Zasady

zwiedzania

 

Przewodnik - PRZECZYTAJ

 

Przewodnik - POSŁUCHAJ

 

Galeria zdjęć

 

Strona główna

WPN

 

 

ZAPRASZAMY

 

 

Wystawa mieści się w Czerwonym Folwarku w magazynach bazy rybackiej WPN przy Zielonym Szlaku, nad jeziorem Postaw. Powstała dzięki środkom finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz dobrej woli i zaangażowaniu wielu instytucji i osób prywatnych, m.in. Muzeum Okręgowego w Suwałkach, Muzeum Kanału Augustowskiego, Sejneńskiego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, Piotra Malczewskiego, Tadeusza Smagacza, Jana Korsakowskiego i wielu innych. W 2018 roku została nieco zmodernizowana dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Wystawę adresujemy do wszystkich, którym bliskie sercu są walory przyrodnicze, historyczne i kulturowe okolic jeziora Wigry, w szczególności osób zainteresowanych wędkarstwem i rybactwem. Poza posterami zobaczymy wiele ciekawych eksponatów, m. in. dłubankę, łódź, kuter, kruszarkę do lodu, model aparatu inkubacyjnego ikry oraz liczny sprzęt rybacki stosowany do połowu ryb i raków. Na wystawie można obejrzeć modele niektórych gatunków ryb oraz zdjęcia i filmy o tematyce rybackiej.

 

Wystawa czynna jest w okresie letnim codziennie w godzinach 9.00-17.00.

Istnieje możliwość dotarcia do wystawy od strony wody; sprzęt pływający można pozostawić przy pomoście bazy rybackiej.

 

Opłata: karta wstępu do parku jednodniowa: 6 zł / ulgowa 3 zł;

                                                         tygodniowa: 15 zł / ulgowa 7,50 zł;

                                                  dwutygodniowa: 21 zł / ulgowa 10,50 zł.

 

Opłaty za wstęp do parku nie pobiera się: od dzieci w wieku do 7 lat, od osób, które posiadają zezwolenie dyrektora parku na prowadzenie badań naukowych, uczniów szkół i studentów odbywających zajęcia edukacyjne w parku narodowym w zakresie uzgodnionym z dyrektorem parku, mieszkańców gmin położonych granicach parku i gmin graniczących z parkiem, osób przebywających na ogólnodostępnych plażach „Krzywe” nad jeziorem Czarnym oraz w Starym Folwarku przy Muzeum Wigier nad jeziorem Wigry, osób udających się do miejsc kultu religijnego, osób posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny. Osoby, które wykupiły licencję wędkarską nie płacą za karty wstępu do WPN w okresie jej obowiązywania. Opłata ulgowa za wstęp do parku dotyczy: uczniów i studentów, emerytów i rencistów, osób niepełnosprawnych, żołnierzy służby czynnej.

Więcej informacji można uzyskać w Zespole ds. Udostępniania Parku, tel. 87 56 32 568, 87 56 32 562, 510 992 672, 510 992 674; e-mail: turystyka@wigry.org.pl lub bezpośrednio na wystawie w Czerwonym Folwarku, tel. 510 992 693.