„Rozwój zrównoważonej turystyki i rozbudowa infrastruktury turystycznej na pograniczu polsko-litewskim”

   

   

W dniach 30-31.01.2006 r., 8-osobowa grupa przedstawicieli Wigierskiego Parku Narodowego, Powiatu Suwalskiego oraz Miasta Suwałki wzięła udział w seminarium pod tytułem „Rozwój zrównoważonej turystyki i rozbudowa infrastruktury turystycznej na pograniczu polsko-litewskim”. Impreza ta odbyła się w siedzibie Dzukijskiego Parku Narodowego (Litwa), w miejscowości Marcinkonys. 

  

        

W trakcie seminarium prezentowano dokonania zaproszonych organizacji w dziedzinie turystyki na obszarze ich działania. Ze strony polskiej referaty wygłosili:

  • Małgorzata Pawłowska, PTTK Oddział Suwałki – „Suwalski Oddział PTTK – działania na pograniczu polsko-litewskim”
  • Ilona Rżany, Starostwo Suwalskie – „Dowspuda – produkt turystyczny Powiatu Suwalskiego”.
  • Zdzisław Szkiruć, Wigierski Park Narodowy – „Turystyka na Suwalszczyźnie”,

Spośród gości litewskich prezentowały się następujące osoby:

  • Argaudas Stoškus, Fundusz Dziedzictwa Przyrodniczego (koordynator projektu) – „Cele projektu Integracja Dzukijskiego Parku Narodowego i Rezerwatu Čepkeliai z litewsko – polskim przygranicznym obszarem turystycznym oraz projektów towarzyszących”.
  • Tatjana Saulevičiene, samorząd Rejonu Varėna – „Możliwości rozwoju turystyki w Rejonie Varėna”.
  • Gierus Valentukevičius, Dzukijski Park Narodowy – „Możliwości rozwoju turystyki w Dzukijskim Parku Narodowym”.

    

          

Seminarium stanowiło część projektu „Integracja Dzukijskiego Parku Narodowego i Rezerwatu Čepkeliai z litewsko – polskim przygranicznym obszarem turystycznym”. W trakcie spotkania zostało podpisane porozumienie o współpracy w ramach tego projektu. Sygnatariuszami porozumienia byli dyrektorzy dwóch wyżej wymienionych litewskich obszarów chronionych oraz ze strony polskiej dyrektor Wigierskiego Parku Narodowego.

   

Planowane są jeszcze dwa seminaria – w maju na terenie Wigierskiego Parku Narodowego i we wrześniu w Dzukijskim Parku Narodowym.

   

Seminarium zostało zorganizowane dzięki pomocy finansowej programu PHARE 2003.