Rozdanie Nagród "Zielonego Liścia"

Wigierski Park Narodowy, 10 maja 2002 r.


Nagroda "Zielonego Liścia" jest przyznawana od 1993 roku osobom, które przyczyniły się do promowania  i realizacji programu ekorozwoju na obszarze Zielonych Płuc Polski. To zaszczytne wyróżnienie wręczane jest za pracę społeczną - indywidualną lub grupową, nie obejmując osób działających w ramach instytucji państwowych, samorządowych lub przedsiębiorstw.

Nagroda, przyznawana przez Kapitułę  “Zielonego Liścia” w składzie:  Andrzej Kassenberg, Stefan Kozłowski, Zdzisław Szkiruć, Krzysztof Wolfram, tworzona jest z prywatnego funduszu założycielskiego Kapituły w kwocie 10000 USD. Fundusz ten powstał ze środków przekazanych przez zespół reprezentujący Inicjatywę Obywatelską z Rugii (Niemcy) – zwycięzcę Konkursu Nagrody Forda `92 w zakresie ochrony środowiska zespołowi polskiemu – finaliście tego konkursu, w dowód uznania dla projektu Zielone Płuca Polski.

Kapituła Nagrody, na posiedzeniu w dniu 27 marca 2002 roku po rozpatrzeniu nadesłanych wniosków, zadecydowała, iż w roku  2001 "Zielony Liść" otrzymają:

1.JERZY KRUSZELNICKI - Nowa Ukta, woj. warmińsko- mazurskie - biolog absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszkający na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Jeden z inicjatorów fundacji na rzecz Ochrony Mazurskiego Parku Krajobrazowego i dorzecza Krutyni. Z jego inicjatywy powstały dwa rezerwaty przyrody na Mazurach - "Krutynia Dolna" i "Pierwos". Współautor II wydania Polskiej Czerwonej Księgi Roślin, gdzie zostały opisane najbardziej zagrożone rośliny Polski północno-wschodniej.
2.PRZEMYSŁAW NAWROCKI - Białystok - kierownik projektu WWF "Biebrzański Park Narodowy", przez osobiste zaangażowanie wniósł znaczący wkład w propagowanie idei ochrony bagien biebrzańskich. Włączył samorządy lokalne i społeczność w proces ochrony przyrody zgodnie z zasada "Chronić przyrodę z ludźmi i dla ludzi". Współpomysłodawca wielu projektów organizowanych na rzecz zainteresowania bagnami biebrzańskimi m.in.: projektu wykaszania łąk turzycowych, założenia "Wszechnicy Biebrzańskiej", Targów Produktu Lokalnego pt. "100 Pomysłów dla Biebrzy".

"Zielony Liść" dla J.Kruszelnickiego (fot.M.Kamiński)
Pan Jerzy Kruszelnicki odbiera nagrodę z rąk Krzysztofa 
Wolframa i Zdzisława Szkirucia - dyrektora WPN 
(fot.M.Kamiński)


Pan Przemysław Nawrocki przyjmuje gratulacje 
od Pani prof. Ewy Symonides, Głównego Konserwatora Przyrody 
(fot.M.Kamiński)

3.ROMAN PRUSKI - Przewalanka, woj. podlaskie - emerytowany leśnik, zarówno podczas pracy zawodowej, jak i w okresie emerytalnym wszystkie jego działania były podporządkowane jednej zasadzie: ochronić to co naturalne, cenne przed zniszczeniem, niewłaściwym zagospodarowaniem. Niewątpliwie najcenniejszym osiągnięciem jest Rezerwat Krzemianka, zlokalizowany w Puszczy Knyszyńskiej, wiele lat trzeba było poświęcić na zebranie odpowiedniej ilości materiałów stanowiący przekonujący dowód, iż ten fragment puszczy kryje w sobie cenny obiekt -kilkudziesiąt kopalni krzemienia z epoki brązu.
4.GRZEGORZ RĄKOWSKI - Warszawa - przyrodnik, autor wielu przewodników turystyczno-krajoznawczych po północno-wschodniej Polsce; czytając i idąc szlakami zaproponowanymi przez autora mamy pewność, że sam je przeszedł a to co zostało opisane jest odzwierciedleniem rzeczywistości. Autor "Transgranicznych obszarów chronionych na wschodnim pograniczu Polski". Dzięki swojemu doświadczeniu oraz zamiłowaniu do przyrody i turystyki wielokrotnie konsultował różne projekty np. komentarze do filmów Zielone Płuca Polski i Zielone Płuca Europy. Przez wiele lat udzielał się społecznie jako przewodnik w Klubie Turysty UNIKAT przy Uniwersytecie Warszawskim.

5.STEFAN ŻAGIEL - Ciechanów, woj. mazowieckie - publicysta i reporter "Tygodnika Ciechanowskiego", gdzie poświęca dużo uwagi sprawom ochrony przyrody, ochrony środowiska naturalnego i wszelkim problemom z tym związanym. Wraz z zespołem redakcyjnym propagator wielu imprez popularyzujących aktywny wypoczynek w Welskim Parku Krajobrazowym - poprzez wytyczanie szlaków turystycznych i kajakowych.

W uroczystym rozdaniu Nagród "Zielonego Liścia" uczestniczyła Pani prof. Ewa Symonides - Wiceminister Środowiska - Główny Konserwator Przyrody, laureaci wcześniejszych edycji konkursu, przedstawiciele prasy, radia i telewizji.
.

.