Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

  

  

Inwentaryzacja bocianów i ich gniazd w 2013 r.

  

  

Podstawowe dane z inwentaryzacji bocianów w 2013 r. przedstawiają się następująco:

- zarejestrowano 99 gniazd, w tym 87 zasiedlonych z młodymi bocianami,
- ogólna liczba młodych bocianów - 243 szt.,
- max. liczba młodych bocianów w jednym gnieździe - 5 szt. (3 gniazda),
- min. liczba młodych bocianów w jednym gnieździe - 1 szt. (8 gniazd),
- najwięcej gniazd - 38 szt. - zarejestrowano z 3 młodymi bocianami,
- w 23 gniazdach znajdowały się po 2 młode bociany.

   

   

   

   

Powrót