Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

 

 

Plan działalności edukacyjnej w 2018 r.

 

Lp.

Wydarzenie

Termin

Programy stałe, zajęcia edukacyjne, spotkania, warsztaty

1.

Zajęcia edukacyjne na ścieżkach edukacyjnych i w siedzibie WPN w Krzywem

Program – Załącznik Nr 1

cały rok

2.

Lekcje muzealne i prelekcje w Muzeum Wigier oraz lekcje na wodnych ścieżkach edukacyjnych

Program – Załącznik Nr 2

cały rok

(ścieżki wodne:

01.05-31.10)

3.

Zajęcia zamawiane (poza bazą dydaktyczną WPN): prelekcje i prezentacje

cały rok

4.

Zajęcia w Ośrodku Edukacji Środowiskowej nad Zatoką Słupiańską

Program – Załącznik Nr 1

2 maja – 28 września

5.

Spotkania tematyczne z uczniami szkół z terenu parku i otuliny – 12 spotkań1

cały rok,

3 spotkania w kwartale

6.

Cykl zajęć dla dzieci niepełnosprawnych we współpracy ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Suwałkach

cały rok,

1 spotkanie w miesiącu

7.

Cykl prelekcji w Bibliotece przy SP Nr 11 w Suwałkach

cały rok,

1 spotkanie w kwartale

8.

Zimowa Akademia Przyrody - cykl zajęć w czasie ferii zimowych (zajęcia dla dzieci z terenu WPN i okolic)1

styczeń

9.

Warsztaty tematyczne dla osób dorosłych (nauczyciele, mieszkańcy terenu parku, podmioty turystyczne), 2 warsztaty1

czerwiec, wrzesień

10.

Letnia Akademia Przyrody (cykl zajęć w czasie wakacji w Ośrodku Edukacji Środowiskowej, dla dzieci z terenu WPN i okolic)

lipiec

11.

Spotkania dla osób dorosłych dotyczące różnorodności biologicznej
(2 spotkania w Muzeum Wigier dla mieszkańców parku i okolic)1

IV kwartał

Imprezy, akcje, konferencje

Udział WPN w imprezach zewnętrznych (organizacja stoisk informacyjnych i promocja, we współpracy z lokalnymi samorządami, sołectwami, placówkami oświatowymi, kulturalnymi oraz organizacjami turystycznymi).

cały rok

Cykl „Spotkania z podróżnikami” w Muzeum Wigier, 6 spotkań

(impreza otwarta dla wszystkich zainteresowanych)

cały rok

„Noc Sów”

(impreza otwarta, dla wszystkich zainteresowanych)

23 marca

„Poranek Dzięciołów”

(impreza otwarta, dla wszystkich zainteresowanych)

kwiecień

Noc muzeów w Muzeum Wigier „Nasz przyjaciel kot”1

(impreza otwarta dla wszystkich zainteresowanych)

19 maja

Poznaj Wigierski Park Narodowy z przewodnikiem – cykl wycieczek pieszych  i rowerowych 1 (impreza otwarta dla wszystkich zainteresowanych), działanie koordynowane przez Sekcję ds. Udostępniania Parku

maj, czerwiec, lipiec, sierpień

Gra terenowa „Wśród lasów, pól i jezior, czyli co nie tylko Żwirek i Muchomorek wiedzieć powinni o wigierskiej przyrodzie”1

(impreza otwarta dla wszystkich zainteresowanych)

30 czerwca

„Wielki Dzień Pszczół”

(impreza otwarta dla wszystkich zainteresowanych)

8 sierpnia

Regaty o Puchar Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego

(impreza otwarta, we współpracy z PTTK Oddział w Suwałkach)

15 sierpnia

Akcja sprzątania rzeki Czarna Hańcza 1

(impreza otwarta dla wszystkich zainteresowanych)

9 września

Akcja „Sprzątanie Świata”

(impreza otwarta dla wszystkich zainteresowanych)

wrzesień

Rykowisko nad Wigrami

(impreza otwarta dla wszystkich zainteresowanych)

wrzesień

Świat śluzowców

(impreza otwarta, dla wszystkich zainteresowanych)

listopad

Konkursy

Konkurs wędkarsko-ekologiczny 1

(impreza otwarta dla wszystkich zainteresowanych)

18 sierpnia

Konkurs wiedzy pt. „Różnorodność biologiczna i formy ochrony przyrody w Polsce” (dla uczniów klas 7 i 8 oraz gimnazjów, we współpracy z Białowieskim Parkiem Narodowym)

wrzesień

–listopad

Muzea, wystawy stałe i okresowe

Stała wystawa w Muzeum Wigier im. Alfreda Lityńskiego

w Starym Folwarku

cały rok

Stała wystawa w siedzibie Wigierskiego Parku Narodowego w Krzywem

pt. „Nad Wigrami”

cały rok

Stała wystawa etnograficzna „Ocalić od zapomnienia” w Krzywem

cały rok

Wystawa przenośna pt. „Wigierski Park Narodowy”, udostępniania na prośbę zainteresowanych instytucji i placówek edukacyjnych

cały rok

Stała wystawa „Historia i tradycje rybołówstwa nad Wigrami” w Czerwonym Folwarku

czerwiec - wrzesień

Wystawa czasowa w Muzeum Wigier „Poznawanie wigierskiej przyrody z Panem Tadeuszem”

1 stycznia –

31 października

Wystawa czasowa w Muzeum Wigier – wystawa fotograficzna „Ptaki” Eugeniusa Drobelisa

27 kwietnia –

4 czerwca

Wystawa czasowa w Muzeum Wigier – wystawa fotograficzna Krzysztofa Gierałtowskiego „Wigry, moje Wigry”

30 czerwca

– 30 września

Wydawnictwa

Kwartalnik „Wigry”, cztery numery1

cały rok

Witryna internetowa: http://www.wigry.org.pl

cały rok

Mapy turystyczne ścieżek edukacyjnych i szlaków turystycznych1

kwiecień

Kalendarz1

listopad

1 zadanie dofinansowane ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach umowy POIS.02.04.00-00-0062/16-00 oraz środków NFOŚiGW w ramach umowy 96/2017/Wn50/OP-po-ys/D. Projekt „Wigierski Park Narodowy – znam, rozumiem, wspieram” ZRYW2017.

 

Załącznik nr 1

 

Załącznik nr 2

  

 

 

Powrót

    

Strona główna Wigierskiego Parku Narodowego