Zakończył się, ogłoszony przez WPN, wielki konkurs

OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA

Wigierski Park Narodowy zaapelował do wszystkich którym zachowanie wartości kulturowych regionu jest bliskie, aby wzięli udział w konkursie gromadzenia zabytków kultury materialnej Suwalszczyzny.

   

Pierwsze eksponaty (fot.M.K)
Przedmioty gospodarstwa
domowego i rzemieślnicze
Celem konkursu było:
 • Zgromadzenie przy pomocy lokalnej ludności eksponatów, które będą wykorzystywane w edukacji kulturowej i prezentowane w obiektach Parku;
 • Realizacja zadań Międzyresortowego Programu “Świadome Kształtowanie Krajobrazu i Ochrona Krajobrazu Kulturowego”;
 • Zainteresowanie dzieci, młodzieży, ludzi miejscowych życiem codziennym w minionych latach - jak żyli, jak się ubierali, jakich sprzętów używali w gospodarstwie domowym, jakimi narzędziami, przedmiotami posługiwali się w życiu codziennym i przy wykonywaniu zawodu: rolnika, kowala, rybaka, garncarza, tkaczki, koronkarki, krawcowej i innych;
 • Rozbudzenie wśród młodzieży zamiłowania do zbieractwa i dostrzegania wartości, jakie niesie uprawiane hobby;
 • Pobudzenie wrażliwości i świadomości na otaczający i odchodzący w zapomnienie czas. Uświadomienie społeczeństwu, że rzeczy już nieużywane wychodzące z mody stanowią wartość historyczną i są świadectwem życia. Każdy przedmiot wyrzucony jako niepotrzebny może być ostatnim, który jeszcze się zachował.
Konkurs objął:
 • przedmioty codziennego użytku (np. żelazka, garnki żeliwne, pralki, tary, kijanki, balie, kołowrotki, butelki, beczułki, makatki)
 • narzędzia używane w gospodarstwie i otoczeniu (żarna, cepy, kowadła, koryta, bryczki, stare sanie, widły drewniane, kosy, sierpy, cebrzyki, masielnice itp.)
 • stroje i wyroby ludowe
 • sprzęty wyposażenia domów (stare kufry, krzesła, stoły, półki itp.)
 • wyposażenie warsztatów rzemieślniczych (kowadła, cęgi, kieraty); przedmioty stosowane do wypieku sękaczy
 • przedmioty używane przy hodowli zwierząt (koryta, kamienne poidła itp.)
Krosna (fot.M.K)
Warsztat tkacki

Kołowrotek (fot.MK)
Eksponaty zgromadzone
w sali wystawowej Parku

W konkursie, trwającym cały rok (od 18.04.2000 do 20.04.2001) mógł brać udział każdy, bez ograniczeń wiekowych.

Komisja konkursowa w składzie:
1. Anna Augustynowicz – Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki (etnograf)
2. Helena Kozłowska – Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki (etnograf)
3. Małgorzata Wojdełko – Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki (pedagog)
4. Andrzej Strumiłło – artysta plastyk
5. Maciej Ambrosiewicz – kulturoznawca
6. Elżbieta Sadkowska Szkiruć – pomysłodawca konkursu
7. Zdzisław Szkiruć – dyrektor WPN, przewodniczący komisji

dokonała przeglądu i oceny 539 zgromadzonych eksponatów oraz wyłoniła laureatów konkursu.

Laureatami Konkursu konkursu zostali

w kategorii na najaktywniejszego uczestnika:
Barbara Maliszewska
Henryka Jurkun
Zofia Miszkiel
Janina Huszcza
Tadeusz Świacki
Andrzej Maliszewski
Anna Maliszewska
Zofia Tarasiewicz
Beata Koncewicz

w kategorii na najcenniejszy eksponat:
Wojciech Kamiński – (narzuty wełniane z 1905r.)
Helena Aneszko – (krosno i narzędzia obróbki lnu)
Zofia Miszkiel – (szlabanek, warsztat stolarski)
Czesław Nieszczerzwski – (młockarnia z wcześnych lat powojennych)
Andrzej Maliszewski – (stare maszyny rolnicze)
Małgorzata Kowalewska – (uprząż i dowód tożsamości konia z 1947r.)
Janina Świacka – (zestaw narzędzi do pieczenia chleba: łopata, kosiory, łachańka)
Jerzy Bąbik – (strug drewniany, piła stolarska)
Wiesława Malinowska – ( tragi i uprząż konna)
Marek Jeromin – (lewarek budowlany – pocz. XX w., sikawka pszczelarska)
Zofia Tarasiewicz – (maszyna do szycia "Pffaf", samowar z Tuły)

Łopaty chlebowe (fot.M.K.)
Łopaty do pieca chlebowego

   

Wszyscy laureaci otrzymali nagrody. Były nimi m.in. pralki, telewizor, magnetowid, aparaty fotograficzne, kuchenka mikrofalowa, odkurzacz, drobny sprzęt gospodarstwa domowego. Dziewięciu laureatów otrzymało nagrodę w postaci opłacenia kosztów atrakcyjnej wycieczki.

Komisja postanowiła przyznać nagrodę specjalną Zdzisławowi Zaborowskiemu w postaci magnetowidu za nakręcenie i zmontowanie filmu edukacyjnego pt. „Kręcanica” o ginącej umiejętności wyrobu – kręcenia bata z dębowego drewna.

Komisja przyznała także 20 dodatkowych wyróżnień osobom, które ofiarowały Parkowi dużą liczbę ciekawych eksponatów. Osoby wyróżnione otrzymały nagrody w postaci: sprzętu turystycznego, aparatów fotograficznych i sprzętu gospodarstwa domowego. 40 osób, w tym 20 uczniów lokalnych szkół, otrzymało upominki w postaci nagród książkowych.

 

Logo NFOŚiGW

Fundatorem części nagród był
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Obejrzyj przewodnik po wystawie !

Powrót do aktualności