Z ENERGIĄ ŁĄCZYMY POKOLENIA

Liczba osób biorących udział w działaniach projektu:

Na projekt składały się dwa główne bloki działań:

Część pierwsza projektu to blok imprez i wydarzeń edukacyjnych z zakresu szeroko pojętej edukacji ekologicznej, integrujących różne grupy wiekowe odbiorców – dzieci, młodzież, osoby dorosłe oraz seniorów. Zorganizowano następujące wydarzenia: warsztaty animacji poklatkowej dla dzieci i młodzieży, konkurs na wykonanie animacji poklatkowej o tematyce przyrodniczej, Noc Sów, Poranek Dzięcioła, Noc Nietoperzy, Rykowisko, Dzień Ziemi, warsztaty „Jak pszczołom się przysłużyć” (Wielki Dzień Pszczół), cykl 6 przyrodniczych warsztatów ruchowych, 12 spotkań nordic walking „Odetchnij lasem”, Letnia Akademia Przyrody, cykl 9 „Gawęd o przyrodzie” oraz 6 spotkań „Przyroda w filmie”.

Druga część projektu to modernizacja wystawy stałej w Muzeum Wigier pt. „Geologia i krajobraz Wigierskiego Parku Narodowego”. W ramach działania wykonano m.in: multimedialną makietę plastyczną ukształtowania WPN w skali 1:1000, grę „Budowa geologicznej struktury Ziemi”, grę „Wędrówka kamieni”, gablotę z modelem kształtowania się terenu, grę edukacyjną „Podróż w czasie i przestrzeni”, plansze, i inne. Wystawa została uroczyście otwarta w dniu 28 października 2022 r.
Strona główna Wigierskiego Parku Narodowego