomiędzy ciemnymi, spalonymi końcami pni, symbolizuje – według artystki kontrast między życiem a śmiercią. Artystka uchwyciła tu moment energetycznej przemiany poprzez ogień, kiedy drewno zamienia się w węgiel. Pokazała, jaki efekt może nastąpić, czasem w sposób błyskawiczny, w wyniku ingerencji w przyrodę.


Rzeźba „Bez tytułu"
- autorka Małgorzata Niedzielko
(fot. J.Borejszo)

Rzeźba ta, jak wiele innych rozmieszczonych wokół jeziora Wigry, została wykonana podczas Międzynarodowego Pleneru Artystycznego „Pierścień Sztuki” w 1996 roku. W plenerze wzięli udział artyści z Litwy, Łotwy, Niemiec, Polski i Rosji. Twórcy swoje dzieła wykonywali z materiałów naturalnych, takich jak: kamień, drewno, wełna, wosk. Projekt pleneru artystycznego powstał dzięki współpracy z Parkiem Narodowym Müritz w Niemczech.

Dalej ...

.