URZĄD GMINY NOWINKA

  

 • Gmina Nowinka przystąpiła do wykonania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Wykonawcą jest Centrum Usług Projektowych z Giżycka. Termin wykonania studium – czerwca 2005 roku. Obecnie trwa przyjmowanie wniosków od zainteresowanych osób i instytucji.
 • Rada gminy uchwaliła Plan Rozwoju Lokalnego gminy Nowinka na lata 2004–2013. Jest to bardzo ważny akt prawny, niezbędny przy składaniu wniosku o pozyskanie funduszy strukturalnych UE. Dlatego też gmina mogła złożyć wnioski na wodociąg wsi: Gatne I, Szczebra i Szczeberka oraz budowę kompleksu boisk przy Zespole Szkół w Nowince. 
 • Gmina Nowinka rozpoczęła procedurę zmiany nazw urzędowych 3 miejscowości. Dotyczy to miejscowości Gatne I (urzędowa nazwa Stare Gatne), Gatne II (Nowe Gatne) i Pijawne Ruskie (Pijawne Wielkie). We wrześniu br. zostaną przeprowadzone formalne konsultacje z mieszkańcami tych wsi, a po zebraniu określonych ustawą dokumentów rada gminy złoży, za pośrednictwem wojewody, wniosek w sprawie zmiany nazw ministrowi do spraw administracji publicznej. 
 • Dobiega końca przebudowa ponad 1 km odcinka chodników w Nowince przy drodze krajowej nr 8. Wykonawcą zadania jest firma „Drogbud” z Ełku. W Nowince prowadzona jest także modernizacja drogi gminnej na odcinku 690 m. Droga zyska nawierzchnię żwirową, przygotowaną do położenia dywanika asfaltowego.
  • W tym roku, ze względu na kapryśną aurę, nieco mniej turystów odwiedziło nasze miejscowości turystyczne. Właściciele kwater agroturystycznych mają jednak nadzieję, że przyszły rok będzie lepszy i... bogatszy.

   

  URZĄD GMINY GIBY

   

  • W okresie wakacyjnym trzykrotnie (28.06., 03.08. i 31.08.) obradowała rada gminy Giby. Podjęto kilka ważnych uchwał, między innymi: zmiany w budżecie gminy na 2004 rok, zatwierdzenie wyboru ławników, zaopiniowanie projektu planu ochrony WPN, nadanie statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Gibach, która za rok będzie obchodzić swoje 55-lecie.
  • Rozpoczął się sezon piłkarski. W rozgrywkach klasy okręgowej występuje klub Gieret Giby. 
  • Na terenie gminy istnieje pięć szkół. Trzy placówki: SP i Gimnazjum w Gibach oraz SP w Karolinie zostały wytypowane przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku do otrzymania pracowni komputerowych w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą Pracownie komputerowe dla szkół.
  • 18 lipca przy pomniku w Gibach odbyły się uroczystości poświęcone pamięci ofiar obławy przeprowadzonej przez NKWD i UB w lipcu 1945 roku.
  • Pan Dariusz Janczulewicz, mieszkaniec Gib, zdobył złoty medal oraz Puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w konkurencji Underhand Chop rozgrywanej podczas II Mistrzostw Polski Strażaków Ochotników – Choczno 2004.

    

  URZĄD GMINY KRASNOPOL

    

  • W dniach 7 i 8 sierpnia odbyły się Trzy dni Krasnopola. Obchody rozpoczęto mszą świętą. Następnie występowały zespoły: „Turgielanki” z Wileńszczyzny, zespoły dziecięce z Warszawy, „Jaćwież” z Jeleniewa, „Młode Jezioranki”, „Wigranie” ze Starego Folwarku, „Wurappe”; odbyły się koncerty zespołów Krzysztofa Krzesickiego i Krzysztofa Stachurskiego. Atrakcją sobotniej nocy był pokaz tańca z ogniem oraz występ miejscowych bębniarzy, wiele konkursów i wystaw oraz degustacja produktów, przygotowanych przez miejscowe gospodynie.
  • Wykonane zostały roboty drogowe: wyasfaltowano drogę Krasnopol – Jeziorki na odcinku 1.750 mb. wraz z profilem na odcinku 800 mb. oraz ułożono chodnik przy ul. Wojska Polskiego oraz w parku im. Jana Pawła II w Krasnopolu.
  • Urząd Marszałkowski przyjął wnioski do ZPORR na budowę infrastruktury i sali gimnastycznej przy szkole w Krasnopolu.
  • 4 sierpnia w gminie gościł wicemarszałek województwa podlaskiego – Jan Kamiński.
  • 25 sierpnia rada gminy przyjęła Program ochrony środowiska gminy Krasnopol na lata 2004–2007 oraz Plan gospodarki odpadami, dokonała zmian w budżecie gminy w związku z zakupem autobusu szkolnego, wybrała ławników do Sądu Rejonowego w Sejnach. 

    

  URZĄD GMINY SUWAŁKI

    

  • Szkoła Podstawowa w Przebrodzie zwyciężyła w IX Międzyszkolnym Konkursie Ekologicznym pod hasłem Aby lasy trwały jako źródło piękna i bogactwa Ziemi.
  • 19 czerwca br. zostało podpisane porozumienie pomiędzy samorządem gminy Suwałki a samorządem Marijampola. Z tej okazji zorganizowano festyn ludowy w Starym Folwarku oraz dokonano otwarcia nowo wybudowanej sceny.
  • Zlikwidowano Szkołę Podstawową w Zielonym Kamedulskim.
  • Wspólnie z mieszkańcami Nowej Wsi, Lipniaka i Królówka zbudowano most na rzece Wiatrołuży.
  • 21 sierpnia odbył się festyn w Starym Folwarku, którego organizatorami byli: Urząd Gminy Suwałki i Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki. Wystąpiły takie zespoły jak: Shamrock, Nagual z Białorusi oraz Classic.
  • Zakończono budowę chodnika w Starym Folwarku wzdłuż drogi wojewódzkiej ze środków PZDW. Trwają prace przy budowie chodnika w Krzywem. Zmodernizowano również powierzchnię drogi w Białej Wodzie i rozpoczęto budowę drogi gminnej.
  • We wrześniu zostaną przyznane medale parom małżeńskim z okazji obchodów złotych godów.

    

  STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

    

  • Od 4 lipca do 15 sierpnia w każdą niedzielę na terenie powiatu suwalskiego odbywały się mecze w ramach Powiatowej Ligi LZS Piłki Nożnej Mężczyzn o Puchar Starosty Suwalskiego. Spośród ośmiu zespołów biorących udział w rozgrywkach pierwsze miejsce i puchar Starosty Suwalskiego zdobyła drużyna Agros Jeleniewo przed LZS Szypliszki i drużyna Powiat Suwałki.
  • Tegoroczne Samorządowe Dożynki Wojewódzkie odbędą się 26 września w Starym Folwarku gm. Suwałki. W imieniu wszystkich organizatorów serdecznie zapraszamy. 
  • W minionym kwartale zostały zmodernizowane trzy drogi powiatowe na łącznej długości 19,5 km. 
  • Do 2006 roku ma powstać Podlaskie Centrum Sportów Zimowych na Górze Jesionowej w gminie Jeleniewo. 12 sierpnia w Jeleniewie zawiązało się konsorcjum Urzędu Marszałkowskiego, powiatów: suwalskiego i augustowskiego oraz samorządów gmin: Jeleniewo, Rutka Tartak, Szypliszki i Suwałki w sprawie utworzenia kompleksu sportowo-turystycznego nad jeziorem Szelment. Przewidziana jest budowa m.in. trzech wyciągów dla dorosłych, dwóch dla dzieci i toru saneczkowego. Realizacja projektu, oszacowana na około 3 mln euro, będzie sfinansowana ze środków własnych członków konsorcjum, z funduszy strukturalnych oraz z kontraktu wojewódzkiego. Zanim kompleks sportowo-turystyczny zacznie przynosić dochody, członkowie konsorcjum zobowiązują się do całorocznego utrzymania kompleksu.

    

  STAROSTWO POWIATOWE W AUGUSTOWIE

    

  • 18 sierpnia starosta augustowski Franciszek Wiśniewski podpisał porozumienie z władzami województwa podlaskiego w sprawie wdrażania modelu partnerstwa lokalnego na terenie powiatu augustowskiego. 
  • 19 sierpnia 2004 roku w Osiedlowym Domu Kultury w Augustowie odbyła się konferencja promująca Model Partnerstwa Lokalnego. Podstawowym celem programu jest ożywienie gospodarcze na terenie powiatu i przeciwdziałanie bezrobociu. Program wspiera przedsiębiorstwa, pracowników, samorządy i społeczności lokalne w przezwyciężeniu problemów związanych z rozwojem gospodarczym i bezrobociem. 

    

    

indeks tematyczny "WIGRY" home Wigierski PN spis treści następny artykuł