czytaj !

czytaj!

Jerzy Mastyński, Wojciech Andrzejewski

  

CECHY MORFOMETRYCZNE

I ROZPOZNAWANIE RAKÓW

WYSTĘPUJĄCYCH W POLSCE

  

  

© Wydawnictwo Akademii Rolniczej
im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu

Poznań 2001

  

  

Książkę poświęcamy pamięci docenta dr Józefa Kossakowskiego   

Autorzy   

 

Opracowanie wersji internetowej, za zgodą Wydawcy: WPN i KAJA