Andrzej Strumiłło
23 października 1927 r. - 8 kwietnia 2020 r.

 

   
Księga życia Andrzeja Strumiłły w dniu 8 kwietnia 2020 zamknęła się ostatecznie. Był człowiekiem silnie związanym z Suwalszczyzną, a szczególnie z Wigrami.

 

Wigierski Park Narodowy od początku swego istnienia korzystał z wiedzy i pomocy Andrzeja Strumiłły. Był on przewodniczącym naszej Rady Naukowej. Odejście człowieka nie oznacza, że jego dorobek i pamięć o nim stanie się się zamkniętą księgą schowaną na półce.
 

Na stronach parku są dostępne materiały poświęcone jego osobie (artykuły, wywiady).
 

 

Wybrane linki do artykułów dot. Andrzeja Strumiłło:

 

Kwartalnik WIGRY:
http://www.wigry.org.pl/kwartalnik/nr12_prof.htm
http://www.wigry.org.pl/15lat/index.htm

wywiad Rok Strumiłły
http://www.wigry.org.pl/kwartalnik/wigry_1_2017.pdf

Nawrat o Strumille
http://www.wigry.org.pl/kwartalnik/nr32_pol.htm

 


 

Strona główna Wigierskiego Parku Narodowego