PŁAZY

  

 Żaby
 Traszki
 Ropuchy
 Rzekotka
 Kumak
 Grzebiuszka
 Znaczenie
 i ochrona
 Strona główna
 WPN-u

  

Tekst:
Anna i Lech
Krzysztofiak

Zdjęcia:
Lech Krzysztofiak

Rysunki:
Anna Krzysztofiak

Wykonanie
strony:
 
KAJA
 
2003

  

  

  

Kumak

  

Źrenica oka (od lewej):
kumaka, grzebiuszki, pozostałych płazów

 

KUMAKI Bombina wyglądają jak małe ropuszki - ich skóra, podobnie jak u ropuch, pokryta jest licznymi brodawkami, nie mają jednak charakterystycznych dla ropuch parotydów. Brak im również błon bębenkowych. Cechą odróżniającą kumaki od innych płazów jest sercowaty lub trójkątny kształt źrenicy. Jad zawarty w gruczołach skórnych kumaka jest jednym z najsilniejszych spośród jadów produkowanych przez nasze płazy.

  

Kumak nizninny (Bombina bombina)

  

W Polsce spotykamy dwa gatunki kumaków: kumaka nizinnego Bombina bombina i kumaka górskiego Bombina variegata. Na terenie WPN występuje tylko kumak nizinny.

  

Kumak nizinny występuje w Europie środkowej i wschodniej, w Polsce jest stosunkowo pospolity na całym obszarze, prócz terenów górskich. Na gody wybiera małe i płytkie zbiorniki wody stojącej, o mulistym dnie i obfitej roślinności wodnej, np.: stawy, glinianki, rowy, rozlewiska wody deszczowej. W rejonie WPN spotykany jest w małych, śródpolnych oczkach na gruntach kilku wsi, np.: w Rosochatym Rogu, Leszczewie, Królówku i Kaletniku.

  

Kumak nizinny - brzuszna strona ciała

  

  

  

Długość ciała kumaka waha się od 4 do 6 cm. Grzbietowa strona ciała przyjmuje barwę szaro-brunatną lub czarną, spodnia strona jest natomiast ciemnoniebieska lub czarnopopielata, pokryta nieregularnymi, pomarańczowymi plamami. W poczuciu zagrożenia kumak przyjmuje charakterystyczną pozę: unosi kończyny, pokazując jaskrawo ubarwione powierzchnie wewnętrzne stóp i dłoni.

  

  

  

  

  

Samiec kumaka w czasie wydawania głosu

  

Kumak jest zwierzęciem ciepłolubnym i najsilniej spośród naszych płazów związanym ze środowiskiem wodnym. Aktywny jest raczej w ciągu dnia, rzadziej w nocy. Ze snu zimowego budzi się w kwietniu, gody odbywa od maja do czerwca, czasem jeszcze w lipcu. W okresie godowym u samców rozwijają się parzyste rezonatory - worki powietrzne, umieszczone na dnie jamy gębowej. Samce wydają charakterystyczne, metaliczne dźwięki, przypominające wielokrotnie powtarzaną głoskę "U". Po popisach głosowych samce łączą się z samicami w tzw. ampleksus, po czym samica składa jaja, zapładniane przez samca. Niewielkie pakiety skrzeku przyczepiane są do pędów roślin podwodnych.

  

  

Skrzek i kijanka kumaka

  

Kijanki wykluwają się po 8-10 dniach. Pod koniec lata, po okresie intensywnego odżywiania się, kijanki ulęgają przeobrażeniu, mierzą wtedy około 1,5 cm. Kumak nizinny zimuje gromadnie w rozpadlinach, norkach, pod liśćmi. Żyje około 20 lat.

  

  

  

  

Pokarm kumaka nizinnego

  

Pokarmem kumaka są głównie zwierzęta wodne: pajęczaki (np. wodopójki), skorupiaki (dafnie, oczliki, małżoraczki), larwy i poczwarki owadów wodnych, na lądzie zaś polują na owady (pluskwiaki, mrówki), wije i ślimaki.

  

Ze względu na silnie toksyczną wydzielinę gruczołów jadowych kumaki nie mają wielu wrogów naturalnych, należą do nich np. zaskroniec, żmija, niektóre ptaki drapieżne, norka amerykańska i tchórz.

  

  

  

Wrogowie naturalni kumaka nizinnego

  

Podstawową formą ochrony kumaka nizinnego jest ochrona jego miejsc rozrodu (niewielkich, śródpolnych oczek wodnych), polegająca na pogłębianiu wysychających stawów lub odtwarzaniu już zanikłych.

  

  

   

  

  

 

  

dalej