2. GATUNKI RAKÓW WYSTĘPUJĄCYCH W POLSCE

  

RAK SZLACHETNY (Astacus astacus L.)

Nasz rak rodzimy (rys. l) występował prawdopodobnie po zakończeniu epoki lodowcowej jako jedyny przedstawiciel raków do końca XIX wieku.

Synonimy: KRÓTKOSZCZYPCOWY,RAK RZECZNY, SZEWC

  

  

Rys. 1. Rak szlachetny (Astacus astacus L.)

  

RAK BŁOTNY (Pontastacus leptodactylus Esch.)

Rak błotny, synonim Astacus leptodactylus Esch. (rys. 2) w sposób naturalny rozprzestrzeniony jest szeroko w słodkowodnych zlewiskach Morza Czarnego i Kaspijskiego. Po masowych śnięciach raków szlachetnych spowodowanych dżumą raczą (druga połowa XIX wieku) rozpoczęto zasiedlać nim wody Europy Środkowej, gdyż mylnie sądzono, że jest odporny na tę chorobę.

Synonimy: DŁUGOSZCZYPCOWY, KRAWIEC, STAWOWY

   

Rys. 2. Rak błotny (Pontastacus leptodactylus Esch.)

   

RAK PRĘGOWATY (Orconectes limosus Raf.)

W 1891 roku niemiecki hodowca, Max von dem Borne sprowadził ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej do stawów rybnych w Barnówku koło Dębna Lubuskiego 100 egzemplarzy tego gatunku (rys. 3). Rzeką Myślą rak pręgowaty przedostał się do Odry i rozpoczął ekspansję najpierw na teren Wielkopolski i Pomorza Zachodniego, a następnie dotarł do dorzecza Wisły i opanował praktycznie obszar całego kraju z wyjątkiem skrawka południowo-wschodniej Polski. Występuje w wodach III klasy czystości, a nawet pozaklasowych (ŚMIETANA i STRUŻYŃSKI 1999).

Synonimy: AMERYKAŃSKI

  

Rys. 3. Rak pręgowaty (Orconectes limosus Raf.)

  

RAK SYGNAŁOWY (Pacifastacus leniusculus Dana)

W 1960 roku sprowadzony do Szwecji z Ameryki Północnej jako gatunek odporny na dżumę raczą. Jest jednak jej nosicielem. W 1972 roku został introdukowany w Polsce (rys. 4).

Synonimy: SZWEDZKI, KALIFORNIJSKI , AMERYKAŃSKI

  

Rys. 4. Rak sygnałowy (Pacifastacus leniusculus Dana)

  

RAK LUIZJAŃSKI (Procambarus clarkii Girard)

Przynajmniej od trzech lat w obrocie akwarystycznym w Polsce pojawił się nowy gatunek raka amerykańskiego, zwany rakiem luizjańskim (rys. 5). Został wprowadzony do wód Europy Zachodniej w hodowlach hiszpańskich i francuskich; a od 1980 roku w Niemczech (STRUŻYŃSKI i NIEMIEC 1999). Jako gatunek o małych wymaganiach środowiskowych na pewno przedostanie się do naszych wód, podobnie jak dostał się rak pręgowaty i może spowodować poważne zagrożenie dla raków rodzimych.

Synonimy: CLARKII, CZERWONY RAK BŁOTNY

  

Rys. 5. Rak luizjański (Procambarus clarkii Girard)

   

dalej

   

    .