...

SPRAWOZDANIE ze "SPRZĄTANIA ŚWIATA" 
NA TERENIE WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO `2003

Już tradycyjnie, od 9 lat prowadzona jest Akcja "Sprzątania Świata" na terenie Wigierskiego Parku Narodowego. Koordynacją Akcji zajmuje się, jak co roku Sekcja Edukacji Środowiskowej WPN. Działania mają wydźwięk medialny, ponieważ już na początku września o organizacji Akcji płyną komunikaty w lokalnej prasie i radiu, a w czasie przebiegu sprzątania lokalne oddziały TVP i prasy przeprowadzają wywiady ze sprzątającymi o zasadności takich Akcji, o stanie naszej okolicy i środowiska.

Wigierski PN stara się zorganizować transport młodzieży szkolnej i opiekunom na najczęściej uczęszczane w sezonie letnim szlaki turystyczne, ścieżki edukacyjne, brzegi jezior i rzek, plaże i do lasu. Zakupywane są worki, rękawiczki, zapraszane są samorządy lokalne, organizacje turystyczne, leśnictwa do wspólnej Akcji. Tak jak w latach poprzednich, tak i w br. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Zgłoszeń było bardzo dużo, dlatego musieliśmy przyjąć zasadę przyjmowania po jednej lub dwie klasy z danej placówki szkolnej. Do Akcji przyłączyły się wszystkie szkoły podstawowe leżące w granicach i otulinie Parku tj. szkoła z Maćkowej Rudy, Mikołajewa, Starego Folwarku, Płociczna Tartak, Nowej Wsi, Kaletnika. Pozostałe szkoły to z Gminy Suwałki, Krasnopol i miasta Suwałki (Gimnazjum w Krasnopolu, SP w Przebrodzie, SP nr 5, nr 6 i nr 7 w Suwałkach, Gimnazjum nr 1, nr 5, nr 6, LO nr II i LO nr III w Suwałkach, ZS nr 4, ZS nr 2 i ZS nr 5, uczniowie z Bursy Szkolnej). Sprzątało teren Parku ponad 900 uczniów i nauczycieli, ponadto cała służba Parku, przewodnicy i pracownicy biurowi. Pogoda była wspaniała, zachęcała do pracy i relaksu na świeżym powietrzu. Podczas sprzątania nie zabrakło akcentów edukacyjnych - leśnicy i pracownicy Parku opowiadali o niezwykłej przyrodzie, jej znaczeniu w życiu każdego z nas, pokazywali po drodze ciekawe okazy, omawiali nietypowe zjawiska przyrodnicze. Akcja jest więc świetną lekcją poglądową, stąd jest tak duże zainteresowanie szkół sprzątaniem na terenie parku narodowego, który jest zapewne szczególnym miejscem. 

Wszystkim uczestnikom Akcji Wigierski Park Narodowy przygotował niespodzianki w postaci kilku ognisk z kiełbaskami. Przy ognisku każdy dzielił się wrażeniami z trasy, niektóre klasy przygotowały piękne przedstawienia artystyczne o tematyce ekologicznej, inni skecze, a że aura dopisała, humory również, dlatego miejsca ogniskowe z niechęcią były opuszczane przez „sprzątaczy”. 

Zebrano w sumie 6,5 tony śmieci. Dzięki uprzejmości Zakładu Utylizacji Odpadów w Suwałkach wszystkie śmieci z naszej Akcji były bezpłatnie przyjęte do kompostowni.

   

Wiesława Malinowska   
Koordynator Akcji "Sprzątania Świata" w WPN