Ocalić od zapomnienia

 

Informacje archiwalne

 

Strona główna

WPN

 

 

STRONA W BUDOWIE

 


Wystawa aktualnie jest modernizowana, ponowne otwarcie

jest planowane na październik 2022 roku.

 

 

Modernizacja wystawy jest finansowana w ramach  PROJEKTU LT-PL-5R-384

„Współpraca Litwy i Polski w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego

i promowanie rozwoju turystyki”

 

Więcej informacji o projekcie: www.wigry.org.pl/interreg/projekt_01/opis.htm

 


WPN