URZĄD GMINY SUWAŁKI

 • 8 października Wójt, Przewodniczący Rady Gminy i Kierownik Referatu ds. Polityki Społeczno-Gospodarczej UG Suwałki uczestniczyli w Ogólnokrajowym Dniu Plonów ,,Levaro Juosta" (Wstęga Jawora) w Mariampolu. Obchody dożynkowe były podsumowaniem zbiorów i prezentacją tegorocznych płodów rolnych z poszczególnych okręgów i gmin na Litwie. Atmosferę umilały liczne występy zespołów ludowych.
 • W październiku przedstawiciele UG wzięli udział w XVI edycji Międzynarodowego Salonu Turystycznego „Tour Salon" w Poznaniu. Celem uczestnictwa w targach była promocja turystyczna Gminy Suwałki oraz regionu Suwalszczyzny.
 • 11 listopada Wójt i Kierownik Referatu ds. Polityki Społeczno-Gospodarczej UG Suwałki uczestniczyli w uroczystości otwarcia wystawy ,,Wspólne dziedzictwo archiwalne - Sudawia (Suwalszczyzna) w dokumentach archiwów Litwy i Polski", która odbyła się w Centrum Kultury w Mariampolu.
 • W listopadzie Urząd Gminy oddał do użytku publicznego zmodernizowaną drogę dojazdową do gruntów rolnych, o długości 2,28 km, położoną na terenie wsi Zielone I, Zielone II i Niemcowizna. Modernizacja drogi objęła wykonanie nawierzchni żwirowej z kruszywa naturalnego.
 • Wójt ogłosił konkurs pn. ,,Tradycja Świąt Bożego Narodzenia 2005", który został przeprowadzony w dwóch kategoriach: I - Szopka bożonarodzeniowa, II - Ozdoby choinkowe.

URZĄD GMINY KRASNOPOL

 • Wykonano nawierzchnię bitumiczną na drodze Romanowce-Murowany Most (1860 mb), nawierzchnię na łączniku ulic: Polnej i Wojska Polskiego w Krasnopolu oraz urządzenie odwadniające na skrzyżowaniu ulic: Wojska Polskiego i Sienkiewicza. Na cmentarzu z I wojny światowej położonym we wsi Kopiec wykonano prace remontowo-konserwatorskie. Prace te zostały sfinansowane przez Radę Pamięci Walki i Męczeństwa w Warszawie.
 • Wykonano remont kapitalny Remizy OSP w Romanowcach przy czynnym udziale mieszkańców wsi.
 • Podpisano umowę z Wojewodą Podlaskim na dofinansowanie budowy sali sportowej przy Gimnazjum w Krasnopolu ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Rozstrzygnięto przetarg w celu wyłonienia wykonawcy oraz podpisano umowę z firmą PRIBO Suwałki na realizację tego przedsięwzięcia.
 • Szkoły podstawowe w Mikołajewie i Krasnopolu otrzymały z MENiS pieniądze na wyposażenie dwóch pracowni w sprzęt komputerowy.

  

URZĄD GMINY GIBY

 • Od 1 października do 30 listopada Rada Gminy podjęła 11 uchwał.
 • Uczniowie szkół podstawowych uczestniczyli w konkursie plastycznym pt. „Bezpiecznie pomagam rodzicom w gospodarstwie rolnym", zorganizowanym pod patronatem Państwowej Inspekcji Pracy. Finał konkursu odbył się 6 grudnia w Puńsku.
 • 29 listopada w UG odbyła się uroczystość związana z nadaniem wyższego stopnia oficerskiego. Stopień porucznika otrzymali kombatanci: Bolesław Rogalewski i Czesław Dzimitrowicz; nominacji dokonał szef WKU w Suwałkach.

  

URZĄD GMINY NOWINKA

 • W ramach programu „Szkoła Marzeń" realizowany będzie projekt Zespołu Szkół w Nowince. Szkoła otrzymała dotację w wysokości 63.765 zł na działania związane ze zmniejszeniem proporcji edukacyjnych pomiędzy wsią, a miastem. Na realizacji projektu zyskają uczniowie i społeczność lokalna, a także wpłynie ona na wzrost szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w gminie Nowinka.
 • Dobiega końca modernizacja drogi wewnętrznej Podnowinka-Gatne II. Za kwotę prawie 40 tys. zł zostanie polepszona przejezdność 1,6 km odcinka drogi.
 • Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Olszance podjęła inicjatywę nadania szkole imienia gen. Witolda Urbanowicza - legendarnego pilota Dywizjonu 303, który urodził się w Olszance. Szkole zostanie ufundowany sztandar.

  

STAROSTWO POWIATOWE w SUWAŁKACH

 • Powiat Suwalski zajął V miejsce w rankingu wydatków inwestycyjnych powiatów opracowanego przez pismo samorządu terytorialnego „Wspólnota". Oceniane lata 2002-2004 wyniosły Powiat Suwalski w górę- z 42 na 5 miejsce. Ogromny sukces Powiatu Suwalskiego został uhonorowany 19 października nagrodą im. Kazimierza Wielkiego.
 • 11 listopada o godz. 12.00 uroczystą mszą świętą w kościele parafialnym w Filipowie rozpoczęły się powiatowe obchody Święta Niepodległości. Przy pomniku poświęconym marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu wciągnięto flagę i odegrano hymn państwowy. W uroczystości wzięli udział: Wójt Gminy Filipów, Starosta Suwalski, Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Filipów, delegacje samorządowe i rządowe, przedstawiciele wojska, policji, straży pożarnej, straży granicznej, organizacje, młodzież, Poseł na Sejm RP. Pod pomnikiem złożone zostały wiązanki kwiatów.
 • W dniu 12 listopada w Świetlicy Gminnej w Rutce-Tartak rozpoczęła się III Przygraniczna Parada Piosenki Patriotycznej. Współorganizatorami tej imprezy od pierwszej edycji są Starostwo Powiatowe w Suwałkach, Świetlica Gminna w Rutce-Tartak oraz Urząd Gminy w Rutce-Tartak. Impreza kierowana jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów powiatu suwalskiego i augustowskiego.
 • W dniach 25-30 października przedstawiciele samorządu powiatu suwalskiego, instytucji ochrony przyrody, ochrony zabytków oraz podmiotów związanych z turystyką, uczestniczyli w spotkaniu z partnerem Powiatu Suwalskiego w Niemczech - Powiatem Müritz z Meklemburgii - Pomorza Przedniego, a w dniach 14-15 listopada w wyjeździe na Litwę, do okręgu mariampolskiego.
 • Starostwo Powiatowe zorganizowało 12-13 grudnia międzynarodowe seminarium nt. wpływu wartości przyrodniczych i kulturowych na rozwój regionów. Walory regionów i ich wykorzystanie w rozwoju turystycznym zaprezentowali między innymi nowi partnerzy Powiatu Suwalskiego z Litwy, Finlandii, Estonii i Łotwy. W programie spotkania, zostały m.in. omówione metody i możliwości renowacji zabytków i pomników przyrody, trendy turystyki w UE oraz prognozy rozwoju turystycznego w województwie podlaskim.
 • 12 grudnia Powiat Suwalski podpisał oficjalne porozumienie o partnerskiej współpracy z litewskim regionem Šakiai. Jest to trzeci oficjalny partner Powiatu po niemieckim powiecie Müritz i litewskim regionie Kalvarija.
 • W Ośrodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Lipniaku trwa budowa budynku hotelowo-terapeutycznego. Realizowany jest pierwszy etap inwestycji - wykonanie piwnic, ścian i części stropów parteru.

  

STAROSTWO POWIATOWE w AUGUSTOWIE

 • Trwają prace na drogach powiatowych. W sierpniu 2005r. oddano do użytku drogę o długości ok. 4,3 km na terenie gminy Bargłów Kościelny prowadzącą z Popowa przez Rumiejki w stronę Rajgrodu. Całość inwestycji współfinansowana jest przez Powiat Augustowski, Gminę Bargłów Kościelny oraz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
 • Pięć szkół z terenu powiatu augustowskiego zakwalifikowało się do realizacji ogólnopolskiego programu „Szkoła Marzeń". Są to: Augustowskie Centrum Edukacyjne - Technikum Nr 1 w Augustowie, Szkoła Podstawowa w Bargłowie Kościelnym, Gimnazjum w Bargłowie Kościelnym, Szkoła Podstawowa w Krasnymborze i Gimnazjum w Nowince.
 • W ramach projektu „Pracownie komputerowe dla szkół", w edycji 2005, zakwalifikowano do wyposażenia w pracownie komputerowe cztery szkoły prowadzone przez Powiat Augustowski: Gimnazjum Nr 5 Specjalne w Augustowie i Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 2 w Zespole Szkół Technicznych im. Gen. I. Prądzyńskiego w Augustowie. Każda ze szkół otrzyma: 19 komputerów, serwer, rzutnik multimedialny z komputerem przenośnym, a także oprogramowanie edukacyjne.

   

STAROSTWO POWIATOWE w SEJNACH

 • Starostwo przystąpiło w listopadzie do realizacji kolejnego cyklu warsztatów w ramach projektu „Szlakiem polsko-litewskich tradycji kulinarnych". Grupy robocze opracowały przepisy i technologie produkcji potraw, z wyrobu których znany jest region pogranicza, są to: sękacz sejneński i mrowisko. Inną grupą potraw były regionalne potrawy z ziemniaka, takie jak: kartacze, soczewiaki, bliny po litewsku, czenaki, kiszka czy babka ziemniaczana. Projekt dofinansowany jest ze środków Phare 2003.
 • 22 listopada zawitał do Sejn Joel Buton - wędrowiec z Francji. Do Sejn przyszedł pieszo po 7-miesięcznej wędrówce przez kraje nadbałtyckie, ciągnąc za sobą wózek ze swoim dobytkiem. Przemierzając przez cała Europę od roku 1999 niesie pokojowe przesłanie, prosząc o pokój dla dzieci, niewinnych ofiar wojen. Przeszedł ponad 30 tys. km i zebrał ponad 144 tys. podpisów. Swoją wędrówkę planuje zakończyć w 2009 r. na Polach Elizejskich w Paryżu.

   

   

   

Opracowanie: Wiesława Malinowska 

  

  

indeks tematyczny "WIGRY" home Wigierski PN spis treści następny artykuł