Karty wstępu do Wigierskiego Parku Narodowego

  

 

TURYSTO,

Przebywając na terenie Wigierskiego Parku Narodowego

(również płynąc kajakiem, statkiem i jadąc kolejką wąskotorową)

masz obowiązek posiadania karty wstępu!*

 

Karty należy mieć przy sobie, w celu okazania Służbom Parku.
Ważne są tylko karty z zaznaczoną aktualną datą!

Dochód z kart wstępu przeznaczony jest na remonty infrastruktury turystycznej, sprzątanie szlaków i ochronę przyrody.

 

Z KARTĄ WSTĘPU możesz:

 • Zwiedzić wystawy przyrodniczą „Nad Wigrami”, etnograficzną „Ocalić od zapomnienia” w Krzywem oraz wystawę „Historia i tradycje rybactwa nad Wigrami” w Czerwonym Folwarku;

 • Poruszać się po 6 ścieżkach przyrodniczych oraz 245 km szlakach pieszych, rowerowych i narciarskich parku;

 • Pływać po jeziorach: Wigry, Pierty, Postaw, Leszczewek, Omułówek, Mulaczysko, Czarne koło Bryzgla, Czarne koło Gawrych Rudy oraz rzece Czarna Hańcza;

 • Korzystać z 14 wież widokowych oraz innych elementów zagospodarowania turystycznego.


Wykaz miejsc, gdzie kupisz karty wstępu: http://www.wigry.org.pl/it,
pod nr tel. 87 56 32 568, 87 56 32 562, 510 992 672, 510992674; lub e-mail: turystyka@wigry.org.pl

Cennik kart wstępu do WPN (opłata obejmuje VAT 8%):
1. Karta wstępu jednodniowa - pełnopłatna: 7 zł, ulgowa: 3,5 zł;
2. Karta tygodniowa - pełnopłatna: 15 zł, ulgowa: 7,50 zł;
3. Karta dwutygodniowa - pełnopłatna: 21 zł, ulgowa: 10,50 zł;
3. Karta roczna - pełnopłatna: 60 zł, ulgowa: 30 zł;

 

Kartę wstępu możesz wykupić przez Internet:

 

Istnieje także możliwość dokonania opłaty przelewem na konto WPN.

Wymagane dane, aby dokonać przelewu: imię, nazwisko, adres zamieszkania, termin pobytu w WPN, rodzaj karty wstępu, liczba osób.

Wybór rodzaju karty:

 • Karta wstępu jednodniowa ulgowa, cena 3,5 zł (liczba sztuk, wartość, termin pobytu)

 • Karta wstępu jednodniowa pełnopłatna, cena 7 zł (liczba sztuk, wartość, termin pobytu)

 • Karta wstępu tygodniowa ulgowa, cena 7,50 zł (liczba sztuk, wartość, termin pobytu)

 • Karta wstępu tygodniowa pełnopłatna, cena 15 zł (liczba sztuk, wartość, termin pobytu)

 • Karta wstępu dwutygodniowa ulgowa, cena 10,50 zł (liczba sztuk, wartość, termin pobytu)

 • Karta wstępu dwutygodniowa pełnopłatna, cena 21 zł (liczba sztuk, wartość, termin pobytu)

 • Karta wstępu roczna ulgowa, cena 30 zł (liczba sztuk, wartość, termin pobytu)

 • Karta wstępu roczna pełnopłatna, cena 60 zł (liczba sztuk, wartość, termin pobytu)


Konto:
Wigierski Park Narodowy
16-402 Suwałki , Krzywe 82
NIP 844-23-49-809
nr konta 82 1130 1059 0017 3397 6820 0001

wpłaty z zagranicy:
IBAN PL 82 1130 1059 0017 3397 6820 0001
SWIFT
GOSKPLPW

Zachowaj wydruk potwierdzenia przelewu w celu ukazania Służbom Parku.
Osoby zainteresowane mogą otrzymać w Centrum Informacji Turystycznej
(Krzywe 82, tel. 87 56 32 568, 87 56 32 562, 510 992 672, 510992674)
pamiątkową kartę wstępu w wersji papierowej po okazaniu potwierdzenia przelewu.


REMEMBER, staying in the area of Wigry National Park
(also during a cruise on lake Wigry and in the narrow gauge train)
you are obliged to have the entrance ticket to Wigry National Park*


Income from the tickets is allotted for tourist infrastructure and protection
of the environment.

*Podstawa prawna/Legal basis:
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody art. 12 (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r., z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 marca 2013 r. (Dz. U. Z dnia 27 marca 2013 r.)
 

   

 

Powrót

    

Strona główna Wigierskiego Parku Narodowego