Strona główna
 Aktualności
 Historia
 Wystawy
 Oferta
 edukacyjna
 Zasady
 zwiedzania
 Dojazd
 Wirtualne
 muzeum
 Kronika
 Kontakt
 Wigierski Park
 Narodowy
 
 

ZASADY ZWIEDZANIA

  

  

Godziny otwarcia

 

Muzeum Wigier jest czynne codziennie w godzinach od 9.00 do 15.00.

 

Ostatnie wejście na ekspozycję 30 minut przed zamknięciem muzeum.

 

Grupy zorganizowane przyjmujemy po uprzednim uzgodnieniu terminu -

telefonicznie 87 563 01 52 lub mailowo muzeum.wpn@wigry.org.pl

 

 

Cennik

     

Bilet normalny 16 zł
Bilet ulgowy1 8 zł
Bilet rodzinny2 40 zł
Wodne ścieżki bilet normalny 30 zł
Wodne ścieżki bilet ulgowy3 20 zł
Lekcja muzealna4
(1 godzina lekcyjna)
8 zł lub 10 zł/osobę
Prelekcja
(1 godzina lekcyjna)
100 zł/grupę
Przewodnik do 25 osób 65 zł
Przewodnik powyżej 25 osób 80 zł

 

  

1 Bilet ulgowy przysługuje:

uczniom i studentom,

emerytom i rencistom, osobom niepełnosprawnym,

nauczycielom oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych,

mieszkańcom Wigierskiego Parku Narodowego,

żołnierzom służby czynnej,

posiadaczom Karty Dużej Rodziny

 

Dzieci w wieku do 5 lat - wstęp wolny

  

2 Bilet rodzinny do Muzeum Wigier przysługuje jednej lub dwóm osobom dorosłym z dziećmi

  w wieku do lat 18, będącymi członkami tej rodziny.

  

3 Bilet ulgowy na wodne ścieżki przysługuje:

uczniom i studentom,

emerytom i rencistom,

osobom niepełnosprawnym,

żołnierzom służby czynnej,

mieszkańcom Wigierskiego Parku Narodowego.

  

Dzieci w wieku do 2 lat - wstęp wolny

  

4 Opłata nie obejmuje zwiedzania muzeum. Lekcja „Badanie właściwości fizyko-chemicznych

  wody jeziora Wigry” – koszt 10 zł od osoby, pozostałe lekcje koszt 8 zł od osoby.