Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

  

Plan działalności edukacyjnej WPN w roku 2020
 

Lp.

Wydarzenie

Termin

Programy stałe, zajęcia edukacyjne, spotkania, warsztaty

1.

Zajęcia edukacyjne na ścieżkach edukacyjnych i w siedzibie WPN
w Krzywem

Program – Załącznik Nr 1

cały rok

2.

Lekcje muzealne i prelekcje w Muzeum Wigier oraz lekcje na wodnych ścieżkach edukacyjnych

Program – Załącznik Nr 2

cały rok

(ścieżki wodne:

01.05-31.10)

3.

Zajęcia zamawiane (poza bazą dydaktyczną WPN): prelekcje
i prezentacje

cały rok

4.

Zajęcia w Ośrodku Edukacji Środowiskowej nad Zatoką Słupiańską

Program – Załącznik Nr 1

4 maja – 30 września

5.

Lato w Wigierskim Parku Narodowym

(cykl zajęć od poniedziałku do piątku dla osób indywidualnych na ścieżkach edukacyjnych przy Ośrodku Edukacji Środowiskowej nad Zatoką Słupiańską i przy siedzibie WPN w Krzywem)

lipiec- sierpień

6.

Spotkania tematyczne z uczniami szkół z terenu parku i otuliny – 12 spotkań1

cały rok,

3 spotkania w kwartale

7.

Cykl zajęć dla dzieci niepełnosprawnych we współpracy ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Suwałkach

cały rok,

2 spotkania w miesiącu

8.

Cykl zajęć dla dzieci z Punktu Przedszkolnego i Oddziału Przedszkolnego w Starym Folwarku we współpracy z Fundacją Forum Inicjatyw Społecznych

styczeń - czerwiec

9.

Cykl prelekcji w Bibliotece przy SP Nr 11 w Suwałkach

cały rok,

1 spotkanie w kwartale

10.

Zimowa Akademia Przyrody - cykl zajęć w czasie ferii zimowych (zajęcia dla dzieci z terenu WPN i okolic)1

21-24 stycznia

11.

Warsztaty tematyczne dla osób dorosłych (nauczyciele, mieszkańcy terenu parku, podmioty turystyczne), 2 warsztaty 1

6 czerwca

19 września

12.

Letnia Akademia Przyrody
(cykl zajęć w czasie wakacji w Ośrodku Edukacji Środowiskowej, dla dzieci z terenu WPN i okolic) 1

lipiec

13.

Spotkania dla osób dorosłych dotyczące różnorodności biologicznej
(2 spotkania w Muzeum Wigier dla mieszkańców parku i okolic)1

listopad

Imprezy, akcje, konferencje

Udział WPN w imprezach zewnętrznych (organizacja stoisk informacyjnych i promocja, we współpracy z lokalnymi samorządami, sołectwami, placówkami oświatowymi, kulturalnymi oraz organizacjami turystycznymi).

cały rok

Cykl „Spotkania z podróżnikami” w Muzeum Wigier, co najmniej jedno w kwartale - 4 spotkania

(impreza otwarta dla wszystkich zainteresowanych)

cały rok

Finał konkursu fotograficzny „Rybki małe, duże i największe w Muzeum Wigier

(impreza otwarta dla wszystkich zainteresowanych)

21 lutego

„Noc Sów”

(impreza otwarta, dla wszystkich zainteresowanych)

marzec

„Poranek Dzięciołów”

(impreza otwarta, dla wszystkich zainteresowanych)

kwiecień

Noc muzeów w Muzeum Wigier „Szukanie kwiatu paproci-mity
i fakty”1 (impreza otwarta dla wszystkich zainteresowanych)

16 maja

Poznaj Wigierski Park Narodowy z przewodnikiem – cykl wycieczek pieszych i rowerowych1

(impreza otwarta dla wszystkich zainteresowanych), działanie koordynowane przez Sekcję ds. Udostępniania Parku

maj - sierpień

Gra terenowa „Wśród lasów, pól i jezior, czyli co nie tylko Żwirek
i Muchomorek wiedzieć powinni o wigierskiej przyrodzie” 1

(impreza otwarta dla wszystkich zainteresowanych)

30 maja

Wigierski Festiwal Podróżniczy w Muzeum Wigier

(impreza otwarta dla wszystkich zainteresowanych)

10-12 lipiec

Cykl „Gawędy o przyrodzie” w Ośrodku Edukacji Środowiskowej -
6 spotkań

(impreza otwarta dla wszystkich zainteresowanych)

lipiec - sierpień

„Wielki Dzień Pszczół”

(impreza otwarta dla wszystkich zainteresowanych)

8 sierpnia

Regaty o Puchar Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego

(impreza otwarta, we współpracy z PTTK Oddział w Suwałkach)

15 sierpnia

Akcja sprzątania rzeki Czarnej Hańczy1 Muzeum Wigier

(impreza otwarta dla wszystkich zainteresowanych)

6 września

„GRAmy w Przyrodę - oficjalna prezentacja gry planszowej z okazji Dnia Flory, Fauny i Naturalnych Siedlisk2

(impreza otwarta dla wszystkich zainteresowanych)

19 września

Akcja „Sprzątanie Świata”

(impreza otwarta dla wszystkich zainteresowanych)

25 września

Rykowisko nad Wigrami

(impreza otwarta dla wszystkich zainteresowanych)

wrzesień

Świat śluzowców

(impreza otwarta, dla wszystkich zainteresowanych)

listopad

Konkursy

Konkurs fotograficzny „Rybki małe, duże i największe” Muzeum Wigier

styczeń, luty

„GRAmy w Przyrodę” konkurs internetowy na diamenty WPN, czyli najcenniejsze miejsca w WPN2

I, II kwartał

Konkurs fotograficzny na zdjęcia do kalendarza Wigierskiego Parku Narodowego na 2021 r. (2022)

I, II, III kwartał

Konkurs wędkarsko-ekologiczny1 Muzeum Wigier

(impreza otwarta dla wszystkich zainteresowanych)

29 sierpnia

Konkurs wiedzy pt. „Różnorodność biologiczna i formy ochrony przyrody w Polsce” (dla uczniów klas 7 i 8 szkoły podstawowej,

we współpracy z Białowieskim Parkiem Narodowym)

15 września – 15 grudnia

Muzea, wystawy stałe i okresowe

Stała wystawa w Muzeum Wigier im. Alfreda Lityńskiego

w Starym Folwarku

cały rok

Stała wystawa w siedzibie Wigierskiego Parku Narodowego w Krzywem pt. „Nad Wigrami”

cały rok

Stała wystawa etnograficzna „Ocalić od zapomnienia” w Krzywem

cały rok

Stała wystawa „Historia i tradycje rybołówstwa nad Wigrami” w Czerwonym Folwarku

czerwiec - wrzesień

Wystawa czasowa w Muzeum Wigier ”Rośliny paleobotaniczne”

1 luty – 25 czerwca

Wystawa czasowa w Muzeum Wigier „Paleozoologia”

7 lipca - 30 listopada

Wystawa czasowa ilustracji wykorzystanych w grze edukacyjnej – „GRAmy w Przyrodę”

II, III kwartał

Wydawnictwa

Kwartalnik „Wigry”, cztery numery1

cały rok

Witryna internetowa: http://www.wigry.org.pl

cały rok

Kalendarz na 2021 rok1

IV kwartał

1 zadanie dofinansowane ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko w ramach umowy POIS.02.04.00-00-0062/16-00 oraz środków NFOŚiGW w ramach umowy 96/2017/Wn50/OP-po-ys/D. Projekt „Wigierski Park Narodowy – znam, rozumiem, wspieram” ZRYW2017.

 

2 Wydarzenia odbędą się po uzyskaniu dofinansowana ze środków WFOŚiGW w Białymstoku
w ramach projektu „GRAmy w Przyrodę”

 

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

  

  

Powrót

    

Strona główna Wigierskiego Parku Narodowego