Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

  

Nr 4/2012

   

Z życia WPN-u

Obce gatunki
- nawłocie

Wymiana wody
w jeziorze Wigry

Zabłąkani w toni
jeziora

Osada neolityczna
w Wysokim Moście

Fotoreportaż

Słupie - poznaj pieszo
i na nartach

Grzegorz Pietrewicz

Wiadomości lokalne

Rozmaitości

Redakcja

Początek numeru

  Strona główna

FOTOREPORTAŻ

KOSZENIE TRZCINY    

   

Zimowe lokalne wycinanie roślinności wynurzonej w jeziorze Wigry służy poprawie krążenia wód w strefie płytkiego litoralu oraz polepszaniu warunków bytowania i rozrodu ryb. Niektóre akweny Wigier charakteryzują się podwyższoną żyznością powodującą bujny wzrost roślinności wynurzonej (trzcinowisk). Gęste trzcinowiska stanowią dość szczelną barierę uniemożliwiającą oczyszczanie strefy brzegowej ze zwałów materii organicznej (głównie szczątków roślinności wodnej i lądowej) podczas jesiennych i wiosennych wiatrów. Materia ta ulega rozkładowi, czemu towarzyszy obniżanie się koncentracji tlenu i pogorszenie się warunków sanitarnych w wodach litoralu. Zmniejsza się przez to powierzchnia tarlisk ryb (m.in. szczupaka i lina) oraz następuje pogorszenie warunków bytowania stadiów młodocianych ryb. Sposobem na zahamowanie procesu degradacji strefy płytkiego litoralu jest zimowe koszenie trzcinowisk i wywożenie pozyskanej masy roślinnej. Corocznie wykaszane jest ok. 20 ha trzcinowisk na północnym i południowym akwenie Wigier, w rejonie miejscowości: Cimochowizna, Leszczewek, Stary Folwark, Tartak, Magdalenowo, Wigry, Czerwony Folwark, Rosochaty Róg, Mikołajewo, Czerwony Krzyż, Zakąty. Wycinanie roślin wykonywane jest w ten sposób, że obszary koszone i niekoszone na przemian się przeplatają - po obszarach koszonych pozostawiane są nieskoszone partie o podobnej długości. Tworzony jest w ten sposób mozaikowy ciąg siedlisk zapewniający korzystne warunki dla tarła dla ryb, a także dla bytowania ptactwa oraz innych zwierząt związanych ze środowiskiem wodnym.

   

Fotografie:

Małgorzata Januszewicz (1-8, 11, 13-14)

Jarosław Borejszo (9-10, 12)

 

      

kliknij, aby powiększyć

1   2   3

 4   5   6  

7   8   9

10   11   12  

13   14


 

 

indeks tematyczny "WIGRY" home Wigierski PN spis treści następny artykuł