Proszę chwilę zaczekać, ładuję zdjęcia ...

 

 

Sprzątanie Świata '2012

w Wigierskim Parku Narodowym

 

 

  

Akcja "Sprzątanie Świata '2012" na terenie Wigierskiego Parku Narodowego odbyła się w dniach 14-16 września. Tegoroczne Sprzątanie Świata odbywało się pod hasłem przewodnim „Kocham, lubię, szanuję… nie śmiecę”.

  

Główna część imprezy odbyła się 14 września. Sprzątane były brzegi jezior, plaże, szlaki turystyczne, ścieżki edukacyjne, parkingi, drogi gminne na terenie Parku, likwidowane były dzikie wysypiska. Przewodnikami na trasach byli pracownicy parku: edukatorzy, pracownicy służby leśnej, strażnicy, pracownicy biurowi. Park zapewnił uczestnikom sprzątania worki na śmieci, rękawiczki oraz transport. Na zakończenie imprezy uczestnicy spotkania zostali zaproszeni do wspólnej zabawy przy ogniskach, gdzie zostali poczęstowani kiełbaskami z pieczywem. Ogniska zostały zorganizowane w miejscowościach: Krzywe, Stary Folwark, Słupie, Płociczno Tartak, Mikołajewo, Wysoki Most, Krusznik oraz Lipniak. Organizatorzy składają podziękowania za udział w sprzątaniu: Zespołowi Szkół Sióstr Salezjanek, I Liceum Ogólnokształcącemu, II Liceum Ogólnokształcącemu, III Liceum Ogólnokształcącemu, Zespołowi Szkół nr 5, Zespołowi Szkół nr 8, Zespołowi Szkół nr 6, Zespołowi Szkół nr 4, Szkole nr 10, Szkole Podstawowej w Płocicznie - Tartak, Zespołowi Szkół w Starym Folwarku, Szkole Podstawowej w Nowej Wsi, Gimnazjum w Krasnopolu, Szkole Podstawowej w Monkiniach oraz przedszkolakom z Przedszkola nr 7 w Suwałkach. W północnej części Parku w akcji brali również udział osadzeni w Areszcie Śledczym w Suwałkach, którym pragniemy złożyć podziękowania za pomoc w sprzątaniu nadwigierskich szlaków turystycznych. W sprzątaniu wzięły też udział załogi kajakowe składające się z uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach, które dzięki uprzejmości firmy HOBBIT mogły bezpłatnie skorzystać ze sprzętu pływającego. Spływ odbył się pod opieką ratowników WOPR. Na zakończenie dla uczestników spływu zorganizowane zostało ognisko w miejscowości Maćkowa Ruda.

   

W dniu 16 września w sprzątaniu wzięli udział członkowie PTTK, którzy usuwali śmieci znad brzegów jeziora Wigry. W dniu 15 września uczniowie z Zespołu Szkół w Starym Folwarku sprzątali okolice Starego Folwarku, Leszczewka oraz brzegi jeziora Wigry.

  

Tegoroczna akcja możliwa była dzięki współpracy wielu życzliwych nam instytucji i osób. Dziękujemy Urzędowi Gminy Suwałki za dostarczenie worków na śmieci, rękawiczek oraz kiełbasek na ogniska; Zakładowi Komunikacji Miejskiej w Suwałkach za udostępnienie dodatkowego kursu autobusowego; Zakładowi Utylizacji Odpadów za przyjęcie śmieci; firmie EKO za bezpłatny ich transport. Składamy też podziękowania Panu Stanisławowi Hurynowi, który rokrocznie wspiera nasze działania organizując ognisko i poczęstunek dla młodzieży. Za udostępnienie kajaków, dzięki którym sprzątnięto brzegi rzeki Czarnej Hańczy, dziękujemy firmie HOBBIT. Dziękujemy też ratownikom WOPR za pomoc w organizacji spływu.

   

Podczas tegorocznej akcji Sprzątania Świata zebrano 1.840 kg śmieci. Łącznie w imprezie wzięło udział około 760 osób.

  

Opracował:

Wojciech Misiukiewicz

  

Fotografie:

Elżbieta Perkowska

  

   Kliknij, aby powiększyć:

  

 

  

  

Powrót